dbd-register

ร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่ง

ร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่ง

ในปัจจุบันมีมากมายเป็นการบริการด้วยหน่อยเพื่อให้เกิดผลต่อร่างกายและต่อระบบต่างๆในร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่งอาจเริ่มต้นมาจากการสัมภาษณ์หรือการถูและการกดตามส่วนต่างๆของร่างกายอาทิเช่นการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าแบบจีนเป็นการนวดที่ใช้การฝังเข็มเป็นแนวทางของจีนโดยใช้นิ้วกดลงไปตามเส้นประธานทั้ง 10 ของฝ่ามือและฝ่าเท้านอกจากนี้มีอวัยวะอื่น ต่อร่างกายและต่อระบบต่างๆในร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่งอาจเริ่มต้นมาจากการสัมภาษณ์หรือการถูและการกดตามส่วนต่างๆการนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดเพื่อความผ่อนคลายนั้นจะมีการนวดบำบัดเข้ามาช่วยเพื่อส่งเสริมให้การนวดนั้นมีความสมบูรณ์และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสถานประกอบการอุปกรณ์สปา การนวดรักษาเฉพาะจุด เช่นการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า การนวดไหล่หรือสะบักเพื่อลดความตึง ของกล้ามเนื้อในช่วงบริเวณหัวไหล่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711