fbpx

dbd-register

ความสำคัญของเส้นประธานสิบต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย

ความสำคัญของเส้นประธานสิบต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย

ก่อนอื่นนั้นเรามาทำความรู้จักกับเส้นประธานสิบกันก่อนนะคะซึ่งเส้น ประธานคือเส้นซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาการนวดไทยตามที่บูรณาการได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 72000 เส้นแต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้นเส้นประธานจึงเป็นทางเดินของลมซึ่งเป็นพลังภายในที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ทำงานได้ตามปกตินะคะและแน่นอนเลยเส้นประธานก็มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทยเพราะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของร่างกายได้โดยเฉพาะ ความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกำเริบของลม จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกตินั้น ได้ว่าด้วยความสัมพันธ์กับเส้นประธานเส้นใดรวมทั้งสามารถกำหนดวิธีการนวดรักษาที่สอดคล้องกับเส้นประธานนั้นได้อย่างมีหลักการค่ะ และต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะและทดลองปฏิบัติตามตำรา เส้นประธานไม่น่าจะหมายถึงหลอดเลือดหรือเอ็นอย่างที่เข้าใจกันนะคะเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคสมัยใหม่พบว่าทางเดินของเส้นประธานสิบนั้นไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางเดินของหลอดเลือดหรือเส้นเอ็นตรงตัวเสียทีเดียวและจัดการศึกษาโดยการเริ่มกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานบริเวณสะดือแล้วพบว่าเกิดความรู้สึกแล่นไปตามทิศทางที่ระบุไว้ในตำราจึงเป็นไปได้ว่าทางเดินของเส้นประธานก็คือทิศทางการแล่นของกระแสความรู้สึกที่เกิดจากการกดจุดต่างๆนั่นเองค่ะ การเขียนโครงสร้างของเส้นประธานบนท่า กายวิภาคของไทยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองคือเขียนภาพคน ยืนย่อเข่าและผายมือไว้ข้างลำตัวถ้ากายวิภาคแบบนี้หากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องจะรู้สึกว่าเป็นผ้าที่ไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่นักหนังสือบางเล่มแลกเปลี่ยนการเขียนโครงสร้างและจุดบนเส้นประธานโดยใช้ท่ากายวิภาคสมัยใหม่คือท่ายืนตรงซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากเป็นการดัดแปลงทำให้เกิดความเสียหายวินัยวิชาการเพราะถ้ายืนย่อเข่าจะเป็นท่าที่ทำให้มองเห็นเส้นต่างๆที่แนวเรียงกันได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่บิดไม่เบี้ยว อย่างในภาพที่ปรากฏในท่ายืนตรง  ก่อนที่จะทำการนวดแผนไทยแบบกดจุดเส้นประธานนั้น  ต้องให้ผู้ถูกนวดอยู่ในท่านอนที่สบายบนเบาะนวด หรืออุปกรณ์สปาที่ได้มาตรฐาน  เพื่อให้เกิดความรู้สึกสายตัว  และไม่ปวดหลังในขณะที่ทำการนวด