fbpx

dbd-register

ในปัจจุบันการนวดน้ำมันถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนวดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เนื่องจากการนวดน้ำมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้รับการนวดเป็นอย่างยิ่ง การนวดน้ำมัน นวดสปาเป็นการนวดเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายด้วยมือ โดยมีการใช้น้ำมันนวดเป็นตัวช่วยเพื่อให้ให้มือลื่นสามารถนวดในจุดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้เครื่องหอมอโรมาในน้ำมันนวดยังช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่ผู้รับการนวดอีกด้วย การนวดน้ำเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ วัฒนธรรมการใช้กลิ่นบำบัดจากกรีกได้เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมันและชาวโรมันได้ทำกาพัฒนาหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่น เช่นใช้น้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ และถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้า เกี่ยวกับสุคนธบำบัดโดยนำเข้าผลิตเครื่องหอมจากตะวันออกและจากอาราเบีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยและได้รับความนิยมกันมากขึ้น ปัจจุบันการนวดน้ำมันหอมระเหยหรือการบำบัดด้วยสุคนธบำบัดได้รับการนิยมกันมากอย่างมากเกือบทั่วโลกโดยมีการนำมาผสมผสานกับวารีบำบัดเป็นการทำสปาบำบัดอย่างครบอลค์ประกอบทั้งเพื่อความงาม บรรเทาอาการเจ็บปื่วยของกล้ามเนื้อและเพื่อความผ่อนคลาย องค์ประกอบของการเปิดร้านสปา เริ่มต้นมาจากการที่ผู้ประกอบการต้องมาความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำสปา และต้องมีความรุ้ในการเลือกใช้อุปกรณ์สปาให้ถูกต้องถูกวิธีและสามารถดูแลรักษาได้ถูกต้องอีกด้วย อุปกรณ์สปาหรือเครื่องมือในหมวดของการทำสปา หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วควรจะมีการล้างทำความสะอาดเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์สปา มีการ สัมผัสโดยตรงกับลูกค้า จึงต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและการสะสมของเชื้อโรค ยกตัวอย่างอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องใช้ในการทำสปาตัว ในขั้นตอนการทำสปาตัวขั้นตอนแรกเราอาจจะให้ผู้ใช้บริการชำระร่างกายให้สะอาดหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการนวดน้ำนมแทนการอาบน้ำมัน การนวดน้ำนมนั้นสามารถใช้ท่านวดของการนวดน้ำมันหอมระเหยมาประยุกต์ใช้ก็ได้ เพื่อความผ่อนคลายก่อนการทำทรีทเม้นผิวกาย