dbd-register

การนวดไทยที่ผสานกับการใช้กลิ่นหอมเข้ามาช่วยในการบำบัด

การนวดไทยที่ผสานกับการใช้กลิ่นหอมเข้ามาช่วยในการบำบัด

การนวดน้ำมันอโรมาเป็นศาสตร์การนวดบำบัดเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งของแขนงในศาสตร์การนวดไทยที่ผสานกับการใช้กลิ่นหอมเข้ามาช่วยในการบำบัดและปรับสมดุลของร่างกายด้วย เป็นการนวดในลักษณะที่นอนบนเตียงนวดน้ำมันหรือเตียงสปามากกว่าการที่จะนอนบนเบาะนวดไทย การนวดน้ำมันหอมระเหยนั้นมักจะเป็นการนวดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยจัดความสมดุลย์ของร่างกายไปสู่ความผ่อนคลายช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อขับของเสียออกมานอกจากนี้การนวดน้ำมันยังช่วยให้พลังงานในร่างกายได้ปลดปล่อยโดยปราศจากการกดดันอย่างมากอีกด้วย การนวดน้ำมันหอมละเหยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อระบบต่างๆ เตียงนวดนั้นควรจะมีการเจาะรูเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้มาใช้บริการ การนวดแผนไทยลักษณะในการนวดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการบีบนวดร่างกายนั้น ถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัว กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษาที่ดีมาก