หลักพื้นฐานของการนวด

หลักพื้นฐานของการนวด

ในการเปิดร้านหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาเพื่อความงาม  ผู้ประกอบการจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สปา และเครื่องมือการใช้ทำอุปกรณ์สปา รวมไปถึงการเรียนรู้ของการใช้ผลิตภัณฑ์ และหลักพื้นฐานของการนวดก่อนที่จะให้บริการลูกค้า

 

 1. ต้องมีความรู้เรื่องของการวิภาคศาสตร์ หมายถึงต้องรู้ว่ารูปร่างหน้าตาและตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าไม่รู้ก็อาจทำให้เกิดการผิดพลาดเป็นอันตรายได้เช่นกัน
 2. ต้องรู้สรีรวิทยา หมายถึงต้องรู้หน้าที่ของอวัยวะต่างๆว่าทำงานได้แค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะข้อแตกต่างของกล้ามเนื้อ การเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสภาพและหน้าที่ของระบบต่างๆ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราปฏิบัติต่อร่างกายตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เพื่อการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายแต่ละส่วนเราจึงต้องแบ่งร่างกายเป็นระบบ ได้แก่ ระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตรวมถึงระบบการหายใจ

ก่อนนวด ผู้นวดควรต้องรู้ก่อนว่าผู้ถูกนวดเป็นโรคอะไร มีอาการเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดและควรจะนวดตำแหน่งใด ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้หลายแขนง การซักประวัติ การสังเกต และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลาก่อนนวด ควรได้มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ ได้แก่ ท่านวด การวางมือ แรงที่ใช้นวด เวลาที่ใช้นวดแต่ละจุด การนวดที่ไหนหรือวางจุดใดก่อน การนวดซ้ำในแต่ละคราว ต้องนวดกี่ครั้งถึงจะหา ย ระยะความถี่ห่างของการไปหาผู้นวด คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวด และการติดตามผลเป็นต้นค่ะ

ข้อห้ามในการนวด

 1. บริเวณบาดแผลอาจจะเกิดการติดเชื้อเจ็บป่วย หรือแผลแยกทำให้หายช้าแต่นวดเบาๆรอบๆแผลได้
 2. บริเวณที่เป็นมะเร็งเพราะการนวดอาจทำให้มะเร็งกระจายไปที่อื่นแต่ถ้ามีอาการปวดเมื่อยที่อื่นก็นวดได้
 3. บริเวณที่เกิดสีดำเพราะเนื้อตายจากเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดไปเลี้ยงน้อย เพราะการนวดอาจทำให้ก้อนเลือดในหลอดเลือดดำไปอุดหลอดเลือดในปอดหรือสมอง ถ้าจำเป็นต้องนวดจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 4. เส้นเลือดอักเสบ
 5. โรคผิวหนัง เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไป
 6. มีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันเพราะการนวดจะทำให้อาการรุนแรงขึ้น
 7. ขณะมีไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว
 8. กระดูกหักข้อเลื่อนไม่ควรนวดบริเวณที่มีกระดูกหัก หรือข้อเลื่อน แต่ถ้าปวดเมื่อยที่อื่นก็นวดได้
 9. ภาวะเลือดออก
 10. น้ำร้อนลวกไฟไหม้ พอง
 11. เป็นฝี
 12. ผู้ป่วยเบาหวาน ห้ามใช้การนวดที่รุนแร งเพราะจะทำให้เกิดการช้ำ ถ้าช้ำแล้วทำให้เกิดแผล ซึ่งหายช้าจนบางครั้งอาจต้องตัดส่วนนั้นออก

ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของผู้ที่ถูกนวดได้ค่ะ

การนวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาช้านาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน การนวดแผนไทยมีที่มาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยโบราณรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อน การนวดแผนไทยไม่เพียงแต่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเนื่องจากอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีท่วงท่าลีลาและมีหลักการ นอกจากจะเป็นการรักษาความเจ็บปวดแล้วยังเป็นการนวดเพื่อให้ผู้รับการนวดรู้สึกผ่อนคลายในทุกๆส่วนของร่างกายอีกด้วย ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย การนวดแผนไทยยังได้รับความนิยมในหมู่ของชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เวลามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็จะต้องมานวดแผนไทยกันทุกคน ในการเปิดร้านสปา นอกจากจะมีต้นทุนที่เป็น เงินแล้วต้นทุนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์สปา การนวดสปาและการนวดบำบัดแบบต่างๆประกอบการควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ เพราะความรู้ในเรื่องของการนวดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้รักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีของร้านให้เสมอต้นเสมอปลาย

สิ่งที่ควรคำนึงสำหรับผู้ดำเนินการและประกอบธุรกิจด้านสปาหรือร้านนวดนั้นก็คือความต้องการลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในร้านสปาล้วนแต่ต้องการมาใช้บริการสปาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านร่างกายและจิตใจช่วยบรรเทาอาการ เจ็บปวดเคล็ดขัดยอกช่วยส่งเสริมเรื่องของความงาม  คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านสปาและสิ่งที่ต้องปฏิบัติในขณะที่เปิดร้าน ควรจะมีดังนี้

. การดูแลรักษาความสะอาด ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญในการเปิดสถานให้บริการร้านวดเพราะใน เมื่อจุดประสงค์ของผู้มาใช้บริการนั้นต้องการที่จะให้เกิดความผ่อนคลายการดูแลรักษาความสะอาดทั้งในสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเช่นกัน

การอบรมดูแลพนักงาน ให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์ให้มีจิตใจชื่นชอบและรักในงานบริการที่ตนทำ เพราะจุดเด่นในธุรกิจนี้ก็คือการบริการ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสามารถดูแลและควบคุมพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตัวเอง

ธุรกิจสปา หลายแห่งจึงมีบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

เน้นบริการที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ความเมื่อยล้า โดยใช้น้ำแร่ น้ำอุ่น ผสมผสานไปกับการบำรุงสุขภาพด้วยการนวด การใช้สมุนไพรประคบ การใช้น้ำมันหอมระเหย สปาเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงชาวต่างประเทศที่มารับบริการเท่านั้น คนไทยที่ใส่ใจสุขภาพ ก็หันมารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ธุรกิจสปายังคงหวานหอมและสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการขายอุปกรณ์สปา นอกจากการทำสปาและ การนวดเพื่อสุขภาพแล้ว การบำบัดด้วยสมุนไพรไทยหรือการใช้ธรรมชาติบำบัดคือการดูแลรักษาทางด้านร่างกายและจิตใจโดยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บนหลักที่ว่าโรคทุกชนิดร่างกายและจิตใจของคนเรานั้นจะสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพปกติโรคร้ายต่างๆขึ้นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้และมากมายนั้น เกิดจากการที่เราดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ใหญ่การรับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและการใช้ยาปฏิชีวนะการฉีดยาที่ทำจากสารเคมีเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายของจำนวนมากตลอดจนการใช้ชีวิตที่มีความเครียดหักโหมและกังวลมากจนเกินไปการออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอการพักผ่อนไม่เพียงพอสาเหตุเหล่านี้ล้วนทำให้คนเราเกิดอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพของคนเราจะเน้นไปที่เรื่องของการรับประทานอาหาร และการทำจิตใจให้ผ่อนคลายและสงบ เมื่อมนุษย์เรามีวิวัฒนาการและการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปและห่างหายจากธรรมชาติจึงอาจทำให้เกิดความเครียดและเกิดภาวะขาดสมดุลย์ต่างๆของร่างกายซึ่งนำพามาสู่ความผิดปกติของร่างกายเช่นมีอาการปวดศีรษะอย่างไม่มีสาเหตุเป็นโรคร้ายใหม่ใหม่ที่ยังหายารักษาไม่ได้โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วแนวทางการบำบัดแบบธรรมชาติองค์รวมที่เรียกว่า Holistic Health  เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งในต่างประเทศจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากศาสตร์แห่งองค์รวมนั้นจะเน้นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปทั้งสิทธิ์วิญญาณด้วยความที่เชื่อว่าถ้าเมื่อใดที่คนเรารู้สึกเป็นสุขคือสุขทั้งร่างกายและสุขทั้งจิตใจเมื่อนั้นภาวะของร่างกายจากก็จะเข้าสู่ภาวะความสมดุลย์

ในปัจจุบันการนวดน้ำมันถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนวดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เนื่องจากการนวดน้ำมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้รับการนวดเป็นอย่างยิ่ง การนวดน้ำมัน นวดสปาเป็นการนวดเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายด้วยมือ โดยมีการใช้น้ำมันนวดเป็นตัวช่วยเพื่อให้ให้มือลื่นสามารถนวดในจุดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้เครื่องหอมอโรมาในน้ำมันนวดยังช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้รับการนวดอีกด้วย การนวดน้ำเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ วัฒนธรรมการใช้กลิ่นบำบัดจากกรีกได้เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมันและชาวโรมันได้ทำกาพัฒนาหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่น เช่นใช้น้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ และถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้า เกี่ยวกับสุคนธบำบัดโดยนำเข้าผลิตเครื่องหอมจากตะวันออกและจากอาราเบีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยและได้รับความนิยมกันมากขึ้น ปัจจุบันการนวดน้ำมันหอมระเหยหรือการบำบัดด้วยสุคนธบำบัดได้รับการนิยมกันมากอย่างมากเกือบทั่วโลกโดยมีการนำมาผสมผสานกับวารีบำบัดเป็นการทำสปาบำบัดอย่างครบอลค์ประกอบทั้งเพื่อความงาม บรรเทาอาการเจ็บปื่วยของกล้ามเนื้อและเพื่อความผ่อนคลาย องค์ประกอบของการเปิดร้านสปา เริ่มต้นมาจากการที่ผู้ประกอบการต้องมาความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำสปา และต้องมีความรุ้ในการเลือกใช้อุปกรณ์สปาให้ถูกต้องถูกวิธีและสามารถดูแลรักษาได้ถูกต้องอีกด้วย อุปกรณ์สปาหรือเครื่องมือในหมวดของการทำสปา หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วควรจะมีการล้างทำความสะอาดเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์สปา มีการ สัมผัสโดยตรงกับลูกค้า จึงต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและการสะสมของเชื้อโรค ยกตัวอย่างอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องใช้ในการทำสปาตัว ในขั้นตอนการทำสปาตัวขั้นตอนแรกเราอาจจะให้ผู้ใช้บริการชำระร่างกายให้สะอาดหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการนวดน้ำนมแทนการอาบน้ำมัน การนวดน้ำนมนั้นสามารถใช้ท่านวดของการนวดน้ำมันหอมระเหยมาประยุกต์ใช้ก็ได้ เพื่อความผ่อนคลายก่อนการทำทรีทเม้นผิวกาย

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

ประสบการณ์ในอดีตจากการทดลองและการนวดบำบัดแผนโบราณจนสืบทอดกันมาอย่างรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน

องค์ความรู้แบบแผนตะวันออก การทำสปาประเภทนี้มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฎิบัติตามที่แบบแผนธรรมชาติบำบัดองค์รวมอันได้แก่มีการนวดที่หนักแน่นแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีการบำบัดผ่อนคลายผ่านองค์ประกอบภายในเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลย์กับธรรมชาติรอบนอก โดยก่อนการนวดจะมีการทำสมาธิของผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มนวดให้แก่ลูกค้าการนวดในประเภทนี้มีทั้งการนวดแผนไทยโบราณ นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการนวดแก้อาการบำบัดอาการต่างๆ

ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกนั้นเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจนคือ

 ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจน สามารถสื่อสารในวงการผู้ให้บริการทางด้านสปาได้อย่างเข้าใจทั่วโลก อาทิ เช่น การนวดสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย นวดน้ำมันหอมระเหยหรือนวดอโรมาเทอราพี นวดสุคนธบำบัด การนวดสปอร์ตและการนวดลิมฟาติก เป็นต้น เมื่อมนุษย์เรามีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์ทดลองและการประยุกต์นำมาให้เป็นอุปกรณ์สปาเพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานจึงทำให้การทำสปาและธุรกิจสปานั้นมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจสปามากขึ้นเพราะอุปกรณ์สปาต่างๆล้วนมีลักษณะการใช้งานและการดูแล รักษา ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่คนที่ประกอบธุรกิจสปาในรูปแบบต่างๆจึงควรหันมานิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สปาให้มีความทันสมัยกันมากขึ้นและควรศึกษาในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยนะคะ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนักจะเกิดการเกร็งตัวสามารถที่จะทำให้ผ่อนคลายได้มากที่สุดและที่สำคัญมีสารเคมีคั่งค้างอยู่ก็สามารถที่จะทำการขับออกมาได้ ทำให้เลือดมาหล่อเลี่ยงไม่สะดวก ด้วยร่างกายที่มีความแข็งแรงก็มีส่วนในการช่วยให้ความพร้อมและความมั่นใจของเรามีมากขึ้นด้วยเช่นกัน หากเกิดอาการปวดเมื่อยตามมาหลังจากที่เราได้ทำการนวดนั้นคุณสามารถที่ผ่อนคลายได้ด้วยวิธีการอื่น ด้วยการนวดช่วยให้หายปวดเมื่อยได้จริงแต่ทั้งนี้ก็อาจส่งผลกระทบกันร่างกายได้ด้วยเช่นกัน เพราะไปคล้ายกล้ามเนื้อที่เกร็งอาจทำให้ผ่อนคลายลงหรืออาจจะเกร็งกว่าเดิม

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย มีสถาบัน สอนนวด เกิดขึ้นมากมาย และที่สำคัญการนวดได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าวิธีการนี้มีความสามารถที่จะช่วยเรื่องการผ่อนคลายได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าการนวดแผนไทยเป็นเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพที่แท้จริงและดีต่อสุขภาพโดยตรง ด้วยการเลือกวิธีการนวดที่เหมาะสมนั้นสามารถที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีได้ไม่น้อยด้วยวิธีการนี้มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกที่ที่ให้ความสำคัญกับการนวด ด้วยเป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าคุณต้องผ่อนคลายแน่นอนกับการนวด

ในปัจจุบันสถานที่บริการสปาจะมีขั้นตอนที่เยอะขึ้น ไม่ใช่เฉพาะโคลนหรือน้ำ

แต่มีการทำเพื่อการพักผ่อน เสริมความงาม นวด และรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกระบวนการต่อต้านริ้วรอย  สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง นมช็อคโกแลต  เมล็ดธัญพืช โคลน น้ำมันหอมระเหยและกลีบดอกไม้

ในความเป็นจริงภารกิจของสปาคือการเขียนโปรแกรมสำหรับสุขภาพ รวมถึง ความคิดและความรู้สึก

อุปกรณ์สปาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมของระบบการการดำเนินธุรกิจสปา ทางร้านต้องมีการใส่ใจแต่ละรายละเอียดของอุปกรณ์ เพราะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ให้ ความรู้สึกสบายในระหว่างขั้นตอนการทำสปาและการนวดผ่อนคลาย

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

ซึ่งอาจมีการใช้น้ำเพื่อรูปแบบต่างๆ เช่น อ่างน้ำแร่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลต่อผิวหนังและร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้น้ำอุ่น รูปแบบของสปาดั้งเดิมมีการใช้น้ำเพื่อบำบัดและผ่อนคลายเป็นหลัก นั่นคือทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ในปัจจุบันรูปแบบของสปาถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและกาลเวลา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสปาได้รับและชื่นชมประสานสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า ทรีทเม้น หลัก 4 อย่าง คือ การนวดแบบต่างๆ การทรีทเม้นหน้า การทรีทเม้นตัว และการทรีทเม้นโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สปาแบบต่างๆ สำหรับการทรีทเม้นหน้าและลำตัว จะมีขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้น ตามลำดับ ประกอบด้วย

( 1 )การล้างทำความสะอาด การล้างทำความสะอาดหากเป็นการทรีทเม้นหน้าควรจะเป็นการใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดรู้เพื่อขจัดสิ่งสกปรก

( 2 )การขัด ในการขัดหรือการสคลับนั้นเป็นขั้นตอนเดียว โดยจะเน้นขัดเพื่อให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุด

( 3 )การบำรุงฟื้นฟู การบำรุงจะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้สารอาหารกับผิวโดยตรง

( 4)การกดและการคลึง เป็นการนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย และการกุดจุดเพื่อให้สุขภาพดี

( 5 )การนวด เป็นการลงน้ำหนักตามแนวเส้นต่างๆให้เกิดความผ่อนคลาย

( 6 )การพอก เป็นขั้นตอนการบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ช่วงบำรุงผิว

( 7 )การอบ เป็นการเตรียมผิวก่อนการทำสปา ขั้นตอนนี้ความร้อนจะช่วยให้รูขุมขนเปิดเพื่อพร้อมที่จะรับสารวิตามินต่างๆที่ใช้บำรุงผิว

(8) การอาบ ส่วนใหญ่จะเป็นการอาบน้ำแร่มากกว่าการอาบน้ำสมุนไพร

( 9 )การแช่ การแช่น้ำนมช่วยบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวการแช่จะช่วยให้วิตามินซึมซาบเข้าผิวกายอย่างทั่วถึง

( 10 )การเพิ่มความชุ่มชื่น ด้วยการทาโลชั่นหรือนวดน้ำมันหอมระเหย

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ  โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

บริการหลักประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ บริการเสริม คือ  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดให้มีอยู่ในเมนู  เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากชึ้น อาทิเช่นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณและการนวดสปาแบบต่างๆ

การนวดแผนไทย หรือนวดแผนโบราณ หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจากการที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะในแวดวงกายภาพบำบัด อย่างไรก็ดี การให้บริการนวดแผนไทยมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในทางลบของการให้บริการนวดแผนไทยในประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายมีการให้บริการในลักษณะแอบแฝงการค้าบริการทางเพศในกิจการของตนนอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง

ธุรกิจสปาบางรูปแบบสามารถเริ่มต้นได้ง่าย

ธุรกิจสปามีตั้งแต่รูปแบบที่ลงทุนหลักหมื่นบาท เช่น Fish Spa ร้านนวดเท้า หรือขายอุปกรณ์สปา ไปจนถึง หลักล้าน เช่น ร้านที่ให้บริการนวดแบบเพื่อให้ความผ่อนคลายหรือร้านที่ให้บริการ Treatment ต่างๆ จึงทำให้นักธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการลงทุน และสร้างธุรกิจได้

สําหรับศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกในส่วนของธุรกิจสปาไทยนั้น นอกจาก

จะนําเงินตราเข้าประเทศเป็นจํานวนมากแล้วยังส่งผลต่อเนื่องถึงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สปา

เพื่อบําบัด/เสริมความงาม และอุปกรณ์สปาโดยเฉพาะที่ทําจากสมุนไพรไทย รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในสปาด้วย

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของสมาคมสปาไทยผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการลงทุนขยาย

กิจการไปยังต่างประเทศมีจํานวนไม่มากนักเนื่องจากยังมีปัญหาด้านเงินทุน ในด้านการซื้ออุปกรณ์สปา

ความจํากัดของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ข้อกีดกันการลงทุนในกิจการของประเทศต่างๆ และปัญหาเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทํางานของบุคลากรสปา เป็น

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำสปาทรีทเม้นผิวกาย สู่ผิวพรรณที่ดีสำหรับตัวคุณ

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำสปาทรีทเม้นผิวกาย สู่ผิวพรรณที่ดีสำหรับตัวคุณ

ในการเปิดร้านหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาเพื่อความงามผู้ประกอบการจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สปาและเครื่องมาในการใช้ทำสปารวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ในการให้บริการลูกค้าก่อนอื่น เราจะมาแยกระหว่างอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ว่าแตกต่างกันอย่างไรมีความจำเป็นในการใช้มากน้อยแค่ไหนและการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาต่างๆควรมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่น ผู้ประกอบการควรมาทำความรู้จักคำนิยามระหว่างเครื่องสปาและผลิตภัณฑ์สปา

นิยาม คำว่าเครื่องมือ เครื่องที่นำมาใช้งานในสปาเพื่อการทำทรีทเม้นต์และบริการลูกค้า

ยกตัวอย่างเช่นเครื่องดูดสิวเครื่องไอออนโตเครื่องโฟโนก็จะจัดอยู่ในหมวดเครื่องมือในการใช้ทำสปาหน้า

นิยามคำว่าอุปกรณ์  สิ่งที่นำมาตกแต่งหรือนำมาช่วยเสริมการทำงานในสปาและการใช้เครื่องมือเพื่อทำให้การบริการเกิดผลสมบูรณ์

ยกตัวอย่างอุปกรณ์สปาเช่นเตียงนวดสปาหรือเตียงนวดน้ำมันเตียงนวดหน้าอ่างแช่น้ำวน อ่างจากุชี       ซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะมีลักษณะที่ใหญ่และลำบากต่อการเคลื่อนย้ายเราจึงเรียก สิ่งของเหล้านี้ว่าอุปกรณ์

นิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ก็หมายถึงเครื่องสำอางที่ใช้กระทำต่อร่างกายในส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการทำสปานั้น อาทิ เกลือสครับผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในขั้นตอนการขัดผิวเพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ผิวและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก สมุนไพรพอกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้ในขั้นตอนการพอกผิวเพื่อที่จะให้คุณประโยชน์ของสมุนไพรนั้นทราบเข้าไปในผิวทำให้ผิวได้รับวิตามินต่างๆโดยตรง     ครีมนวดเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าโดยเฉพาะ รวมไปถึงที่ใช้ในการทำสปาหน้าสิ่งของพวกนี้ถือได้ว่าเป็นสะพานที่สำคัญต่อการทำสปาและเปิดร้านสปา

เมื่อผู้ประกอบการสามารถแยกหมวดหมู่อุปกรณ์สปาและเครื่องมือการทำสปาต่างๆได้แล้วนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถจัดสรรงบประมาณในการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาและผลิตภัณฑ์สปาต่างๆนั้นได้ถูกต้องและซื้อในสิ่งที่สามารถได้ใช้ในงานการทำสปาจริงๆ

อุปกรณ์สปา ผลิตภัณฑ์การทำสปา มีหลากหลายรูปแบบต่างต่างกันออกไป

อุปกรณ์สปา ผลิตภัณฑ์การทำสปา มีหลากหลายรูปแบบต่างต่างกันออกไป

การบริการด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนกระทั่งถึงระดับโลก การประกอบกิจการสปา เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนและมีเสน่ห์ในการเข้าสัมผัส แต่การวางภาพลักษณ์ของสปามักจะถูกจัดอยู่ในปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจสปาเพราะการตกแต่งและการให้บริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของในแต่ละสถานที่นั้นยากที่จะลอกเลียนแบบได้

การที่ลูกค้าเลือกตัดสินค้าจะใช้บริการนั้นจะเกิดจากการยอมรับในภาพลักษณ์และตราสินค้า เมื่อเกิดความพึงพอใจแล้วย่อมทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเลือกใช้บริการสปาที่เสนอต่อผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจ

การตกแต่งร้านสปานั้นเริ่มต้นจากการออกแบบแบ่งโซนให้บริการในแต่โซน การตกแต่งภายนอกและภายในควรจะเป็นแนวทางเดียวกัน ในเรื่องของสถาปัตยกรรมผู้ประกอบการต้องออกแบบมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในเป็นลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสด้วยสายตาและเป็นสัมผัสที่สำคัญอย่างยิ่งในบรรดาประสาทสัมผัสการรับรู้ และการเลือกใช้อุปกรณ์สปาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตียงนวดสปา ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทยรวมไปถึงเก้าอี้นวดเท้า ผู้ประกอบการต้องศึกษาหาความรู้ให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจ อุปกรณ์สปาส่วนใหญ่นั้นผลิตมาจากวัสดุที่เป็นไม้เนื้อแข็ง สามารถแบกรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อการใช้งาน และที่สำคัญง่ายต่อการดูแลรักษาทำความสะอาด เมื่อลูกค้าพึงพอใจในภาพลักษณ์ภายนอกของทางร้านแล้ว ลูกค้าตัดสินใจมาเข้ารับบริการ อุปกรณ์สปาต่างๆ ก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัยไม่แพ้กับการตกแต่งภายนอก เพราะในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะต้องได้สัมผัสกับอุปกรณ์สปาและแน่นอนหากอุปกรณ์ของเรามีรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดดีไซต์เหมาะสำหรับการใช้งาน ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา ก็จะทำให้ผู้ที่มาใช้บริการรู้สึกประทับใจในทุกๆส่วนของทางร้าน ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการกลับมาซื้อบริการซ้ำ มีลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังสามารถบอกต่อกันแบบปากต่อปากได้อีกด้วย

เห็นถึงความสำคัญของการตกแต่งร้าน การเลือกซื้อและการเลือกใช้อุปกรณ์สปาอย่างนี้แล้ว หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจสปาและผู้ที่กำลังศึกษาหาความรู้ในเรื่องการตกแต่งร้านสปานะคะ