dbd-register

นักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผล

นักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผล

นักกายภาพบำบัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และการบำรุงรักษานักกายภาพบำบัดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลและให้การบำบัดทางกายภาพพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว แก้ไขการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อที่ยังทำหน้าที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งการฝึกการใช้อุปกรณ์เสริมหรือเทียมและเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสำหรับบทบาทการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อช่วยการแพทย์ในการรักษาสุขภาพอนามัยเฉพาะรายบุคคลรวมถึงการรักษาความผิดปกติด้วยวิธีกายภาพบำบัดซึ่งไม่ใช่การรักษาด้วยยาซึ่งโดยปกติแพทย์จะเป็นผู้กำหนดการรักษา ให้บริการนวดคนไข้ เพื่อให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้นเพื่อระงับหรือกระตุ้นประสาทเพื่อให้การขจัดของเสียสะดวกขึ้นยืดหรือหย่อนเอ็นที่หดตัวในร่างกายช่วยให้คนไข้ได้ออกกำลังบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องเพื่อฟื้นฟูสภาพของคนไข้ให้กลับคืนสู่ปกติ ตัวอย่างผู้ป่วยที่นักกายภาพบำบัดดูแลนานอาทิเช่นผู้ป่วยปวดหลังปวดคอปวดกล้ามเนื้อและอีกหลายๆอาการปวดการดูแลผู้ป่วยนั้นจะมีการนวดเฉพาะถ้าซึ่งผู้ที่นวดได้ต้องมีพื้นฐานทางการนวดแผนไทยและการนวดแบบกายภาพบำบัดต้องรู้กายวิภาคศาสตร์มาในส่วนหนึ่งแล้วในการ นวดกายภาพบำบัดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการนวดไทยอุปกรณ์นวดไทย เตียงนวด ที่เป็นตัวช่วยเสริมอาจจะมีมากมาย