dbd-register

การนวดแผนไทยนั้นเป็นการส่งเสริมทางด้านกายภาพ

การนวดแผนไทยนั้นเป็นการส่งเสริมทางด้านกายภาพ

ขั้นตอนของการดำเนินของธุรกิจสปา การนวดแผนไทยที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีการถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องมีการถ่ายทอดกันจนเป็นแผนไทยอยู่หลายแขนงนอกจากนี้ผู้รับบริการจะรู้สึกว่าการนวดแผนไทยนั้นเป็นการส่งเสริมทางด้านกายภาพ เปิดร้านนวดแผนไทยและการเปิดร้านสปาเพื่อความงามนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งาน