fbpx

dbd-register

ประวัติของสุคนธบำบัด

ประวัติของสุคนธบำบัด

สุคนธบําบัด หรืออโรมาเทอราปี  มาจากรากศัพท์ 2 คำคืออโรม่าหมายถึงกลิ่นหอม  และเทอราพีหมายถึงการบำบัด  ดังนั้นอโรม่าเทอราพี  จึงมีความหมายคือการนำกลิ่นหอมจากสารที่มีกลิ่นหอม หรือกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการรักษาสุขภาพนั่นเองค่ะ  ซึ่งสุคนธบําบัด หรืออโรมาเทอราพี นับเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันมานานมากกว่า 6000 ปีมีการเริ่มต้นในประเทศอียิปต์ ต่อมาชาวกรีกได้นำน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดรักษาแพทย์เกรดผู้หนึ่งมีชื่อว่าPedacius Dioscorides ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทยไว้ ประมาณ 1,200 ปีมาแล้ว  โดยได้มีการนำเอาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นในการบำบัด เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมัน ทำให้ชาวโรมันได้มีการทำพัฒนาการหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆเช่นการน้ำมันน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการนวดและการอาบ  โดยชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้าเกี่ยวกับสุคนธบำบัดนี้  โดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมนำเข้าจากประเทศอินเดียตะวันออกและจากอารเบีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยได้แพร่กระจายและได้รับความนิยมมากขึ้นหลังสงครามครูเสด ต่อมานายแพทย์ชาวอาหรับได้คลิปวิธีกลั่นน้ำมันหอมระเหยครั้งแรกและยังมีประวัติศาสตร์ยืนยันด้วยว่าชาวจีนรู้จักวิธีใช้พืชสมุนไพรและกลิ่นหอมมานานพอพอๆกับชาวอียิปต์  ในหนังสือสมุนไพรเล่มหนึ่งของชาวจีนได้มีการจดบันทึกไว้เหมือนกันเมื่อ 2000 ปีก่อนคริสตศักราชชาวจีนสามารถแยกสารหอมจากพืชธรรมชาติได้มากกว่า 300 ชนิดและชาวจีนก็ได้นำการเผาไหม้หอม เพื่อบูชาเทพเช่นเดียวกับชาวอียิปต์ค่ะ ปัจจุบันสังคมไทยหากจะกล่าวถึงมหากษัตริย์ผู้โปรดปรานเครื่องสุคนธบำบัดหรือเครื่องหอมนี้คงจะต้องกล่าวถึงพระนามของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ท่านสุนทรภู่บรมครูแห่งประเทศไทยได้เขียนถึงพระองค์ไว้ในนิราศภูเขาทองและคำว่าอโรมาเทอราปีก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ น้ำมันหอมระเหยหาซื้อได้สะดวกมากขึ้น ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาได้ทั่วไป  โดยไม่ต้องไปสกัดให้ยุ่งยากค่ะ