fbpx

dbd-register

การนวดกดจุดหยุดโรคได้ด้วยตัวเอง

การนวดกดจุดหยุดโรคได้ด้วยตัวเอง

หากมีอาการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะน้อยปัสสาวะเป็นหยดสามารถกดจุดช่วยบรรเทาอาการได้นะคะโดยจุดที่ 1 นั้นอยู่กึ่งกลางท้องน้อยใต้สะดือ 4 นิ้วค่ะโดยใช้นิ้วโป้งกดประมาณ 3-5 นาทีนะคะสามารถกดค้างไว้หรือ กดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะ จุดที่ 2 นะคะจะอยู่บริเวณเหนือตาตุ่มด้านใน 3 นิ้วหรือ 4 นิ้วมือนั่นเองค่ะหนูจะใช้นิ้วโป้งกดทั้ง 2 ข้างนะคะข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ

ถ้าหากมีอาการท้องผูกนะคะอาการไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติหมายถึงความผิดปกติทั้งจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระซึ่งต้องน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะลักษณะของการอุจจาระต้องแห้งแข็งการถ่ายต้องใช้แรงเบ่งหรือใช้มือช่วยหลวงและภายหลังอุจจาระแล้วยังมีความรู้สึกไม่สุดเรียกว่าอาการท้องผูกค่ะสามารถกดจุดแก้อาการได้นะคะโดยจุดที่ 1 นั้นอยู่ได้แบบเดียวกับสะดือนะคะห่างจากสะดือ ในแนวราบ 2 นิ้วหรือ 3 นิ้วมือนั่นเองค่ะใช้นิ้วโป้งกดทั้ง 2 ข้างนะคะข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะแล้วใช้มือลูบบนบริเวณหน้าท้องโดยหมุนไปทางซ้ายมือนะค่ะ

ถ้าหากมีอาการท้องเสีย หรือว่าท้องเสียรุนแรงมีไข้ร่วมด้วยให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะถ้าหากมีอาการท้องเสียปกติให้สามารถกดจุดช่วยบรรเทาอาการได้นะคะโดยจุดอยู่ระดับเดียวกับสะดือค่ะห่างจากสะดือในแนวราบ 2 นิ้วหรือ 3 นิ้วมือนั่นเองนะคะโดยใช้นิ้วโป้งกดทั้งสองข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะสามารถกดค้างไว้หรือปลดปล่อยปลดปล่อยก็ได้นะคะและจุดที่ 2 นะคะจะอยู่บริเวณแนวแกนกลางลำตัวด้านหน้าอยู่เหนือสะดือ 1 ฝ่ามือค่ะใช้นิ้วโป้งกดมา 3 ถึง 5 นาทีนะคะสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ และจุดที่ 3 จะอยู่ใต้รอยบุ๋มบริเวณเข่าลงมา 4 นิ้วมือนะคะอยู่ในร่องถัดจากสันกระดูกหน้าแข้งด้านนอก 1 นิ้วมือค่ะสามารถใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วข้างที่ถนัดนะคะ กดที่จุดทั้ง 2 ข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีค่ะสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยกบปล่อยก็ได้ค่ะ หากมีอาการริดสีดวง ก็สามารถกดช่วยอาการเบื้องต้นได้นะคะโดยกดจุดระหว่างยอดใบหู 2 ข้างนะคะตรงรอยบุ๋มกลางศีรษะค่ะใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วข้างที่ถนัดกดประมาณ 3-5 นาทีค่ะสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะ หากมีอาการรุนแรงควรที่จะรักษาควบคู่กับแผนปัจจุบันไปด้วยนะคะและผู้ที่ทำการกดจุดสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะควรที่จะมีข้อมูลการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานด้วยนะคะ และ ในการนวดกดจุดต้องทำบน เบาะนวดไทยหรือเตียงนวดไทย ที่ได้รับมาตรฐานจากบริษัทแคตตาล็อกสปาค่ะ