fbpx

dbd-register

Monthly Archives: September 2018

ระบบกระดูกถือเป็นความรู้เบื้องต้นของผู้ให้บริการในการนวด

ระบบกระดูกถือเป็นความรู้เบื้องต้นของผู้ให้บริการในการนวด ในการให้บริการนั้น นอกจากการจัดตกแต่งร้าน อุปกรณ์สปาที่เลือกใช้แล้ว หมอนวดเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการนวดเช่นกัน ซึ่งก่อนที่จะทำการนวดนั้นหมอนวดเองควรจะมีหลักความรู้เรื่องระบบกระดูกก่อนที่จะทำการนวดผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับบริการนั่นเองค่ะ โดยเกิดเป็นโครงสร้างของร่างกายทำให้มนุษย์มีรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยโครงสร้างของข้อต่อรวมทั้งยังทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายประกอบไปด้วยกระดูกแกนเป็นกระดูกแกนกลางของร่างกาย  กระดูกรยางค์ เป็นกระดูกที่ยื่นออกมาจากกระดูกแกน กระดูกแกน ได้แก่1.กระดูกกะโหลกศีรษะภายในกะโหลกศีรษะนั้นเป็นโพรงสำหรับบรรจุสมองจะมีกระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกย่อยหลายๆชิ้น เชื่อมต่อกัน กะโหลกศีรษะจึงทำหน้าที่ของหุ้มและป้องกันสมอง 2. กระดูกสันหลังเป็นส่วนของกระดูกที่ทำหน้าที่เป็นแกนที่ช่วยค้ำจุนและรองรับน้ำหนักของร่างกายกระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆเป็นข้อข้อติดกันด้วยกล้ามเนื้อและเอ็นระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีแผ่นกระดูกอ่อนที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกซึ่งทำหน้าที่รองและเชื่อมกระดูกสันหลังแต่ละข้อป้องกันการเสียดสี 5 แผ่นกระดูกอ่อนนี้เสื่อมเราจะปวดหลัง ทำให้หลายคนต้องเข้ารับการรักษาตามวิธีต่างๆ บางคนเลือกที่จะนวดด้วยวิธีแผนโบราณและบางคนเลือกที่จะรักษาด้วยวิธีหมอปัจจุบันนั่นเองค่ะ 3. กระดูกซี่โครงมีลักษณะเป็นซี่ทั้งหมด 12 คู่หรือ 24 ชิ้นนั่นเองค่ะ กระดูกอกถือเป็นกระดูกชนิดแบนที่วางตัวอยู่ตรงกลางของทรวงอกและติดกับกระดูกซี่โครงโดยข้อต่อและกระดูกอ่อนซี่โครงเพื่อประกอบขึ้นเป็นผนังช่องอกป้องกันโครงสร้างที่อยู่ภายในช่องอกจากการกระทบกระเทือนนอกจากนี้ยังมีข้อต่อกับกระดูกไหปลาร้าซึ่งเป็นกระดูกที่ค้ำจุนส่วนไหล่ด้วยนะคะ กระดูกรยางค์ เป็นกระดูกเชื่อมต่อกับกระดูกแกนที่มีหน้าที่ค้ำจุนและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายได้แก่ กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกสะบัก กระดูกไหปลาร้า กระดูกเชิงกรานซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 126 ชิ้นนั่นเองค่ะ

ความสำคัญของเส้นประธานสิบต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย

ความสำคัญของเส้นประธานสิบต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย ก่อนอื่นนั้นเรามาทำความรู้จักกับเส้นประธานสิบกันก่อนนะคะซึ่งเส้น ประธานคือเส้นซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาการนวดไทยตามที่บูรณาการได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 72000 เส้นแต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้นเส้นประธานจึงเป็นทางเดินของลมซึ่งเป็นพลังภายในที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ทำงานได้ตามปกตินะคะและแน่นอนเลยเส้นประธานก็มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทยเพราะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของร่างกายได้โดยเฉพาะ ความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกำเริบของลม จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกตินั้น ได้ว่าด้วยความสัมพันธ์กับเส้นประธานเส้นใดรวมทั้งสามารถกำหนดวิธีการนวดรักษาที่สอดคล้องกับเส้นประธานนั้นได้อย่างมีหลักการค่ะ และต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะและทดลองปฏิบัติตามตำรา เส้นประธานไม่น่าจะหมายถึงหลอดเลือดหรือเอ็นอย่างที่เข้าใจกันนะคะเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคสมัยใหม่พบว่าทางเดินของเส้นประธานสิบนั้นไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางเดินของหลอดเลือดหรือเส้นเอ็นตรงตัวเสียทีเดียวและจัดการศึกษาโดยการเริ่มกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานบริเวณสะดือแล้วพบว่าเกิดความรู้สึกแล่นไปตามทิศทางที่ระบุไว้ในตำราจึงเป็นไปได้ว่าทางเดินของเส้นประธานก็คือทิศทางการแล่นของกระแสความรู้สึกที่เกิดจากการกดจุดต่างๆนั่นเองค่ะ การเขียนโครงสร้างของเส้นประธานบนท่า กายวิภาคของไทยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองคือเขียนภาพคน ยืนย่อเข่าและผายมือไว้ข้างลำตัวถ้ากายวิภาคแบบนี้หากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องจะรู้สึกว่าเป็นผ้าที่ไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่นักหนังสือบางเล่มแลกเปลี่ยนการเขียนโครงสร้างและจุดบนเส้นประธานโดยใช้ท่ากายวิภาคสมัยใหม่คือท่ายืนตรงซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากเป็นการดัดแปลงทำให้เกิดความเสียหายวินัยวิชาการเพราะถ้ายืนย่อเข่าจะเป็นท่าที่ทำให้มองเห็นเส้นต่างๆที่แนวเรียงกันได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่บิดไม่เบี้ยว อย่างในภาพที่ปรากฏในท่ายืนตรง  ก่อนที่จะทำการนวดแผนไทยแบบกดจุดเส้นประธานนั้น  ต้องให้ผู้ถูกนวดอยู่ในท่านอนที่สบายบนเบาะนวด หรืออุปกรณ์สปาที่ได้มาตรฐาน  เพื่อให้เกิดความรู้สึกสายตัว  และไม่ปวดหลังในขณะที่ทำการนวด

ประวัติของสุคนธบำบัด

ประวัติของสุคนธบำบัด สุคนธบําบัด หรืออโรมาเทอราปี  มาจากรากศัพท์ 2 คำคืออโรม่าหมายถึงกลิ่นหอม  และเทอราพีหมายถึงการบำบัด  ดังนั้นอโรม่าเทอราพี  จึงมีความหมายคือการนำกลิ่นหอมจากสารที่มีกลิ่นหอม หรือกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการรักษาสุขภาพนั่นเองค่ะ  ซึ่งสุคนธบําบัด หรืออโรมาเทอราพี นับเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันมานานมากกว่า 6000 ปีมีการเริ่มต้นในประเทศอียิปต์ ต่อมาชาวกรีกได้นำน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดรักษาแพทย์เกรดผู้หนึ่งมีชื่อว่าPedacius Dioscorides ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทยไว้ ประมาณ 1,200 ปีมาแล้ว  โดยได้มีการนำเอาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นในการบำบัด เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมัน ทำให้ชาวโรมันได้มีการทำพัฒนาการหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆเช่นการน้ำมันน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการนวดและการอาบ  โดยชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้าเกี่ยวกับสุคนธบำบัดนี้  โดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมนำเข้าจากประเทศอินเดียตะวันออกและจากอารเบีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยได้แพร่กระจายและได้รับความนิยมมากขึ้นหลังสงครามครูเสด ต่อมานายแพทย์ชาวอาหรับได้คลิปวิธีกลั่นน้ำมันหอมระเหยครั้งแรกและยังมีประวัติศาสตร์ยืนยันด้วยว่าชาวจีนรู้จักวิธีใช้พืชสมุนไพรและกลิ่นหอมมานานพอพอๆกับชาวอียิปต์  ในหนังสือสมุนไพรเล่มหนึ่งของชาวจีนได้มีการจดบันทึกไว้เหมือนกันเมื่อ 2000 ปีก่อนคริสตศักราชชาวจีนสามารถแยกสารหอมจากพืชธรรมชาติได้มากกว่า 300 ชนิดและชาวจีนก็ได้นำการเผาไหม้หอม เพื่อบูชาเทพเช่นเดียวกับชาวอียิปต์ค่ะ ปัจจุบันสังคมไทยหากจะกล่าวถึงมหากษัตริย์ผู้โปรดปรานเครื่องสุคนธบำบัดหรือเครื่องหอมนี้คงจะต้องกล่าวถึงพระนามของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ท่านสุนทรภู่บรมครูแห่งประเทศไทยได้เขียนถึงพระองค์ไว้ในนิราศภูเขาทองและคำว่าอโรมาเทอราปีก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ น้ำมันหอมระเหยหาซื้อได้สะดวกมากขึ้น ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาได้ทั่วไป  โดยไม่ต้องไปสกัดให้ยุ่งยากค่ะ

สมุนไพรไทยที่ใช้ในการอบตัว

สมุนไพรไทยที่ใช้ในการอบตัว สมุนไพรไทยที่ใช้ในการอบตัวนั้นมี 2 ชนิดได้แก่สมุนไพรแห้งและ สมุนไพรสดซึ่งสมุนไพรสดไหนจะมีอภัย ที่สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อยคั่นเนื้อคั่นตัวขมิ้นชัน สรรพคุณแก้โรคผิวหนังสมานแผลขับปัสสาวะผักบุ้งไทยสรรพคุณถอนพิษผื่นคันใบเปล้าใหญ่ สรรพคุณช่วยถอนพิษบำรุงผิวกระชายสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยปากแตกเป็นแผลใจสั่นใบพลับพลึงสรรพคุณแก้อาการพกช้ำเคล็ดขัดยอกบรรเทาอาการปวดบวมค่ะสรรพคุณแก้อาการคันลมพิษใบส้มป่อยสรรพคุณลดความดันบำรุงผิวใบมะขามสรรพคุณแก้ผื่นคันช่วยให้ผิวหนังสะอาด ใบหนาดสรรพคุณแก้โรคผิวหนังพุพองน้ำเหลืองเสียตะไคร้สรรพคุณดับกลิ่นคาวบำรุงธาตุไฟและมะกรูดสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนศีรษะได้สำหรับสมุนไพรแห้ง จะมีเหงือกปลาหมอสรรพคุณแก้โรคผิวหนังการบูรขมิ้น ใบหนาดใบพลับพลึงหัวไพลต้นตะไคร้ใบส้มป่อย ใบมะขามใบมะกรูด ยอดผักบุ้ง สมุลแว้งสรรพคุณแต่งกลิ่นกระเจี๊ยบใช้คู่กับพุทราจีนช่วยในการล้างไขมันในเส้นเลือดมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระสับกระส่ายดีพิการและกระวานนะคะสรรพคุณแก้เจ็บตาค่ะ ซึ่งในสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปถ้าหากเรานำสมุนไพรทั้งหมดนี้มารวมกัน โบสถ์ หรือไม่บดก็ได้นำมาต้มในหม้อต้มสมุนไพรเพื่อใช้ในการอบตัว สมุนไพรแต่ละตัวก็จะออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปและช่วย ให้ผู้ที่ได้รับการอบตัวนั้นได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะประโยชน์ของการอบสมุนไพร  ช่วยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกช่วยบรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรังทำให้ปอดขยายตัวได้ดี ระบบหายใจปลอดโปร่ง มีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่อึดอัดทำให้ผด ผื่น คัน และอาการอักเสบของผิวหนังหายไปได้ช่วยฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย อันก่อให้เกิดกลากเกลื้อน ทำให้ผิวหนังเกลี้ยงเกลา มีน้ำมีนวล ไม่หมองคล้ำ  ช่วยลดความดันโลหิตสูง เพราะเส้นโลหิตจะขยายออกทำให้โลหิตไหลเวียนสะดวก ผิวพรรณจึงผุดผ่อง เปล่งปลั่ง มีเลือดฝาดช่วยฟื้นฟูผู้ที่กำลังพักฟื้น ให้กลับมาแข็งแรงเป็นปกติเร็วขึ้น กระปรี้กระเปร่า  ทำให้มดลูกของมารดาหลังคลอดเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยขับน้ำคาวปลา การอบสมุนไพรจะทำให้มารดาหลังคลอดสุขภาพดีขึ้น แต่ต้องทำหลังการคลอดประมาณ 10 วัน จึงจะได้ผลดี ผิวพรรณจะผุดผ่องเป็นยองใยยิ่งกว่าสาว ๆ เสียอีก เพราะจะทำให้เกิดเลือดฝาดที่มีสีแดงบริสุทธิ์นั้นเอง  ทำให้ใบหน้านิ่มนวลเกลี้ยงเกลา ผิวหน้าปราศจากความมันและความหยาบกร้าน  ช่วยรักษาสิวฝ้า ขจัดริ้วรอยเหนี่ยวย่นบนใบหน้า […]

การนวดบาหลีเพื่อบำบัดรักษาสุขภาพทางกายและทางใจ

การนวดบาหลีเพื่อบำบัดรักษาสุขภาพทางกายและทางใจ การนวดแผนโบราณบาหลีเป็นการนวดกดด้วยมือและนิ้วมือปราศจากการใช้น้ำมันกดลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเพื่อคลายกล้ามเนื้อและทุเลาความเมื่อยล้าของร่างกายซึ่งเกิดจากความเครียดความเหนื่อยล้าเมื่อนิ้วกดลงไปกระตุ้นกล้ามเนื้อความรู้สึกเครียดนั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาทันที ซึ่งชาวอินโดนีเซียจะเข้มงวดมากสำหรับอาชีพธุรกิจทุก 6 เดือนพวกเขาต้องตรวจเช็คร่างกาย ผ่านการฝึกอบรมฝึกหัดและจำเป็นต้องสอบผ่านจากสถาบันที่รับรองกระทรวงแล้วต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการปฏิบัติวิชาชีพหรือโรคติดต่อเนื่องจากต้องให้บริการอย่างใกล้ชิดกับแขกจึงต้องมีสมรรถภาพที่พร้อมให้บริการโดยมีใบรับรองจากทางการให้ประกอบอาชีพนี้ได้นอกจากเธอรับผิดทุกคนจะต้องฝึกโยคะเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงมีแรงที่ออกมาจากด้านในเพราะการนวดบาหลีต้องใช้พลังจากภายในร่างกาย และ ผู้นวดที่ดีจะต้องมีมือที่ร้อนหรืออบอุ่นตั้งแต่ปลายนิ้วเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งการนวดบาหลีนั้นสืบสานเป็นวัฒนธรรมในการบำบัดรักษาสุขภาพทั้งทางกายและทางใจสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้การนวดบาหลีกำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะ  โดยมีข้อห้ามในการนวดดังนี้ ห้ามนวดบริเวณบาดแผลอาจจะเกิดการติดเชื้อเจ็บป่วย หรือแผลแยกทำให้หายช้าแต่นวดเบาๆรอบๆแผลได้  และห้ามนวดบริเวณที่เกิดสีดำเพราะเนื้อตายจากเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดไปเลี้ยงน้อย เพราะการนวดอาจทำให้ก้อนเลือดในหลอดเลือดดำไปอุดหลอดเลือดในปอดหรือสมอง ถ้าจำเป็นต้องนวดจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  ในปัจจุบันการนวดเพื่อสุขภาพ จึงเป็นการมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต  ให้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์  และการนวดเพื่อสุขภาพนั้นได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการประกอบธุระกิจ  และการดูแลตนเองขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันการนวดเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในบุคคลหลายๆกลุ่ม  ที่รู้จักการนวดเพื่อสุขภาพและผู้ที่เคยได้รับการนวดเพื่อสุขภาพต่างก็ชอบและให้ความสนใจที่จะเรียนรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสปา  ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปา  และธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สปามากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการนวดศีรษะสไตล์อินเดียด้วยน้ำมันมะพร้าว

ประโยชน์ของการนวดศีรษะสไตล์อินเดียด้วยน้ำมันมะพร้าว ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่านวดศรีษะสไตล์อินเดียกันก่อนนะคะ  ซึ่งการนวดศีรษะสไตล์อินเดีย เป็นการนวดที่นิยมใน ผู้ที่มีความเครียดสะสม ผู้ที่ต้องการคลายเครียดหรือผู้ที่มีความ เมื่อยล้าตั้งแต่ช่วงบ่าสะบักและคอรวมไปถึงอาการปวดศีรษะจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือสำหรับคนที่นั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจนเกินไป และสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโดยการใช้แขนและบ่ามากๆ ต้นกำเนิดของการนวดศีรษะสไตล์อินเดียนั้นมาจากประเทศอินเดียซึ่งอยู่ในหลักสูตร อายุรเวทอินเดียเป็น Treatment ที่เป็นที่นิยมในหมู่หญิงชาว หมู่หญิงสาวชาวภารตะซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยให้พลังชีวิตไหลได้ดีปรับสมดุลในร่างกายและน้ำมันมะพร้าวยังสามารถบำรุงเส้นผมและรากผมให้แข็งแรงลดการขาดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ ซึ่งน้ำมันมะพร้าวนั้นมีทั้งหมด 2 ชนิดนั่นเองค่ะ  ก็คือน้ำมันมะพร้าวทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่นใช้ในการทอดอาหาร หรือการผลิตอาหารต่างๆ เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตจากเนื้อมะพร้าวแห้ง (Copra) น้ำมันที่สกัดได้จะต้องผ่านขบวนการทำให้บริสุทธิ์ การฟอกสี และกำจัดกลิ่นก่อนที่จะนำไปบริโภค น้ำมันชนิดนี้บางครั้งจะถูกกล่าวถึงว่าเป็น “น้ำมันธรรมชาติ” แต่ความเป็นจริงเป็นน้ำมันชนิด RBD Refined,Bleached,Deodorized) น้ำมันชนิดนี้จะมีความหนืดและมีสีเหลืองอ่อน  และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รู้จักกันในชื่อ “น้ำมันมะพร้าวเวอร์จิ้น” หรือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งมีขบาวนการผลิตที่พิถีพิถันมาก ที่เรียกว่า Cold Process หรื Cold Pressed เพราะไม่มีการใช้ความร้อนเลย ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพพิเศษ ที่มีกลิ่นหอม รสชาติดี อุดมด้วยวิตามิน E และสาร Antioxidants และได้รับการกล่าวขวัญว่ามีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ การนวดศรีษะสไตล์อินเดียหรือการหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนั้น ใช้เวลาไม่นาน และสามารถทำได้ทุกวันอีกด้วย โดยใช้น้ำมันมะพร้าวชะโลมให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนสระผม […]

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า นั้นเป็นการนวดกดจุด โดยการใช้ไม้กดจุด และน้ำมัน ช่วยให้ การนวดนั้นรื่นและง่ายขึ้น และน้ำมันนั้นยังสามารถบำรุงผิวหนัง ไม่ให้แตกเหี่ยวย่นอีกด้วยนะคะ โดยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้านั้นมีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ 1 ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพเช่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตระบบน้ำเหลือง และสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ด้วย เก้าอี้ที่นุ่มสามารถโอบอุ้มตัวของผู้ที่ถูกนวดนั้น หรืออุปกรณ์สปาที่ได้มาตรฐานก็มีส่วนสำคัญการผ่อนคลายสบายตัวอีกด้วยนะคะ 2 ช่วยป้องกันการเกิดโรคและบำบัดเพื่อบรรเทาอาการของโรคได้ด้วยนะคะโดยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่ถูกต้องจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและอวัยวะต่างๆสามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันโรคเช่นท้องผูกหอบหืดโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะปวดศีรษะโรคไตนิ่วในถุงน้ำดีไมเกรนไซนัสและโรคเครียดเป็นต้นค่ะ 3 ช่วยส่งผลที่ดีในด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุด้วยการกดจุดสะท้อนเท้าย่อมสร้างความอบอุ่นและสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 4 สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆไม่จำกัดอายุหรือเพศเพราะใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วยนะคะ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่ ห้ามทำการนวด เป็นเด็ดขาดเพราะจะทำให้ มีการบีบรัดตัวของมดลูก ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ และห้ามนวดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานอาหารอิ่ม ในสภาพร่างกายของผู้ป่วยจะต้องอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดไม่เกร็งหรือตึงเครียด ผู้สูงอายุจะต้องกดจุดที่หัวใจก่อนโดยเริ่มกดเบาๆแล้วสังเกตสีหน้าของผู้สูงอายุว่าเป็นสีหน้าเช่นไรถ้ามีสีชมพูก็สามารถกดจุดต่างๆได้แรงขึ้นแต่ถ้าหากสีหน้าแดงเข้มหรือซีดขาว สีหน้าหมองคล้ำหรือเป็นสีเขียวอ่อนผู้นวดจะต้องกดจุดด้วยความระมัดระวังและไม่กดจุด ให้กับผู้ที่มีอาการหัวใจกำเริบโรคไตอักเสบเรื้อรัง และห้ามกดจุดกับผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษต่อยซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยังไม่ครบ 1 เดือนและผู้ที่เกิดอุบัติเหตุมีกระดูกหักก็ไม่ควรที่จะทำการนวดนะคะโดยหลังจากที่ทำการนวดแล้วควรดื่มน้ำอุ่น 250 ถึง 500 CC ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากการนวดสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตดื่มน้ำได้เพียง 100 ถึง 150 cc ห้ามอาบน้ำล้างมือล้างเท้าหรือสระผมภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการนวดนะคะและอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ

สาเหตุของการเกิดสิว

สาเหตุของการเกิดสิว สิวก็คือ การอักเสบเรื้อรังของรูขุมขนและต่อมไขมันมีลักษณะเป็นตุ่มนูนเล็กๆหัวขาวหรือหัวดำเป็นตุ่มนูนแดงตุ่มหนองหรือตุ่มเนื้อหรือใต้ผิวหนังพบมากบริเวณใบหน้าและลำคอต่อมาก็พบที่แผ่นหลังไหล่และหน้าอกหรือต้นแขนมักเป็นกันในวัยรุ่นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้จำกัดอายุเท่าไหร่ ดังนั้นผู้ใหญ่อายุ 20 ถึง 40 ปีก็พบได้ในรายที่เป็นชนิดรุนแรงอาจจะมีอาการเจ็บปวดได้ค่ะ ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากพันธุกรรมฮอร์โมนต่างๆต่อมไขมันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอารมณ์ความเครียดหรือพักผ่อนไม่เพียงพอคิดมากร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำเกิดจากการสร้างสารต่างๆหรือผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอาง ก็มีส่วนทำให้เกิดสิวได้เช่นกันค่ะ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดสิวได้ คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและแอนโดรเจนในวัยรุ่น อาจทำให้เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณรูขุมขนหนาขึ้น ทำให้เพิ่มการอุดตันของสารไขมันจนทำให้เกิดสิวค่ะ การดูแลรักษาสิวควร เช็ดล้างทำความสะอาดใบหน้าที่มีคราบเครื่องสำอางให้สะอาดลดการดื่มชากาแฟหรืออาหารรสจัดและอาหารที่มีไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวพักผ่อนให้เพียงพอทานผักและน้ำผลไม้ดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ 8-10 แก้วหลีกเลี่ยงการใช้มือแกะเกาหรือแตะตามใบหน้า วิธีแก้สิวจากเครื่องสำอางควรเลือกใช้ครีมหรือเครื่องสำอางค์ที่ระบุไว้ว่าoill-free เอาไว้ก่อนเพราะเครื่องสำอางที่ออกมันๆหรือมีส่วนผสมของไขมันอยู่มากอาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ง่าย ซึ่งศัพท์ทางการแพทย์เรียกสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดสิวนี้ว่าcomrdogenic ซึ่งหมายความว่าไม่ก่อให้เกิดสิวแต่ถ้าเลือกใช้เครื่องสำอางที่ระบุเอาไว้ข้างต้นยังเป็นสิวอยู่ สาเหตุก็เพราะถ้าแพ้เครื่องสำอางอาจจะบุกว่าปราศจากไขมันและไม่ก่อให้เกิดสิวแต่ก็ไม่ได้รับประกันเสมอไปว่าจะไม่ก่อให้เกิดสิวจริงเพราะปัจจัยในการเกิดสิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเลือกใช้เครื่องสำอางดังกล่าวโอกาสเกิดสิวจะน้อยกว่า เครื่องสำอางชนิดอื่นๆค่ะ ผลิตภัณฑ์รักษาสิวนั้นมีขายตามร้านขายยา คลินิกความงาม   ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สปา หรือตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะ

น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อ ระบบอวัยวะ ของร่างกาย

น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อ ระบบอวัยวะ ของร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว น้ำมันหอมระเหย สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือทางรับประทานหรือทางผิวหนังทางทวารและช่องคลอด โดยที่โมเลกุลของ น้ำมันหอมระเหยสามารถดูดซึมสู่กระแสเลือดไปยังระบบอวัยวะต่างๆและถูกขับออกได้เช่นเดียวกันกับโมเลกุลของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว 2 โดยทางสูดดมนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยจะซึมผ่านเยื่อบุช่องจมูกลงสู่ปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้เช่นเดียวกับ การให้โดยวิธีอื่นขณะเดียวกันบริบูรณ์ของน้ำมันหอมระเหยที่สุดดมเข้าไปจะจับตัวกัน กับตัวรับบนเยื่อบุช่องคลอด และแปลสัญญาณเป็นสื่อประสาทหรือสัญญาณทางไฟฟ้า ในสมองซึ่งควบคุมความรู้สึกสัมผัสเทศอารมณ์และระบบย่อยอาหารมีผลกระตุ้นหรือระงับประสาทและสมองร่วมทั้งระบบต่อมไร้ท่อต่างๆ ดังนั้นจึงถูกนำไปใช้เพื่อบำบัด โรคที่เกี่ยวข้องทางอารมณ์และจิตใจตลอดจนการหลั่งฮอร์โมนบางชนิด น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้หัวใจและสมองทำงานได้ดี และร่างกายสามารถกำจัดของเสียออกทางไตได้มากขึ้น มีผลต่อระบบการทำงานของน้ำเหลือง ช่วยในการขจัดหรือต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งสามารถกระตุ้นความทรงจำอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ถ้านำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ในทางผิวหนังอาจใช้โดยการนวดร่วมด้วยจึงมีผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเจ็บปวด ลดการหลั่งไขผิวหนัง ตลอดจนชะลอการเหี่ยวย่นของผิวหนังได้มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ น้ำมันหอมระเหยบางชนิดทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนซึ่งมีผลคล้ายฮอร์โมนในร่างกายบางชนิดซึ่งมีผลต่อการทำงานของผิวหนังเช่นเอสโตรเจนมีผลทำให้เซลล์ผิวหนังชุ่มชื่น และแอนโดรเจนมีผลควบคุมการหลั่งไขผิวหนัง มีผลต่อระบบกล้ามเนื้อ น้ำมันหอมระเหยนั้น จะช่วยผ่อนคลายการตึงของกล้ามเนื้อและถ้ามีการนวดร่วมด้วยจะช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวและปลดปล่อยกด latex และกรดยูริคซึ่งคั่งค้างอยู่ออกมาทำให้กล้ามเนื้อคลายความเหนื่อยล้าได้เช่นกันค่ะ มีผลต่อระบบย่อยอาหารโดยน้ำมันหอมระเหยบางชนิดนั้นจะมีผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบในระบบย่อยอาหารช่วยลดแก๊สที่คั่งค้างมีผลช่วยขับลมเป็นต้นมีผลต่อระบบหายใจ บางชนิดสามารถแทรกเข้าในถุงลมและเข้าสู่กระแสเลือดได้นอกจากนี้โมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยสามารถแทรกซึมตามเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจถ้าเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและฆ่าเชื้อไวรัสจะมีผลเฉพาะที่ต่อทางเดินหายใจ มีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ น้ำมันหอมระเหยบางชนิดทำให้มดลูก บีบตัว ควรระวังในสตรีมีครรภ์อาจทำให้แท้งลูกได้ เช่นกลิ่นRest,GeraniumและFennelเป็นต้น มีผลต่อระบบกระดูกในน้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถสมานหรือสร้างกระดูกที่หัก หรืออักเสบตามข้อต่างๆได้มีผลต่อระบบผิวหนังโดยโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยนั้นสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกายนั่นเองค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะนำน้ำมันหอมระเหยมาใช้นั้น ควรนำมาเจอจางก่อน  ซึ่งปัจจุบันมีวางขายตามร้านอุปกรณ์สปาทั่วไปค่ะ สามารถหาซื้อได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปนั่งสกัดให้เสียเวลา  ซึ่งมีความนิยมกันมากในร้านนวด ละร้านสปาทั่วไปค่ะ

ความแตกต่างระหว่างการนวดแบบราชสำนัก และนวดแบบเชลยศักดิ์

ความแตกต่างระหว่างการนวดแบบราชสำนัก และนวดแบบเชลยศักดิ์ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการนวดแบบราชสำนักกันก่อนนะคะ ซึ่งในท่าทางการนวดแบบราชสำนักนั้นผู้นวดหรือผู้ที่จะทำการนวด ต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมากสำรวมมาก จะเริ่มนวดใต้เข่ามาข้อเท้า หรือจากต้นขามาข้อเท้า และจะไม่เริ่มนวดบริเวณฝ่าเท้าก่อนนอกจากจะจำเป็นจริงๆค่ะ และจะใช้เฉพาะมือคือนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วมือและนิ้วมือในการนวดเท่านั้นนะคะท่าทางในการนวด ก็ให้อยู่ในท่านั่ง นอนหงายและตะแคงเท่านั้นนะคะ ซึ่งผู้ที่จะทำการนวดนั้นต้องมีหลักวิชาของหัตถเวชกรรมแผนไทยแบบราชสํานักในการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหลักในการรักษาโรคโดยการนวดแบบราชสำนักมุ่งหวังผลเพื่อต้องการให้เกิดผลต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกโดยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและเพิ่มการทำงานของเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในหลักการนวดแบบเชลยศักดิ์นั้นจะใช้การนวดแบบสามัญชนมีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเหมาะสำหรับชาวบ้านที่จะนวดกันเองใช้สองมือและวะส่วนอื่นโดยไม่ต้องใช้ยาในปัจจุบัน จึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในสังคม จะเริ่มการนวดจากฝ่าเท้าขึ้นไปหาลำตัว และมีท่านอนคว่ำ หรือนอนหงาย ด้วยในการนวด ซึ่งการนวดแบบเชลยศักดิ์นี้ จะช่วยการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายจากอาการล้าได้เร็วขึ้น และช่วยให้ความตึงของกล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกติ ในการนวดแบบเชลยศักดิ์นี้ จะช่วย ให้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร และลำไส้ทำให้สามารถย่อยอาหารและขับถ่ายของเสีย ได้เป็นอย่างดีลดอาการท้องผูก และกระตุ้นความอยากรับประทานอาหารค่ะ ในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่จะนิยมนวดแบบประยุกต์ นั่นก็คือนวดแผนไทยประยุกต์นั่นเองค่ะ  โดยจะมีการใช้ท่าทางในการนวดแบบเชลยศักดิ์ และท่าทางในการนวดแบบราชสำนักมาผสมผสานเข้าหากันค่ะ  โดยปรับแต่งและประยุกต์ขึ้นมาใหม่ยึดตามหลักการนวดแบบเดิม ซึ่ง การนวดแบบประยุกต์นั้น จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการตึงของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อยหรือปวดศีรษะ ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นค่ะ ในการให้บริการนอกจากจะคำนึงถึงท่าทางการนวดแล้ว ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงอุปกรณ์การนวด จำพวกอุปกรณ์สปาเป็นหลักด้วยนะค่ะ