fbpx

dbd-register

ล้านนาคีตาบำบัด

ล้านนาคีตาบำบัด

ล้านนาคีตาบำบัดประกอบด้วยกระบวนการที่ 1 คือมิตรภาพ การต้อนรับที่แสดงถึงน้ำใจไมตรีของคนไทยล้านนามีความเป็นมิตรอ่อนโยนนอบน้อมให้เกียรติผู้มาเยือนเสียงบรรยากาศและกระดิ่งลมเสียงน้ำในลำธาร เสียงน้ำไหลให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสียงพิณเปี๊ยะให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนน้ำหยดหรือน้ำไหลลีลาดนตรีไม่มีจังหวะที่แน่นอนในช่วงเริ่มต้นมีลีลาดนตรีแบบฟ้อนของภาคเหนือสอดแทรกอยู่ใช้เครื่องดนตรีล้านนาพิณพิณเปี๊ยะเพื่อสร้างความรู้สึกถึงอารมณ์พักผ่อนของวัฒนธรรมล้านนา กระบวนการที่ 2 เป็นการผ่อนคลายเริ่มกระบวนการนวดเพื่อให้ผลในการผ่อนคลายสลายการเกร็งของกล้ามเนื้อให้ผู้รับการบำบัดมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มเบาสบายใช้ลีลาดนตรีจากจังหวะดนตรีปานกลางไปสู่ช้ามีความไม่คงที่เพื่อให้ผู้ฟังสลัดหลุดจากความเคยชินในคีตลักษณ์เดิมๆทำนองจากซับซ้อนไปสู่ความเรียบง่ายมีตัวตนซ้ำๆเสียงบำบัดใช้เสียงปี่จุมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีแบบลมไม้ของล้านนาดั้งเดิมที่ให้ความรู้สึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขค่ะกระบวนการที่ 3 เป็นการเยียวยาจากการสับสนสู่ความสงบอ่อนโยน ห่วงใยบำบัดความเครียดความกังวลด้วยเสียงและความถี่เริ่มต้นด้วยดนตรีที่มีเสียงพายุฝนอยู่เบื้องหลังแล้วนำไปสู่ความสดใสของฟ้าหลังฝนใช้เสียงผิวปากเดินทำนองเพื่อความรู้สึกสบายๆในยามมีพายุฝนฟ้าคะนองใช้เสียงแทนที่ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและกระบวนการสุดท้ายคือการชีวาดุล ฟื้นฟูสู่ความแจ่มใสมีชีวิตชีวาดำเนินชีวิตบนความสุขสงบกระตือรือร้นดนตรีเริ่มจากเสียงจั๊กจั่นเรไรแมลงกลางคืนและตามด้วยเสียงเริ่มอรุณคือไก่ขันเสียงนกร้องในตอนเช้าที่สดใสค่ะ นอกเหนือจากเสียงดนตรีบำบัดของร้านนาคีตอนบำบัดแล้วอุปกรณ์สปาเช่นเบาะนวดไทยที่มีความนุ่มสบายก็ให้ความผ่อนคลายเช่นกันนะคะ เสียงคือการฟังดนตรีเบาๆสบายๆหรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติอาทิเช่นเสียงน้ำไหลเสียงน้ำหยดเสียงคลื่นลมหรือเสียงนกร้องก็ได้นะคะและสุดท้ายก็คือการสัมผัสการได้รับการสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทะนุถนอมจากSpa Therapist เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์นำไปสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึกนั่นเองค่ะ