dbd-register

วิชาการบีบการนวดและการประคบ

วิชาการบีบการนวดและการประคบ

วิชาการบีบการนวดและการประคบนี้ เป็นวิชาการแพทย์อย่างหนึ่งที่โบราณจารย์กล่าวไว้ว่าพระบรมครูชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั้งทางเภสัชและแพทย์ศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ชำนาญในทางสรีระศาสตร์ในร่างกายมาแต่กาลก่อนท่านจึงได้กำหนดเอาเส้นเอ็นทั้งหลายในร่างกายของคนเรานำมาบันทึกไว้ ในปัจจุบันเรียกว่าเส้นประธานสิบนั่นเอง  ในปัจจุบันการนวดที่มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนโดยสถาบันสอนนวดทั้งในของภาครัฐและเอกชนและการนวดสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะรองนวด เตียงนวดต่างๆ แต่ในปัจจุบันวิธีการอำนวยความสะดวกในการนวดมีการพัฒนาขึ้นมาก มีการใช้อุปกรณ์นวดไทยเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดฝ่าเท้าเตียงนวดน้ำมันหรือสปาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอื่นๆอีกเช่นตู้อบสมุนไพร เป็นต้น ในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันสูงทางธุรกิจร้านนวดและสปาเกิดขึ้นมากมายและร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาที่รองรับธุรกิจทางด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสารและมีการรับประกันเพื่อความมั่นใจในสินค้าและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์สปาบ่อยๆค่ะ