dbd-register

Category Archives: เก้าอี้นวดเท้า

การอบไอน้ำ หรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียก

การอบไอน้ำ หรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียก เป็นวิธีการใช้ […]

เปิดร้านนวดแผนไทยและการเปิดร้านสปาเพื่อความงาม

ปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ให้บริการทางด้านสปาเ […]

การประคบสมุนไพร การบำบัดรักษาที่ใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย

การประคบสมุนไพร การบำบัดรักษาที่ใช้ควบคู่กับการนวดแผนไท […]

การจัดแบ่งตามรูปแบบการให้บริการทำสปา

การจัดแบ่งตามรูปแบบการให้บริการทำสปา เพราะสปาเป็นภูมิปั […]

รูปแบบของการทำสปาแบบต่างๆที่เราควรรู้

1. สปาแบบวันเดียว หรือ Day Spa เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเ […]

ศาสตร์ของการนวดไทยหรือการนวดกดจุดสะท้อนฝ่า

ศาสตร์ของการนวดไทยหรือการนวดกดจุดสะท้อนฝ่า ทฤษฎีการบำบั […]

การกดจุดและประโยชน์ของการกดจุด

การกดจุดและประโยชน์ของการกดจุด การกดจุดคือการใช้นิ้วมือ […]

ธุรกิจการเปิดร้านนวดแผนไทยอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการจัดการควรจะต้องมี

ธุรกิจการเปิดร้านนวดแผนไทยอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการจัดการค […]

การนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย

การนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย ประโยชน์ของ […]

การนวดโดยใช้น้ำมันเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายด้วยมือ

การนวดโดยใช้น้ำมันเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่า […]