dbd-register

ข้อควรระวังก่อนทำการนวด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังก่อนทำการนวด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ

ในการนวดส่วนต่างๆของร่างกายนั้น เป็นการ สัมผัสผิวหนังก่อนที่จะ เปลี่ยนเป็นแรงนวด ในการนวด ที่ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อเราโดยตรงดังนั้นในการนวดนั้นประการแรกจะทำให้เกิดผลทางการไหลเวียนโดยตรงบริเวณเนื้อเยื่อที่ทำการนวดและเป็นการเกิดผลทางอ้อมโดยผ่านการตอบสนองของระบบประสาทเช่นการเกิดผลที่อวัยวะภายในเป็นต้น และสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการนวดก็คือประสิทธิภาพ ที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ถูกนวด และมุ่งผลของการนวดไปที่ การไหลเวียนโดยตรงต่อเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อซึ่งเนื้อเยื่อที่เรานวดนั้นประกอบด้วย 1.​  กล้ามเนื้อซึ่งจะมีทางกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณพื้นผิวของร่างกายและส่วนที่อยู่ลึกลงไปมีลักษณะเป็นมัดๆ
  1. พังผืดหุ้มกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อจะมีลักษณะเป็นแผ่น และเหนียว
  2. หลอดเลือดจะมีทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลือดแดงเป็นเลือดที่ผ่านปอดแล้วจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแต่เลือดดำจะมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
  3. ท่อน้ำเหลือง ประเภทของอาหารโดยเฉพาะโปรตีน จะเข้าสู่หลอดเลือดดำและท่อน้ำเหลืองซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ ภายในร่างกาย
เราจะเห็นได้ว่าผู้นวดจำเป็นจะต้องแยกแยะความรู้สึก ปลายนิ้วและฝ่ามือที่ทำการนวดให้ออก​ ว่ากำลังนวดเนื้อเยื่อแบบไหนมีลักษณะอย่างไรเนื่องจากมือจะเป็นส่วนที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมากมายโดยเฉพาะบริเวณปลายนิ้วจึงทำให้ผู้นวดมีความชำนาญสูงที่จะสามารถกดหรือคลึงในส่วนที่ต้องการด้วยแรงที่เหมาะสมและไม่เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ หรือเนื้อเยื่อหรือตรง  สำหรับคนที่ฝึกนวดใหม่ๆจึงไม่ควรใจร้อนที่จะเรียนรู้ท่านวดต่างๆ ต้องควรคำนึงถึงข้อควรระวังหรือข้อห้ามต่างๆในการนวดด้วยที่จะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ถูกนวดได้ และอาจส่งผลให้ผู้ถูกนวดนั้นมีความผิด ปกติเกิดขึ้นภายหลังการนวดรวมถึงทำให้ผู้นวดมีความผิดตามกฎหมายได้เช่นกัน​ และอุปกรณ์นวดไทย​ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ  เช่น เบาะรองนวด หรือที่เรียกว่าเบาะนวดไทย​ ที่มีคุณสมบัติช่วยรองรับน้ำหนักหรือแรงกดทับของลูกค้ารวมไปถึงแรงที่หมอ กดลงบนกล้ามเนื้อของลูกค้าเพราะว่าเบาะจะมีความแข็งแต่ไม่แข็งจน เกินไปและไม่ยวบตามน้ำหนักตัวทำให้รับแรงต้านในการนวดได้ดี สามารถ​สั่งซื้อได้จากร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปา อุปกรณ์นวดไทยค่ะ