บริการคือหัวใจของธุรกิจ

เมื่อเรามามองดูหลักการตลาดของ ธุรกิจสปานั้น เราก็จะสามารถเห็นได้ว่า หัวใจหลังของธุรกิจอยู่ที่การบริการสปา ซึ่งในแต่ละที่ก็ต้องมีความแตกต่างกันไป ถ้าเป็นทางั่งของโซนยุโรปการบริการสปานั้นจะเน้นไปทางที่การใช้น้ำและอุปกรณ์นวดเพื่อบำบัดรักษาต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์และการกีฬาเข้ามาเป็นส่วนช่วยอย่างมากในการทำธุรกิจ  แต่ก็ยังไร้ซึ่งประสิทธิภาพในทางอารมณ์ซึ่งเมื่อใช้บริการจะเป็นการกึ่งแนวบังคับร่างกายและจิตใจให้ทำตามความต้องการของแต่ละคน ทำให้หลายคนมักมองว่า ยากเกินไปสำหรับการจะใช้บริการร้านนวดสปาในทางฝั่งยุโรป
 เมื่อมามองดูแถบเอเชีย ซึ่งการนวดสปานั้นก็เป็นศาสตร์แพทย์แผนโบราณของแต่ละท้องที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการบำบัด รักษา ผ่อนคลายด้วยน้ำแร่ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ทางฝั่งญี่ปุ่นนั้น จะมีบ่อน้ำร้อนอยู่มากมายหลายที่ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อร่างกายเพราะแร่ธาตุจากใต้พื้นพิภพยังคงเก็บรักษาตัวยาไว้ได้เป็นอย่างดี เมื่อมาดุศาสตร์แพทย์ไทยก็จะเห็นว่า ก็จะมีการใช้สมุนไพรซะเป็นส่วนใหญ่ในการประกอบการนวดแผนไทย ซึ่งจะเน้นที่การใช้ความร้อนผสมกับคุณสมบัติทางตัวยาของสมุนไพรไทยมาเป็นตัวชูโรงให้ สปาแผนไทย มีความก้าวหน้าทางด้านชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะทั่วโลกนั่นไม่มีสมุนไพรอย่างบ้านเรา การชูโรงนวดสปาแผนไทย จึงเป็นจุดแข็งสำหรับคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่ท่านต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำสมุนไพรมาใช้เป้นอย่างดีเพื่อให้เห็นผลในการผ่อนคลาย
 นอกจากสมุนไพร ยังมีหลักการนวดแบบโบราณซึ่งมีการใช้ท่านวดต่าง ๆ มาทำการแก้เคล็ด ขัดยอด หรือช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายได้ ตัวนี้เราต้องเน้นว่าเป็นหลักการนวดแผนไทยอย่างมืออาชีพ เพราะจะเป็นอีกสิ่งตัวสร้างชื่อให้ร้านได้เป็นอย่างดี เมื่อมามองดูหลักการตลาดในทางด้านบริการแล้ว เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า จุดเด่นของตัวเองซะก่อน เราเก่งด้านไหน เราเหนือกว่าคู่แข่งตรงไหน ต้องสามารถมองให้ออก จุดอ่อนของร้านเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วย เพื่อนำมาใช้ในการนำทางให้ร้านไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต