fbpx

dbd-register

Monthly Archives: January 2019

คณาเภสัช เภสัชกรรม

คณาเภสัช เภสัชกรรม คณาเภสัช เภสัชกรรม การปรุงยาหรือการประกอบยา หมายถึงการผสมตัวยา หรือเครื่องยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกันตามที่กำหนดไว้ในตำรับยาโดยใน การปรุงยาแพทย์ต้องพิจารณาเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ค่ะ 1 พิจารณาลักษณะของตัวยาต้องพิจารณาว่าในตำรับยาใช้ส่วนใดของตัวยาเช่นพืชวัตถุอาจใช้ส่วนเปลือกต้นรากหรือดอกสัตว์วัตถุอาจใช้กระดูกกระดองหนังหรือดีและธาตุวัตถุ อดีตหรือตั้งสติการทำให้เป็นผงบริสุทธิ์ด้วยการใช้ความร้อนจัดหรือต้องแปรสภาพก่อนนอกจากนี้ตัวยาในตำรับยาอาจให้ใช้สดหรือแห้งอ่อนหรือแก่เนื่องจากสรรพคุณจะแตกต่างกันเช่นขิงสดขิงแห้งลูกสมออ่อนลูกสมอแก่ตัวยาบางชนิดต้องไปสภาพก่อนจึงจะใช้ผสมยาได้เช่นหอยมุก บัลลังก์ศิลาหรือปะการังแดงกระดูกเขี้ยวเขาหากยังไม่แปรสภาพสรรพคุณจะเป็นอีกอย่างหนึ่งตัวยาบางอย่างมีฤทธิ์แรงก็ต้องฆ่าฤทธิ์เสียก่อนเช่นเมล็ดสลอด ยางสลัดไดชะมดเช็ดทั้งนี้วิธีการแปรสภาพหรือค่าตัวยาที่มีฤทธิ์แรงนั้นวิธีทำแตกต่างกันไปค่ะ 2 พิจารณาขนาดของตัวยาต้องทราบว่าในตำรับ งั้นให้ใช้ตัวยาในปริมาณสิ่งละเท่าใดโดยโบราณกำหนดไว้เป็นมาตราน้ำหนักได้แก่ช่าง 1 = 20 ตำลึงคิดเป็นน้ำหนักในมาตราเมตริก 1216 กรัม 1 ตําลึงเท่ากับ 4 บาทและ 1 บาทเท่ากับ 4 สลึงคิดเป็นน้ำหนักในมาตราเมตริก 15 กรัมหรือเป็นมาตรตวงซึ่งหน่วยที่ใช้มากในตำราพระโอสถพระนารายณ์คือธนาคารโดยทั่วไปปริมาณ 1 ทะนานเท่ากับปริมาณของกะโหลกมะพร้าวที่บรรจุเบี้ยที่ใช้เป็นเงินตราให้เต็มตามจำนวนที่กำหนดเช่นธนันต์ 500 เป็นปริมาณที่บรรจุเบี้ยได้ 500 เบี้ยธนาคาร 800 เป็นปริมาณที่บรรจุเบี้ยได้ 800 เบี้ยโดยทั่วไปปริมาตรที่นิยมใช้กันมากในสมัยโบราณคือขนาด 500 นอกจากนั้นหาก ในตำรับยาไม่ได้ระบุของตัวยาแต่ละตัวไว้ก็ให้ถือว่าใช้ขนาดเท่ากันโบราณเรียกเสมอภาคค่ะ 3 จุดท้ายเลยจะเป็นวิธีการปรุงยา ตามแบบแผนโบราณนั้นตามวิชาเวชศาสตร์สาอาจแบ่งเป็นพิธีต่างๆได้ 3 แบบคือแบบที่แบ่งเป็น […]

สรรพคุณเภสัชตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย

สรรพคุณเภสัชตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย สรรพคุณเภสัช หมายถึงคุณสมบัติทางยาของเภสัชวัตถุที่กล่าวถึงตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย ระบุว่าก่อนที่จะรู้จักสรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้จักรสของยาก่อน เนื่องจากวิชาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า รสของยาจะแสดงถึงสรรพคุณยา  ดังนั้นเมื่อรู้จักรสของยาแล้วก็จะรู้จักสรรพคุณของยาอย่างกว้างๆได้ ในเรื่องของรสยานี้ตำราแบ่งออกเป็นรสประธาน 3 รส 1 ยารสเย็น  ได้แก่ยาที่ปรุงผสมด้วยเกสรดอกไม้ ที่ไม่ร้อนใบไม้รากไม้ที่ไม่ร้อนสตาร์เขาคือเขาสัตว์ 7 ชนิด ได้แก่เขาวัว เขาควาย เขากระทิง เขากวาง เขาแกะ เขาแพะ และเขาเลียงผา cervical คือเขี้ยวสัตว์ 9 ชนิดได้แก่เขี้ยวหมูป่า เขี้ยวหมี เขี้ยวเสือ เขี้ยวหมาป่าเขี้ยวปลาพะยูน เขี้ยวจระเข้ เขี้ยวเลียงผา นอแรด และงาช้างค่ะ  และของที่เผาหรือสมุดให้เป็นถ่านเมื่อปรุงเป็นยาเสร็จแล้วจะได้รสยาเย็น ใช้แก้โรคที่เกิดจากธาตุไฟ 2 ยารสร้อน ได้แก่ยาที่ปรุงด้วยเบญจกูล  ตัวยาที่มีรสร้อน 5 อย่างได้แก่ดีๆรากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง และขิงแห้ง ตรีกฏุก ตัวยาที่มีรสร้อน 3 อย่างได้แก่ ขิงแห้ง พริกไทย และดีปลี สรรพคุณขิงข่าเมื่อปรุงเป็นยาเสร็จแล้วจะได้รสยาที่มีรสร้อน ใช้แก้โรคที่เกิดจากธาตุลม  3 […]

อุตุสมุฏฐานและอายุสมุฏฐานแห่งธาตุตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

อุตุสมุฏฐานและอายุสมุฏฐานแห่งธาตุตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย อุตุสมุฏฐานถือเป็นฤดูที่เป็นสาเหตุของโรคฤดูหนึ่งๆย่อมผันแปรไปตามเดือนและวันตลอดจนดินฟ้าอากาศในคราวที่เปลี่ยนฤดูหากธาตุทั้ง 4 ของร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามไม่ทันอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆตำราการแพทย์แผนไทยมักจำแนกฤดูเป็นปีละ 3 ฤดูแต่บางตำราอาจจำแนกเป็นปีละ 4 ฤดูหรือ 6 ฤดูค่ะ ฤดูสามฤดูได้แก่ 1 คิมหันตฤดูหรือฤดูร้อนนับเป็นแรม 1 ค่ำเดือน 4 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 8 รวม 4 เดือนฤดูนี้อากาศร้อนเมื่อสัมผัสหรือกระทบความร้อนจะเป็นธรรมดาเมื่อมีฝนหรืออากาศหนาวจะมาก็จะเกิดโรค 2 ฤดูวสันต์คือฤดูฝนนับตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 12 รวม 4 เดือนฤดูนี้ร่างกายสัมผัสความเย็นจากฝนอยู่เป็นปกติเมื่อมีความหนาวและอากาศร้อนเจือมาก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ 3 เหมันตฤดูหรือฤดูหนาวนับตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 12 ถึงแรม 1 ค่ำ แอน 4 รวม 4 เดือนฤดูนี้ร่างกายจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นอยู่เมื่อกระทบหรืออากาศร้อนมาเจอก็จะเกิดความเจ็บป่วยค่ะ อายุสมุฏฐานถือเป็นอายุหรือวัยเป็นสาเหตุของโรคนะคะแพทย์แผนไทยแบ่งอายุของเราไว้ 3 ช่วงด้วยกันได้แก่ปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 16 ปีแบ่งเป็น 2 ตอนคือตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ […]

ธาตุสมมุฏฐานในร่างกายของมนุษย์ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

ธาตุสมมุฏฐานในร่างกายของมนุษย์ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ธาตุสมุฏฐานประกอบด้วยธาตุดิน เป็นองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นโครงสร้างซึ่งอธิบายได้ว่ามีคุณสมบัติไปในทางแข็งอยู่นิ่งคงตัวเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้ซึ่งน่าจะหมายถึงอวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกายแพทย์แผนไทยแบ่งอวัยวะของร่างกายที่อยู่ในธาตุดินออกเป็น 20 อย่างอาทิเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขกระดูกน้ำหัวใจตัดพังผืดไตและปอดค่ะ  ธาตุน้ำเป็นองค์ประกอบของร่างกายที่เป็นของเหลวมีคุณสมบัติซึมซาบทำให้อ่อนตัวเป็นตัวกลางที่ทำให้สิ่งต่างๆไหลเวียนไปได้ธาตุน้ำในร่างกายแบ่งออกเป็น 12 อย่างอาทิน้ำดีเสมหะมีเลือดเนื้อน้ำตาน้ำลายน้ำมูกและน้ำปัสสาวะค่ะ ธาตุลมเป็นพลังผลักดันภายในระบบของร่างกายและมีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนธาตุลมแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่ลมพัดขึ้นคือลมที่พัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดจนถึงศีรษะและจากกระเพาะอาหารตลอดลำคอเช่นลมหาวลมเพลมพัดลมเป็นลมที่พัดตั้งแต่ศีรษะตลอดไปเท้าและตั้งแต่ลำไส้เล็กจนถึงทวารหนักเช่นลมผายลมในท้องเป็นลมที่พัดอยู่ในภายในช่องท้องนอกลำไส้ลมในลำไส้เป็นลมที่พัดอยู่ในกระเพาะอาหารและในลำไส้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกค่ะ  การอบตัวในตู้อบสมุนไพรก็ทำให้เลือดลมในร่ากายไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะ ธาตุไฟเป็นพลังที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเกิดพลังความร้อนและการเผาไหม้ธาตุไฟแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ไฟสำหรับอบอุ่นร่างกายเป็นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นปกติไฟร้อนและสำหรับใส่เป็นกำลังความร้อนของอากาศภายนอกที่ทำให้เราต้องอาบน้ำและต้องพัดวีไฟสำหรับเผาผลาญร่างกายให้แก่เฒ่าเป็นไฟที่ทำให้ร่างกายและผิวพรรณซูบซีดเหี่ยวแห้งทรุดโทรม ทุพพลภาพไป และไฟสำหรับย่อยอาหารเป็นไฟที่ทำให้อาหารที่กลืนลงไปแหลกละเอียดค่ะ ธาตุเหล่านี้จะต้องอยู่อย่างสมดุลหากมีธาตุใดธาตุหนึ่งน้อยไปมากไปหรือผิดปกติไปก็จะทำให้เกิดโรคแพทย์แผนไทยเรียกว่าที่ธาตุน้อยไปว่าหย่อนเรียกว่าภาวะที่ธาตุมากไปว่ากำเริบและเรียกภาวะที่ถ้าผิดปกติไปว่าพิการเมื่อรู้ว่าธาตุใดหย่อนกำเริบพิการก็จะให้ยาแก้ได้ค่ะ

ความจำเป็นของแพทย์ทางเลือก

ความจำเป็นของแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนั้นมีความจำเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ 1 พัฒนา การของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก่อให้เกิดมลภาวะเป็นเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่โรคเรื้อรังเหล่านี้ยากที่จะรักษาหายได้ด้วยยาแผนปัจจุบันหากไม่มีการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาควบคู่กันไป 2 ความเครียดในการทำงานหรือการแข่งขันในสังคมทำให้มีอาการต่างๆที่การแพทย์ทั่วไปไม่สามารถสังเกตเห็นหรือไม่สามารถรักษาได้แต่การแพทย์ทางเลือกกับมีบทบาทสำคัญในกรณีดังกล่าว 3 ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตกเมื่อได้รักษาเป็นเวลานานก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับผลข้างเคียงไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นโอกาสของแพทย์ทางเลือกที่ได้แสดงศักยภาพในการรักษาอย่างไรผลทางลบค่ะ สีสำหรับโรคเรื้อรังการรักษาด้วยยาบางชนิดก็แค่เพื่อยืดเวลาชีวิตหรือผ่อนคลายความเจ็บปวดอย่างชั่วคราวเท่านั้นโดยเชิงลึกแล้วอาจจะเป็นการให้เวลาเชื้อโรคในการระบาดอย่างช้าๆแต่ไม่อาจจะรักษาโรคได้จากต้นเหตุเลยอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคนอนไม่หลับโรคหายใจเฉียบพลันและอาการปวดหัวเป็นต้นค่ะและการใช้เป็นเวลานานยังทำให้เกิดการดื้อยาได้ด้วยนะคะในแง่นี้ทางการแพทย์ทางเลือกก็จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ 5 ที่ไม่เหมือนกับแพทย์ทั่วไปก็คือการแพทย์ทางเลือกไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมารักษาและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติใช้อย่างง่ายดาย 6 หักข้าวโพดไหนมีผู้ป่วยก็ต้องเป็นการเพิ่มภาระแก่ครอบครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นทางการงานหรือความรู้สึกก็ตามแต่ความประหยัดและง่ายในการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ค่ะ 7 ความเป็นธรรมของมนุษย์ต้องการมีวิธีรักษาโรคที่ธรรมชาติเช่นกันหากรักษาได้โดยไม่ต้องอาศัยการทานยาหรือฉีดยาก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ 8 การรักษาด้วยวิธีทางฟิสิกส์แทนที่จะเป็นวิธีเคมีก็เป็นแนวทางการพัฒนาและความฝันของมนุษย์เช่นกัน 9 การรักษาด้วยตัวเองเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของการแพทย์ทางเลือกเพราะผู้ป่วยเองจะมีโอกาสทำความเข้าใจกับต้นสายปลายเหตุของโรคโดยตรงรับรู้สถานการณ์การรักษาและสามารถปรับปรุงการรักษาจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการรักษาด้วยคนอื่นจากเหตุผลดังกล่าวนี้เรามองเห็นความก้าวหน้ากว้างขวางความจำเป็นและความง่ายของการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือกและอุปกรณ์การแพทย์นี้จะกลายเป็นของประจำบ้านที่ขาดไม่ได้ค่ะ จำพวกเบาะนวด ตู้อบสมุนไพรถือเป็นอุปกรณ์นวดไทยของกลุ่มแพทย์ทางเลือกค่ะ

แพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก

แพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก   การแพทย์ทางเลือกนั้นเป็นวิธีการรักษาพยาบาลและเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งเพื่อการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรคนอกเหนือจากการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ให้การรักษาจะต้องจบวิชาชีพแพทย์และได้รับใบประกอบโรคศิลป์เป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางค่ะ  สำหรับความเป็นมาของการแพทย์ทางเลือกนั้นถือกำเนิดมาจากประเทศจีนและในปัจจุบันจีนก็ยังใช้การใช้การแพทย์แผนโบราณเป็น แผนหลักในการรักษาและได้รับการยอมรับและนิยมจากทั่วโลกโดยองค์กรอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติมีการค้นพบเมื่อปีค. ศ. 1962 ว่าโรคชนิดต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อเจ็บปวดโรคประสาทและโรคข้อกระดูกหักรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดจะไม่สามารถทำให้อาการหายโดยสิ้นเชิงจึงตั้งหัวข้อวินิจฉัยเพื่อรวบรวมและคัดเลือกวิธีการรักษาที่ดีซึ่งก็ได้พบวิธีประเภทที่ไม่อาศัยการทานยาแล้วก็ตั้งชื่อในการแพทย์ชนิดนี้ว่าการแพทย์ทางเลือกค่ะ สำหรับการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยนั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีหมอฝรั่งนำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาใช้ในสยามประเทศเราเรียกแพทย์แผนตะวันตกในตอนนั้นว่าการแพทย์ทางเลือกค่ะในสถานที่ต่างกันจะมีความหมายแตกต่างกันเช่นในประเทศอินเดียจะได้ ใช้การแพทย์แผนอินเดียเป็นการแพทย์หลักของประเทศเช่นการแพทย์อายุรเวทถือเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันของอินเดียถูกต้องตามกฎหมายเพราะประชาชนทั้งประเทศยอมรับที่จะใช้เป็นหลัก ประเทศจีนมีการใช้การแพทย์แผนโบราณของจีนเป็นหลักถือเป็นการแพทย์กระแสหลักของจีนเช่นเดียวกันค่ะ และในปัจจุบันประเทศไทยการแพทย์ทางเลือกได้มีการพัฒนาและดูแลโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยหลักการแพทย์ทางเลือกที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาได้ด้วยตัวเองคือประการที่ 1 เมื่อเป็นหวัดมีไข้ตามตัวไม่จำเป็นต้องใช้ยาลดไข้นะคะแต่ให้หาวิธีที่กระตุ้นให้อุณหภูมิของร่างกายมาจัดการกับเชื้อโรคและการที่ 2 เน้นเรื่องการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาและการที่ 3 แพทย์ทางเลือกมักจะศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับรักษาผู้ป่วยเพื่อหาทางรักษาตามความต้องการของผู้ป่วยอาการที่ 4 หลัก ของการแพทย์ทางเลือกในการบำบัด คือการใช้พลังจากธรรมชาติหรือพลังในร่างกายมารักษาค่ะ  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก เบาะนวดไทย  หรือเตียงนวดไทย ถือเป็นอุปกรณ์นวดไทยที่มีความจำเป็นต่อการนวดทุกครั้งค่ะ

ชื่อสมุนไพรที่เราจำเป็นต้องจดจำ

ชื่อสมุนไพรที่เราจำเป็นต้องจดจำ ชื่อถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับใช้เรียกลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตซึ่งในที่นี้จะหมายความรวมถึงพืชสัตว์และแร่ธาตุต่างๆที่จะถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นยาสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งในกรรมวิธีที่เรียกว่าเข้ายาโดยผู้ที่จะทำการคิดค้นหรือแปรสภาพสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรนั้นจะทำความเข้าใจกับลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีชื่อแตกต่างกันเหล่านี้ให้ชัดเจนแม่นยำเพื่อความไม่ผิดพลาดในการนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรานำสมุนไพรมาพัฒนาไปสู่รูปแบบยาสมุนไพรมีการกระทำการอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของยาน้ำสมุนไพรเช่นยาน้ำสมุนไพรมะขามป้อมมะแว้งหรือชะเอมเทศเป็นต้นหรือยาสมุนไพรแคปซูลเช่นมะรุมแคปซูลฟ้าทะลายโจรแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลเป็นต้นค่ะรวมไปถึงชนิดผงที่ชงละลายทันทีชนิดที่เป็นก้อนหรือแท่งสำหรับดองเหล้าหรือแม้แต่ชนิดบรรจุถุงสำหรับชงเป็นชาเช่นหญ้าหนวดแมวดอกคำฝอยเก๊กฮวยตะไคร้และใบหม่อนค่ะ ปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบของยาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นยาแคปซูลสำหรับกินครีมสำหรับทายาผงสำหรับชงดื่มแต่ทั้งนี้การจะเลือกใช้ยาแต่ละครั้งนั้นผู้ที่นำมาใช้ต้องคำนึงคุณสมบัติของชนิดยาต่างๆนั้นเป็นสำคัญควรจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดใด ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญอะไรบ้างมีสรรพคุณของตัวยาคืออะไรและมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรค่ะเพื่อที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วผู้ทานจะได้รับประโยชน์ของยาสมุนไพรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หากแต่ในตำรายาสมุนไพรนั้นสมุนไพรจะไม่ได้ประกอบขึ้นเฉพาะจากพืชอีกแล้วนะคะแต่ยังรวมไปถึงส่วนประกอบที่ได้จากส่วนต่างๆของสัตว์เช่นเขาหนังกระดูกอาบน้ำดีหรืออาจจะรวมทั้งตัวเช่นกิ้งกือตุ๊กแกงูเต่าไส้เดือนม้าน้ำและอีกต่างๆค่ะและแร่ธาตุอื่นๆเช่นพิมเสนการบูรกำมะถันปูนแดงดีเกลือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นในทางการแพทย์จึงเรียกเจ้าองค์ประกอบทั้ง 3 ที่นำมาใช้ร่วมกันในการทำยานี้เรียกว่าเภสัชกรรมค่ะซึ่งแม้แต่ในเภสัชวัตถุนั้นเองก็ยังถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 2 หมวดด้วยกันคือหมดยาแผน โบราณและยาสมุนไพรนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามสมุนไพรบางชนิด สามารถน้ำมาต้มในหม้อต้มสมุนไพร ที่ใช้กับตู้อบสมุนไพรได้ด้วยค่ะ

โรคที่รักษาด้วยการนวดแผนไทย

โรคที่รักษาด้วยการนวดแผนไทย แพทย์แผนไทยเหมาะกับรูปแบบใดบ้างนั้น เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งโรคที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้การรักษานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 1 โรคที่รักษาด้วยยาและ 2 โรคที่รักษาด้วยการนวดแผนไทยค่ะ  สำหรับโรคที่รักษาด้วยยาได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งซึ่งการแพทย์แผนไทยถือเป็นศาสตร์ทางเลือกที่ผู้ป่วยสามารถรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันได้โรคนอนไม่หลับซึ่งคนไข้จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับนั้นแต่ละสาขาแผนไทยจะมียาหอมและสรรพคุณสมุนไพรที่ช่วยทำให้หลับง่ายใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันนอกจากนั้นยังมียาบำรุงร่างกายกับธาตุคือปรับสมดุลของดินน้ำลมไฟซึ่งช่วยให้เจริญอาหารและหลักง่ายค่ะ ส่วนรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยได้แก่อาการปวดเมื่อยต่างๆเช่นปวดหลังปวดต้นคอปวดบ่าปวดขาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคนิ้วล็อคซึ่งการนวดตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยช่วยให้คนไข้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะสำหรับวิธีขั้นตอนการ ตรวจรักษาของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยมีอยู่ 2 แบบคือการตรวจแบบ แพทย์แผนไทยและตรวจแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งแทบจะใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน แบบที่ 1 การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยจะเป็นการตรวจรักษาตามคัมภีร์โบราณคือดูเรื่องความสมดุลของธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ดินน้ำลมไฟซึ่งจะพิจารณาจากธาตุเจ้าเรือนหรือธาตุประจำเดือนเกิดของคนไข้แต่ละคนธาตุประจำฤดูซึ่งยาบางชนิดอาจจะไม่เหมาะที่จะรับประทานในบางฤดูกาลธาตุประจำวันซึ่งจะขึ้นกับวัยของผู้ป่วยและพิจารณาอาการเช่นสีหน้าแววตาลักษณะผิวพรรณจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์โรคต่อไปค่ะแบบที่ 2 จะเป็นการตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นการนำศาสตร์ การตรวจของแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ในการตรวจคือมีการตรวจชีพจรวัดความดันวัดอุณหภูมิของร่างกายทรัพย์ประวัติคนไข้เช่นอาการสำคัญที่ทำให้มาพบหมอเคยรับการผ่าตัดหรือไม่คนในครอบครัวมีโรคประจำตัวอะไรบ้างส่วนการวิเคราะห์โลกจะเป็นไปตามแบบแพทย์แผนไทยคือดูเรื่องความสมดุลของธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเช่นกันค่ะ  ในขั้นตอนการนวดแผนไทยนั้น ก็จะมีอุปกรณ์การนวดร่วมด้วยเช่นเบาะนวดไทย หรือเตียงนวดไทยที่ได้มาตรฐานค่ะ

การกดจุดเพื่อลดอาการมึนงงศีรษะลดอาการเมื่อยล้าของตาพร่ามัวและลดอาการปวดฟันค่ะ

การกดจุดเพื่อลดอาการมึนงงศีรษะลดอาการเมื่อยล้าของตาพร่ามัวและลดอาการปวดฟันค่ะ   อาการมึนงงศีรษะ ประกอบด้วยอาการหน้ามืด ตาลายวิงเวียนศีรษะ มีความรู้สึกคล้ายสิ่งรอบตัวหมุนได้ ให้กดจุดตามด้านล่างนี้สามารถช่วยลดอาการมึนงงศีรษะได้นะคะหนึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างยอดใบหู 2 ข้างหรือรอยบุ๋มกลางศีรษะใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วถนัดกดประมาณ 3-5 นาทีกดค้างไว้หรือกดไปกดใหม่ก็ได้ค่ะ 2 จุดบริเวณต้นคอเหลือใช้ผมขึ้นมาประมาณ 1 นิ้วตรงรอยบุ๋มของกล้ามเนื้อทั้งสองข้างใช้นิ้วโป้งกดประมาณ 3-5 นาทีกดค้างไว้หรือกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะ 3 จุดตรงกลางเหนือรอยพับข้อมือสองนิ้วหรือ 3 นิ้วมือโดยใช้นิ้วโป้งกดทั้ง 2 ข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ 4 อยู่หลังเท้าตรงรอยบุ๋มระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ใช้นิ้วมือข้างที่ถนัดทั้ง 2 ข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ เมื่อพบว่ามีสายตาพร่ามัวหรือสายตาที่เมื่อยล้าจากการใช้งานสามารถกดจุดด้านล่างนี้เพื่อบรรเทาอาการสายตาพร่ามัวหรือตาเมื่อยล้าได้ค่ะ 1 จุดบริเวณหัวตาใช้นิ้วชี้กดบริเวณหัวตาทั้ง 2 ข้างโดยกดประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะ 2 จุดบริเวณหางตาใช้นิ้วชี้จุดบริเวณหางตาทั้งสองข้างโดยกดไว้ประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะ 3 จุดบริเวณกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วสองข้างใช้นิ้วชี้กับประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะ การกดจุดตามด้านล่างนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ทั้งนี้ควรพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไปนะคะจุดที่ 1 บริเวณกลางของกลางทั้งสองข้างให้กัดฟันจุดดังกล่าวจะอยู่ตรงรอยนูนขึ้นของกล้ามเนื้อตรงแก้มทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้กดไว้ประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ 2 จุดอยู่บริเวณง่ามนิ้วของนิ้วโป้งและนิ้วชี้โดยใช้เส้นแบ่งข้อนิ้วของนิ้วโป้งอีกข้างทาบลงบริเวณง่ามนิ้วของนิ้วโป้งและนิ้วชี้บริเวณนิ้วโป้งข้างที่ทาบลงคือจุดที่พอดีโดยจะกดทั้ง 2 ข้างข้างละประมาณ […]

ความแตกต่างระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

ความแตกต่างระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน   แพทย์แผนไทยถือเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มองว่าการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันอาจมีผลข้างเคียงจากสารตกค้างที่เข้าไปสะสมในร่างกายเนื่องจากการผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นกระบวนการทางเคมีซึ่งอาจมีสารบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นสเตียรอยด์หากสะสมในร่างกายมากๆจะทำให้เกิดอาการบวมความดันโลหิตสูงติดเชื้อง่ายๆเนื้ออ่อนแรงนอกจากนั้นการผลิตยาสมุนไพรในปัจจุบันยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบของยาเม็ดและแคปซูลซึ่งสะดวกในการรับประทานเองด้วยค่ะ แพทย์แผนไทยจะต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันตรงที่แพทย์แผนปัจจุบันจะรักษาตรงตำแหน่งที่เป็นแต่แพทย์แผนไทยจะรักษาแบบองค์รวมไม่ใช่แค่ใช้ยาอย่างเดียวแต่ยังปรับวิถีชีวิตของผู้ป่วยให้เกิดความสมดุลด้วยโดยนอกจากการรักษาทางยาแล้วยังให้คนไข้รับประทานอาหารแบบ functional Food ซึ่งจะเน้นผักมีสีต่างๆเช่นฟักทองซึ่งมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดเลือดโรคหัวใจมะเขือเทศซึ่งมีสารไลโคปีนที่ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากและลดการเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายเมล็ดธัญพืชเช่นเมล็ดถั่วแดงหลวงซึ่งให้โปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์แต่มีข้อดีคือย่อยง่าย ข้าวกล้องข้าวสีนิลซึ่งมีวิตามินบีสูงถ้าหากรับประทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นจำพวกปลาซึ่งย่อยง่ายนะคะควรหลีกเลี่ยงเนื้อหมูเนื้อไก่ซึ่งย่อยยากเนื่องจากในกระบวนการย่อยจะเกิดแอมโมเนียมซึ่งเป็นของเสียขณะที่เราป่วยประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียในร่างกายของเราจะลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดการคั่งของแอมโมเนียมในเส้นเลือดได้ นอกจากเรื่องของอาหารแล้วยังให้คนไข้ออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นท่าฤาษีดัดตนเล่นโยคะแบบง่ายๆนะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงให้คนไข้นั่งสมาธิซึ่งเรียกว่าสมาธิบำบัดและสวดมนต์ซึ่งเรียกว่ามนตราบำบัดนั่นเองค่ะเนื่องจากในการวิจัยพบว่าการทำสมาธิจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดลดลงได้นะคะอีกทั้งไม่ใช่เฉพาะแค่จิตใจของคนไข้นะคะยังดูแลไปถึงจิตใจของญาติด้วยเพราะแน่นอนว่าเมื่อคนในครอบครัวป่วยและญาติก็จะเกิดความเครียด จึงจำเป็นต้องให้ญาติมานั่งสมาธิด้วยเพราะเมื่อย่อยมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตของคนไข้ก็จะดีตามไปด้วยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น อุปกรณ์สปาก็มีความจำเป็นต่อการนวดทุกครั้ง