dbd-register

การฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูก

การฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูก การนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง10การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัด  การบีบนวดร่างกายนั้นถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัวกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษา หรือบำบัดแบบโบราณที่อาจเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้  ดังนั้น ขอเรียกการนวดนี้ว่า ศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย เนื่องจากปัจจุบันวิธีการนวดเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้นและมีวิธีการนวดหลากหลายแบบ เริ่มจากการนวดแบบไทยๆ ที่เราคุ้นเคยจนถึงนวดแบบสปาอุปกรณ์สปาซึ่งจะมีน้ำมันหอมละเหย น้ำมันจากธรรมชาติเข้ามามีส่วนประกอบ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมีจุดหมายเดียวกันก็คือเพื่อความผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวใครที่เครียดกับงานหรือชีวิตประจำวัน แม้นได้ไปต้องมือหมอนวดทั้งหลายแล้วเป็นต้องติดใจเพราะความโล่งสบายหลังการนวดนั่นเอ