dbd-register

ลักษณะการนวดแผนไทยโบราณ

ลักษณะการนวดแผนไทยโบราณ การนวดแผนไทยลักษณะในการนวดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการบีบนวดร่างกายนั้น ถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัว กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษา หรือบำบัดแบบโบราณที่อาจเรียกว่า เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้  อุปกรณ์สปาสมุนไพรที่ใช้ในการอบ ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาในท้องถิ่น การนำเอาสมุนไพรสดเพื่อนำมาใช้ในการอบ ไม่จำกัดชนิดอาจเพิ่มหรือลดชนิดของสมุนไพรตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711