dbd-register

การฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูก

การฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูก

การนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัด   การบีบนวดร่างกายนั้น ถือว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยเปิดช่องทางของเส้นเลือดที่ตีบตันให้ขยายตัว กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว การนวดยังถือว่าเป็นการรักษา หรือบำบัดแบบโบราณที่อาจเรียกว่า เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้  ดังนั้น ขอเรียกการนวดนี้ว่า ศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย เนื่องจากปัจจุบันวิธีการนวดเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้น และมีวิธีการนวดหลากหลายแบบ เริ่มจากการนวดแบบไทยๆ ที่เราคุ้นเคยจนถึงนวดแบบสปาอุปกรณ์สปา ซึ่งจะมีน้ำมันหอมละเหย น้ำมันจากธรรมชาติเข้ามามีส่วนประกอบ แต่ทั้งหมดทั้งมวล มีจุดหมายเดียวกัน ก็คือ เพื่อความผ่อนคลายสบายเนื้อ สบายตัว ใครที่เครียดกับงาน หรือชีวิตประจำวัน แม้นได้ไปต้องมือหมอนวดทั้งหลายแล้วเป็นต้องติดใจ เพราะความโล่งสบายหลังการนวดนั่นเอ