fbpx

dbd-register

Monthly Archives: April 2018

ธุรกิจสปา สปา มาจากภาษาลาติน ว่า “Sanus per Aquam” หรือ Sanitas per aquas แปลว่าสุขภาพจากสายน้ำ

ธุรกิจสปา สปา มาจากภาษาลาติน ว่า “Sanus per Aquam” หรือ Sanitas per aquas แปลว่าสุขภาพจากสายน้ำ การบำบัดด้วยน้ำจากธรรมชาติด้วยน้ำ การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำ และการบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้น้ำ ทั้งนี้ จากความเชื่อและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสรุปความหมายกว้างๆ ได้ว่า สปา คือ การบำบัดด้วยน้ำภายใต้การดูแลของนักบำบัดแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดี จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ แบ่งสถาน ประกอบการออกเป็น 3 ประเภท คือ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ อาทิ การท าสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบ าบัดและการ ควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ […]

รู้จักตู้อบสมุนไพรแบบซาวน่า สุขภาพดีด้วยศาสตร์ร้อนปะทะเย็น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลือดไหลเวียนได้สะดวก

รู้จักตู้อบสมุนไพรแบบซาวน่า สุขภาพดีด้วยศาสตร์ร้อนปะทะเย็น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลือดไหลเวียนได้สะดวก การอบสมุนไพรแบบซาวน่า หลายคนเคยได้ยินหลายคนเคยใช้บริการแต่ยังมีความสงสัยว่าต่างจากการอบแบบ Steam ยังไง วันนี้เรามาไขข้อข้องใจของคุณ การอบไอน้ำด้วยตู้อบสมุนไพร มี 2 แบบหลัก ที่คนไทยนิยมมากในปัจจุบันคือ การอบแห้ง (Sauna) และการอบเปียก (Steam) การอบแห้ง (Sauna) เป็นวิธีชักนำให้ร่างกายขับเหงื่อโดยใช้ความร้อนที่มีสภาพแห้งและค่อนข้างร้อนจัด เป็นเวลาประมาณ 5-7 นาที ในตู้อบสมุนไพรแบบไม้ที่ควบคุมให้มีอุณหภูมิสูงเกือบ 80-100  องศาเซลเซียส โดยจะมีหินที่มีความร้อนสูงอยู่ภายในทำให้เกิดไอน้ำด้วยการราดน้ำลงบนหิน ภายในตู้อบมีการใช้สมุนไพรหอมระเหยเพื่อช่วยในการบำบัด และให้ความผ่อนคลาย   เมื่ออบครบกำหนดเวลาจะตามด้วยการอาบน้ำหรือแช่ร่างกายด้วยน้ำเย็น การอบซาวน่าจะต้องทำซ้ำๆ ประมาณสองถึงสามครั้งในแต่ละคราว คืออบตัว 5-7 นาที ออกมาอาบน้ำเย็น นับเป็น 1 ครั้ง ทำซ้ำแบบนี้อีก 1-2 ครั้ง เมื่อร่างกายอยู่ในตู้อบสมุนไพรที่ไร้ความชื้นไม่มีเครื่องนุ่มห่มห่อหุ้ม ร่างกายจะตอบสนองต่อความร้อนด้วยการขับเหงื่อออกมาอย่างมาก อุณหภูมิภายในร่างกายจะได้รับการรักษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับปกติที่ธรรมชาติคือ 37 องศาเซลเซียส และเมื่ออาบน้ำเย็น หรือแช่ในอ่างน้ำเย็น เหงื่อที่ออกมาจะหยุดไหล เป็นการสิ้นสุดกระบวนการขับสิ่งสกปรกและสารพิษออกจากร่างกาย ซาวน่าช่วยชำระล้างร่างกายสมองและจิตใจให้สะอาดปลอดโปร่ง  ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาด้านผิวหนัง […]

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้ ประสบการณ์ในอดีตจากการทดลองและการนวดบำบัดแผนโบราณจนสืบทอดกันมาอย่างรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน องค์ความรู้แบบแผนตะวันออก การทำสปาประเภทนี้มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฎิบัติตามที่แบบแผนธรรมชาติบำบัดองค์รวมอันได้แก่มีการนวดที่หนักแน่นแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีการบำบัดผ่อนคลายผ่านองค์ประกอบภายในเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลย์กับธรรมชาติรอบนอก โดยก่อนการนวดจะมีการทำสมาธิของผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มนวดให้แก่ลูกค้าการนวดในประเภทนี้มีทั้งการนวดแผนไทยโบราณ นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการนวดแก้อาการบำบัดอาการต่างๆ ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกนั้นเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจนคือ  ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจน สามารถสื่อสารในวงการผู้ให้บริการทางด้านสปาได้อย่างเข้าใจทั่วโลก อาทิ เช่น การนวดสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย นวดน้ำมันหอมระเหยหรือนวดอโรมาเทอราพี นวดสุคนธบำบัด การนวดสปอร์ตและการนวดลิมฟาติก เป็นต้น เมื่อมนุษย์เรามีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์ทดลองและการประยุกต์นำมาให้เป็นอุปกรณ์สปาเพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานจึงทำให้การทำสปาและธุรกิจสปานั้นมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจสปามากขึ้นเพราะอุปกรณ์สปาต่างๆล้วนมีลักษณะการใช้งานและการดูแล รักษา ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่คนที่ประกอบธุรกิจสปาในรูปแบบต่างๆจึงควรหันมานิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สปาให้มีความทันสมัยกันมากขึ้นและควรศึกษาในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยนะคะ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนักจะเกิดการเกร็งตัวสามารถที่จะทำให้ผ่อนคลายได้มากที่สุดและที่สำคัญมีสารเคมีคั่งค้างอยู่ก็สามารถที่จะทำการขับออกมาได้ ทำให้เลือดมาหล่อเลี่ยงไม่สะดวก ด้วยร่างกายที่มีความแข็งแรงก็มีส่วนในการช่วยให้ความพร้อมและความมั่นใจของเรามีมากขึ้นด้วยเช่นกัน หากเกิดอาการปวดเมื่อยตามมาหลังจากที่เราได้ทำการนวดนั้นคุณสามารถที่ผ่อนคลายได้ด้วยวิธีการอื่น ด้วยการนวดช่วยให้หายปวดเมื่อยได้จริงแต่ทั้งนี้ก็อาจส่งผลกระทบกันร่างกายได้ด้วยเช่นกัน เพราะไปคล้ายกล้ามเนื้อที่เกร็งอาจทำให้ผ่อนคลายลงหรืออาจจะเกร็งกว่าเดิม การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย มีสถาบัน สอนนวด เกิดขึ้นมากมาย และที่สำคัญการนวดได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าวิธีการนี้มีความสามารถที่จะช่วยเรื่องการผ่อนคลายได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าการนวดแผนไทยเป็นเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพที่แท้จริงและดีต่อสุขภาพโดยตรง ด้วยการเลือกวิธีการนวดที่เหมาะสมนั้นสามารถที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีได้ไม่น้อยด้วยวิธีการนี้มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกที่ที่ให้ความสำคัญกับการนวด ด้วยเป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าคุณต้องผ่อนคลายแน่นอนกับการนวด ในปัจจุบันสถานที่บริการสปาจะมีขั้นตอนที่เยอะขึ้น ไม่ใช่เฉพาะโคลนหรือน้ำ แต่มีการทำเพื่อการพักผ่อน เสริมความงาม นวด และรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกระบวนการต่อต้านริ้วรอย  สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง นมช็อคโกแลต  เมล็ดธัญพืช โคลน น้ำมันหอมระเหยและกลีบดอกไม้ ในความเป็นจริงภารกิจของสปาคือการเขียนโปรแกรมสำหรับสุขภาพ รวมถึง ความคิดและความรู้สึก อุปกรณ์สปาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมของระบบการการดำเนินธุรกิจสปา ทางร้านต้องมีการใส่ใจแต่ละรายละเอียดของอุปกรณ์ เพราะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ให้ ความรู้สึกสบายในระหว่างขั้นตอนการทำสปาและการนวดผ่อนคลาย

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว ซึ่งอาจมีการใช้น้ำเพื่อรูปแบบต่างๆ เช่น อ่างน้ำแร่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลต่อผิวหนังและร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้น้ำอุ่น รูปแบบของสปาดั้งเดิมมีการใช้น้ำเพื่อบำบัดและผ่อนคลายเป็นหลัก นั่นคือทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ในปัจจุบันรูปแบบของสปาถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและกาลเวลา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสปาได้รับและชื่นชมประสานสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า ทรีทเม้น หลัก 4 อย่าง คือ การนวดแบบต่างๆ การทรีทเม้นหน้า การทรีทเม้นตัว และการทรีทเม้นโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สปาแบบต่างๆ สำหรับการทรีทเม้นหน้าและลำตัว จะมีขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้น ตามลำดับ ประกอบด้วย ( 1 )การล้างทำความสะอาด การล้างทำความสะอาดหากเป็นการทรีทเม้นหน้าควรจะเป็นการใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดรู้เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ( 2 )การขัด ในการขัดหรือการสคลับนั้นเป็นขั้นตอนเดียว โดยจะเน้นขัดเพื่อให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุด ( 3 )การบำรุงฟื้นฟู การบำรุงจะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้สารอาหารกับผิวโดยตรง ( 4)การกดและการคลึง เป็นการนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย และการกุดจุดเพื่อให้สุขภาพดี ( 5 )การนวด เป็นการลงน้ำหนักตามแนวเส้นต่างๆให้เกิดความผ่อนคลาย ( 6 )การพอก เป็นขั้นตอนการบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ช่วงบำรุงผิว ( 7 )การอบ เป็นการเตรียมผิวก่อนการทำสปา ขั้นตอนนี้ความร้อนจะช่วยให้รูขุมขนเปิดเพื่อพร้อมที่จะรับสารวิตามินต่างๆที่ใช้บำรุงผิว (8) การอาบ ส่วนใหญ่จะเป็นการอาบน้ำแร่มากกว่าการอาบน้ำสมุนไพร ( 9 )การแช่ การแช่น้ำนมช่วยบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวการแช่จะช่วยให้วิตามินซึมซาบเข้าผิวกายอย่างทั่วถึง ( 10 )การเพิ่มความชุ่มชื่น ด้วยการทาโลชั่นหรือนวดน้ำมันหอมระเหย

การเลือกใช้ตู้อบสมุนไพรแบบไม้ ยังไงไม่ผิดหวัง เพราะผลิตจากไม้สนแท้ๆ 100% ให้บริการส่งทั่วประเทศ

การเลือกใช้ตู้อบสมุนไพรแบบไม้ ยังไงไม่ผิดหวัง เพราะผลิตจากไม้สนแท้ๆ 100% หากคุณไปใช้บริการฟิตเนสที่มีมาตรฐานมักมีตู้อบซาวน่าหรือตู้อบสมุนไพรแบบไอน้ำไว้ให้บริการ เป็นลักษณะของตู้อบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่  กว้าง 150 ลึก 120 สูง 180 cm  โดยประมาณ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2-3 คน ตู้อบสมุนไพรแบบไอน้ำนี้ช่วยในการล้างพิษออกจากร่างกายเป็นหนึ่งในวิธีการขจัดของเสียออกทางเหงื่อโดยความร้อนจะลำเลียงของเสียจากหลอดเลือด ผ่านผิวหนัง ออกมา  การ‎อบไอน้ำด้วยสมุนไพรช่วยบำบัดโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เลือดไหลเวียนดี ปลอดสารเคมี ทำให้รู้สึกถึงความชุ่มชื้น ขจัดเซลล์ผิวเก่าออก  นอกจากนั้นความร้อนจะเร่งการขจัดไขมันส่วนเกิน ให้ออกจากร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย คลายเครียดลดอาการอ่อนล้า จากการทำงานหนัก หากใครติดใจการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรแบบไม้  อยากมีไว้ที่บ้านก็สามารถทำได้  ราคาไม่สูงเกินเอื้อม อยู่ที่ว่าคุณต้องเลือกตู้อบสมุนไพรแบบไม้ให้ดี ลองมาดูแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้เพื่อไม่ให้คุณผิดหวัง             ตู้อบสมุนไพรไม้สน ที่เป็นระบบหม้อต้มสมุนไพรไอน้ำ หากเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ต้องผลิตจากไม้สนธรรมชาติแท้ เกรด A คุณภาพสูงที่นิยมกันมากคือไม้สนขาวฟินแลนด์  เพราะทนความชื้นสูง มีลายที่สวยงาม  ใช้งานสะดวกโดยเป็นระบบแบบใช้ไฟบ้านปรกติ สามารถเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย มีตัวควบคุมอุณหภูมิภายในห้องมีเบรคเกอร์ตัวตัดไฟ กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร มีช่องระบายอากาศ   ระยะรับประกันโครงสร้าง 1 ปี ระบบไฟ […]