fbpx

dbd-register

เส้นลมปราณตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

เส้นลมปราณตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

มนุษย์ก้าวรับพลังงานจากสารอาหารร้อยละ 19.5 รับน้ำร้อยละ 24 และอากาศร้อยละ 56.5 นะคะ นอกจากเซลล์ในร่างกายมนุษย์แล้วยังจะหล่อเลี้ยงไปด้วยสารอาหารและออกซิเจน แล้วเซลล์ยังถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานชีวิตที่เรียกว่าปราณลมปราณหรือชีพในภาษาจีนอีกด้วยนะคะ ความหมายของคำว่าปานนั้นเป็นระบบพลังงานในระดับ พี่ละเอียดของมนุษย์นะคะที่ช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะต่างๆและกระบวนการต่างๆของร่างกายให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเองค่ะ โดยปราณเป็นระบบพลังงานเฉพาะซึ่งทำงานควบคู่ไปกับระบบไหลเวียนโลหิตนะคะ ระบบน้ำเหลืองและระบบประสาทพลังปราณในร่างกายต้องเคลื่อนที่อย่างคงที่ ถ้าเส้นทางพลังปราณถูกขัดขวางระบบต่างๆในร่างกายก็จะผิดปกติไปด้วยนะคะทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมานั้นเองค่ะ การแทรกอยู่ในอาหารน้ำอากาศดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีดื่มน้ำที่ดีและหายใจถูกวิธีนะคะระบบปานหรือพลังงานในระดับละเอียดนั้นก็จะมีความเข้มแข็งไหลเวียนหล่อเลี้ยงเซลล์ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ

ถ้าหากมีการขัดขวางเส้นทางเดินของพลังปราณจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายนะคะทำให้เกิดความเครียดได้และมีแรงกดดันที่มีผลต่อกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นความตึงหย่อนอ่อนแข็งแรงของกล้ามเนื้อล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของปราณ   การที่กล้ามเนื้อเกร็งตัว ก็จะต้องทำการนวดควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะค่ะ การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามควรนวดโดยผู้ที่เชี่ยวชาญในการนวดนะค่ะ และจะต้องทำการนวดบนเบาะนวด หรือเตียงนวดไทยที่ได้รับมาตรฐานค่ะ  การที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวไม่ผ่อนคลายนั้นทำให้การไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ซึ่งทำปฏิกิริยากับคลื่นแม่เหล็กโลกนะคะ

เส้นลมปราณไม่ใช่เส้นเลือดนะคะไม่ใช่เส้นประสาทไม่มีรูปดังนั้นถ้าผ่านร่างกายมนุษย์ออกจะไม่เห็นเส้นลมปราณนั่นเองค่ะ เส้นลมปราณเป็นระบบทางเดินของพลังงานตามที่อยู่ในร่างกายคนเรานะคะเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะเลือดและของเหลวในร่างกายกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายนะคะ ลมปราณจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองค่ะทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลมีพลังชีวิตขจัดสิ่งกีดขวางต่างๆปรับสมดุลของกระบวนการเมทาบอลิซึมและกำหนดการแบ่งตัวของเซลล์นั่นเองนะคะ