dbd-register

อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้

อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้

การรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือให้การเจ็บป่วยหายไปได้นั้นแค่ต้องทำการรักษาให้หายโดยการให้ยารับประทานยา การบีบการนวด การใช้ยาทาภายนอกตามอาการของโรคที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่ว่าโรคนั้นๆเกิดจากสาเหตุอะไรการรักษาโดยการให้ยานี้จึงทำให้โรคทั้งหลายหายไปได้อย่างนี้ เราเรียกว่าการรักษาโรคโดยการให้ยา ได้แก่โรคบางอย่างมีอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าซึ่งไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้ เช่น โรคกระษัยต่างๆ เช่น กระษัยเส้น แบบต่างๆ การรักษาจะให้หายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการบีบการนวดและการประคบจึงจะเป็นผลดีที่นิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน จึงมีการยกย่องและเรียกผู้ที่ให้การรักษาโรคโดยการบีบหรือนวดและประคบนั้นว่า หมอนวด  ในปัจจุบันการนวดที่มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนโดยสถาบันสอนนวดทั้งในของภาครัฐและเอกชนและการนวดสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะรองนวด เตียงนวดต่างๆ อุปกรณ์สปาบ่อยๆค่ะ