dbd-register

พืชสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์

พืชสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ปัจจุบันนะคะนอกจากสมุนไพรจะถูกนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนของเราแล้วตัวสมุนไพรเองนั้นยังถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์แผนตะวันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะองค์ประกอบของสมุนไพรนะคะจะมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าการใช้สารเคมีในการรักษาโรคมากนะค่ะอุปกรณ์สปา ซึ่งผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้สมุนไพรจะไม่รุนแรงเท่ากับการใช้สารเคมีนั้นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ พืชสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มากมาย แตกต่างกันออกไปตามประเภทของตัวสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งหลักๆแล้วนะคะเราสามารถนำมาแบ่งเป็นส่วนประกอบของพืชสมุนไพรได้จัดสวนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของเปลือกและส่วนที่ 2 นะคะจะเป็นส่วนของรากเหง้าหรือหัวนั่นเองค่ะส่วนที่ 3 จะเป็นลำต้นแขนและเนื้อไม้นะคะและส่วนที่ 4 ค่ะเป็นใบสำหรับส่วนที่ 5 คือดอกค่ะและส่วนที่ 6 จะเป็นผลหรือเนื้อในผลนะคะสำหรับคนสุดท้ายค่ะ7คือเมล็ดนั่นเองค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711