fbpx

dbd-register

คำว่าสปามีแบบไหนบ้างแบ่งออกได้กี่ชนิดดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

คำว่าสปามีแบบไหนบ้างแบ่งออกได้กี่ชนิดดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

1.สปาแบบวันเดียวหรือเดย์สปา  เป็นการให้บริการแบบสำเร็จภายในวันเดียว ส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการต่างๆทางด้านความงาม และการบำรุงสุขภาพทั้งภายนอกและภายในของร่างกาย ซึ่งจะเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน

2.สปาแบบท่องเที่ยว  เป็นรูปแบบการให้บริการสปาที่จัดข้ามคืน และเป็นโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนอาจเป็น 2 วัน 3 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งภายในโปรแกรมก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสปา เช่น การออกกำลังกาย การดูแลรักษาร่างกาย การให้อาหารเพื่อสุขภาพ การลดความตึงเครียดต่างๆ เป็นต้น อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆของสุขภาพ และมีการนำไปสู่ทัศนศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ

3.สปาแบบองค์รวม  เป็นรูปแบบของการให้บริการทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพตลอดไปจนถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและจิตใจด้วยค่ะ

4.สปาทางการแพทย์  การให้บริการจะเป็นไปในทางเพื่อการรักษาเป็นหลัก ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวและผู้ชำนาญซึ่งทำแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่มหรือจากสถาบันที่ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาโดยยึดหลักการคือการนำเอาวิทยาการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาใช้ร่วมกัน ตลอดจนนำเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ในการรักษาและดูแลสุขภาพของผู้ให้ของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุด

5.สปาแบบน้ำพุร้อน  สถานที่สำหรับให้บริการแบบนี้จะต้องเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำร้อน  หรือน้ำพุร้อนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เชื่อว่าสามารถที่จะบำรุง หรือดูแลสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการ ตลอดจนมีการนำหลักและวิธีการใช้น้ำเพื่อบำบัดหรือรักษาหรือเพื่อผ่อนคลาย

6.สปาตามโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  รูปแบบการให้บริการแบบนี้มักจะอยู่ตามสถานที่พักตากอากาศ หรือโรงแรมจะมีการให้บริการในรูปแบบของสปาอย่างสมบูรณ์แบบ มีการให้บริการการออกกำลังกาย การจัดการเรื่องอาหารสำหรับผู้มารับบริการ การให้บริการแบบนี้จะเหมาะสำหรับนักเดินทางที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ที่ซึ่งต้องการพักผ่อนไปด้วยในระหว่างการทำงานหรืออยู่ไกลบ้าน

7.สปาแบบออกกำลังกาย  เป็นศูนย์การให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีเครื่องมือในการออกกำลังกายตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ หรืออาจจะมีเกมส์หรือกิจกรรมต่างๆเช่น การเดินป่า หรือการตกปลา เป็นต้น  ซึ่งหลังจากการทำกิจกรรมนั้นๆแล้วก็ค่อยมาใช้บริการต่างๆของสปา ทั้งในด้านการรักษาหรือดูแลสุขภาพของร่างกายต่อไปค่ะ

  1. สปาแบบเฉพาะกลุ่ม รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงและผู้ให้บริการนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย เช่นเดียวกันสำหรับรูปแบบของการให้บริการก็เหมือนกันแบบสปาแบบวันเดียวหรือเดย์สปานั่นเองค่ะ

9.สปาบนเรือสำราญ  เห็นรูปแบบการให้บริการทางด้านสปาบนเรือสำราญขณะที่กำลังทำการท่องเที่ยวซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เป็นการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ ตลอดจนการให้บริการภายในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้ค่ะ

การเข้ารับบริการทางด้านสปาประเทศใดนั้นก็คงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัจจัยหลายๆอย่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะในการใช้บริการสปาในแต่ละครั้งนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่น้อยเลยทีเดียว  แต่ถ้าหากได้สัมผัสกับสปาที่ดีและเหมาะสมกับตัวเราหรือแล้วผู้รับบริการก็จะรู้สึกได้ถึงความสุขในชีวิตความเป็นอิสระเสรีจากความตึงเครียดที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าและเป็นการช่วยชาติหรือเพิ่มพลังให้สามารถต่อสู้กับชีวิตในวันต่อต่อไปได้อย่างดีขึ้นค่ะ  โดยทั่วไปแล้วหลักของการเลือกร้านสปาที่ตรงกบความต้องการของเราง่ายๆก็คือ สะดวกในการเดินทาง ราคาที่พึงพอใจ คุณภาพในการให้บริการอย่างที่ต้องการ อย่างเช่นการเลือกร้านที่ตกแต่งสวยงาม การบริการที่ดี และอุปกรณ์สปาต้องได้มาตรฐานแลดูสะอาดเป็นต้นค่ะ