dbd-register

บริการสปาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษา

บริการสปาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษา นวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณี สิ่งที่ควรคำนึงสำหรับผู้ดำเนินการและประกอบธุรกิจด้านสปาหรือร้านนวดนั้นก็คือความต้องการลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในร้านสปาล้วนแต่ต้องการมาใช้บริการสปาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านร่างกายและจิตใจช่วยบรรเทาอาการ เจ็บปวดเคล็ดขัดยอกช่วยส่งเสริมเรื่องของความ การดูแลรักษาความสะอาด ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญในการเปิดสถานให้บริการร้านวดเพราะใน เมื่อจุดประสงค์ของผู้มาใช้บริการนั้นต้องการที่จะให้เกิดความผ่อนคลายการดูแลรักษาความสะอาดทั้งในสถานที่อุปกรณ์สปาและเครื่องมือต่างๆก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเช่นกัน การอบรมดูแลพนักงาน ให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์ให้มีจิตใจชื่นชอบและรักในงานบริการที่ตนทำ เพราะจุดเด่นในธุรกิจนี้ก็คือการบริการ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสามารถดูแลและควบคุมพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711