dbd-register

อุปกรณ์เครื่องใช้อาจใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์

อุปกรณ์เครื่องใช้อาจใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์

อุปกรณ์เครื่องใช้อาจใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เช่นไม้มะพร้าวกะลามะพร้าวไม้เทพทาโรตัวหมาก กลุ่มกระจูดสานหรืออุปกรณ์สปาอื่นๆที่เป็นของภาคใต้ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ตกแต่งได้ค่ะ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ควรให้เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่มีสารพิษไม่ขึ้นราไม้มะพร้าวเกิดสูตรกะลาไม้ยางพารา  สปาเมนูที่จะทำขึ้นควรนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประยุกต์ให้เข้ากันอาจจะเป็นไม้หรือผ้าบาติกผ้าปาเต๊ะในใบยางพาราหรือจะทำเมนู รูปแบบหลายภาษาเพื่อสะดวกในการสื่อสารโดยการใช้กบ ไม้ไผ่กระดาษจากใยสับปะรดพิมพ์ลายแบบภาคใต้กะลามะพร้าวเปลือกหอยซึ่งขึ้นอยู่ กับในแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำวัสดุมาใช้  แผ่นพับใบปลิวขึ้นอยู่กับ ของสปาที่ให้บริการในแต่ละแห่งโดยมีการออกแบบเป็นภาพชายทะเลน้ำตกภูเขาลายผ้าบาติกลายผ้าปาเต๊ะโดยใช้อักษรปัลลวะเพื่อให้ความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ค่ะ  ป้ายแนะนำต่างๆควรมีข้อความที่เป็นตัวอักษรเช่นเดียวกับป้ายใหญ่อาจใช้ใบมะพร้าว มะพร้าวหนังตะลุงอักษรปัลลวะปูนปั้นแห่งไม้ไผ่  เครื่องเรือนและของประดับใช้ลูกปัดลายฉลุกรงนกผ้าม่านหญ้าลิเภาตัวหนังตะลุงเครื่องปั้นดินเผาสามขาหมาน้ำหนังวัวหนังควายเครื่องเงินเปลือกหอยซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่น