fbpx

dbd-register

เส้นปิงคลาตามหลักของการนวดขั้นพื้นฐานของเส้นประธานสิบ

เส้นปิงคลาตามหลักของการนวดขั้นพื้นฐานของเส้นประธานสิบ

เส้นประธาน มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย เพราะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุข และความผิดปกติของร่างกายได้ โดยเฉพาะความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกำเริบของลม จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกตินั้น ว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นประธานเส้นใด รวมทั้งสามารถกำหนดวิธีการนวดรักษา ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเส้นประธานนั้นได้อย่างมีหลักการ  จากตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมนะคะได้กล่าวถึงเส้นปลิงฆราวาสตั้งต้นที่กลางท้องใต้สะดือ 2 นิ้วเลี้ยวขวา 1 นิ้วแล่นไปต้นขาด้านขวาถึงเข่าแล้ววกกลับมาต้นขาด้านหลังแน่นขึ้นแนบกระดูกสันหลังถึงคอถึงศรีษะแล้ววกกลับมาที่ริมจมูกขวานะคะรวมประจำชื่อลมศูญทะกะลาค่ะ

จากตำราการแพทย์ไทยเดิมกล่าวถึงเส้นเป็นฆราวาสจุดเริ่มต้นจะอยู่ห่างจากสะดือไปทางขวาประมาณ 2 นิ้วมือนะคะและลงไปหัวเหน่าและลงไปที่ต้นขาเบื้องขวาด้านหน้าจนถึงเหนือหัวเข่าแล้วอ้อมไปทางขวาจุดกึ่งกลางต้นขาด้านหลังค่ะแล้วแล่นขึ้นบนผ่านกึ่งกลางแก้มก้นไปข้างกระดูกสันหลังขึ้นไปข้างกระดูกสันคอประวัติขึ้นไปบนศีรษะนะคะแล้วลงมาที่หน้าผาก ไปข้างสันจมูกมาประจำอยู่ที่จมูกข้างขวานะคะ  ตามหลักกานนวดขั้นพื้นฐาน หมอนวดหรือผู้ควรควรทำรู้ความรู้จักกับเส้นประธานสิบก่อนนะค่ะ และผู้ถูกนวดหรือผู้ป่วยนั้นควรอยู่เบาะนวดไทย หรือเตียงนวดไทยที่ได้รับมาตรฐานด้วยค่ะ

ส่วนอาจารย์รัตติยาจินดา จินเดหวา ได้กล่าวถึงเส้นเป็นเวลาดังนี้ค่ะเส้นปิงคลาจะมีตำแหน่งอยู่ห่างจากข้างขวาของสะดือประมาณ 1 นิ้วและอยู่ลึกลงไปประมาณ 2 นิ้วแนวเส้นแรงเช่นเดียวกับเส้นอิทาค่ะแต่อยู่ซีกขวาของลำตัวมีแนวเส้นล่างออกเป็นดังนี้นะคะโดยแล่นลงไปที่บริเวณหัวเหน่าผ่านลงมาต้นขาด้านในค่ะแล้วแล่นลงไปที่บริเวณเหนือข้อกระดูกเข่าด้านในและวนเข้าไปในใต้พับข้อเข่าและมันขึ้นกลับมาที่เหนือข้อกระดูกด้านนอกแล้วแล่นขึ้นจากต้นขาขวาด้านนอกค่ะ ต่อมาแล่นผ่านเข้าไปในสะโพกด้านขวาแล้วเลื่อนขึ้นไปที่ข้างกระดูกแนวกระดูกสันหลังบริเวณระดับเอวนะคะที่กระดูกสันหลังส่วนที่แหลมข้างระหว่างกระดูกเอวชิงที่ 1 และชั้นที่ 2 ค่ะแล้วแล่นขึ้นนาบแนวกระดูกสันหลังด้านขวาแล้วแล่นต่อเนื่องขึ้นไปข้างกระดูกต้นคอนะคะขึ้นตลอดไปบนศีรษะแล้ววกกลับมาผ่านบริเวณหน้าผากเข้าไปในจมูกข้างขวาค่ะ