dbd-register

วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อมาใช้ในการนวด

วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อมาใช้ในการนวด วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยมีหลายวิธีดังต่อไปนี้เช่นการบีบขันเป็นการสกัดเย็นโดยใช้แรงดีดวิธีนี้ใช้กับพืชกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยมากจะทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นธรรมชาติเพราะไม่ผ่านความร้อนเรียกว่าน้ำมันดิบแต่มีข้อเสียคืออาจมีสิ่งเจือปนมากับพืชที่นำมาสกัดจึงทำให้น้ำมันหอมระเหยที่ได้ไม่ค่อยบริสุทธิ์ สำหรับน้ำมันหอมระเหยที่เราใช้นำไปนวดและบำบัดลูกค้านั้นถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สปา ที่ทางร้านต้องมีคู่ควรกับอุปกรณ์สปาหลักหลายอย่างเพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการรับบริการลูกค้า สำหรับการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยนั้นให้บำบัดกับอาการความเครียดที่ลูกค้ามีนั้นควรจะต้องมีการศึกษา ค้นคว้า และท่องจำในสูตรของการใช้น้ำมันหอมระเหยในการนวดเพื่อ หากทางร้านดูแลเอาใจใส่กับผู้ที่มาให้บริการนั้น โอกาสที่จะมีการบอกต่อแบบปากต่อปากเมื่อเขาพอใจแล้ว  การเอาใจใส่ถือว่าเป็นจุดแข็งของงานบริการ ที่ทำให้เราสามารถต่อสู้กับเพื่อนร่วมอาชีพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711