fbpx

dbd-register

ต้นแบบสปาไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้

ต้นแบบสปาไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้

         จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นสถานประกอบธุรกิจสปาในภาคใต้ตั้งอยู่ที่บ้านบางปอตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานประกอบธุรกิจสปาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้านรูปจะเป็นการตกแต่งภายนอกและภายในได้แก่อาคารรูปแบบอาคารเรียนแบบเรือนปั้นหย ามีเสาหน้ามุกหลังคามุงกระเบื้องว่าว ใช้อิฐมอญหรืออาจจะตกแต่งอาคารโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ศาลามุงจากมุงหญ้าคล้ายหมู่บ้านชาวประมงเรียนมุสลิม  รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แบบศิลปะศรีวิชัยผนังใช้ไม้ไผ่สานฝาขัดแตะเพื่อให้กลมกลืนเป็นธรรมชาติ อาคารอาจมีการตกแต่งด้วยหอยหรือวัสดุจากทะเลไม้ยางพาราประตูสร้างโดยเน้นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัยทำซุ้มประตูแบบปั้นหยามีโอ่งน้ำภาชนะที่ใช้ดื่มน้ำทำด้วยกะลาซึ่งอาจจะจัดทำไว้เป็นที่ล้างเท้าและทำโครงเหล็กปลูกไม้เลื้อยที่มีสีสวยกลิ่นหอมเพื่อมีสีสันและบรรยากาศของผู้เข้ามารับบริการในการจัดทำซุ้มประตูด้วยไม้เลื้อยมีดอก โดยใช้ไม้ดอกที่มีประโยชน์เช่นเล็บมือนางรางจืดส่วนห้องบริการสปามีการตกแต่งด้วยวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่ห้างไม่เป็นเชื้อรา  การตกแต่งภาพทะเลโดยใช้ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ดอกดาหลา และตัวหนังตะลุง  การตกแต่งรั้วของสปาแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับ Concept กับสปาโดยนำวัสดุธรรมชาติเช่นใช้อิฐมอญประดับด้วยกระถางดอกไม้ ที่ตกแต่งด้วยเปลือกหอยใช้วัสดุไม้ไผ่ไม้มะพร้าวตกแต่งด้วยดอกไม้ท้องถิ่นเช่น Bird of Paradise รั้วดาราและอิฐโบกปูนส่วนป้ายของเมเจอร์ดังวิ้งสปาแอนด์รีสอร์ทใช้วัสดุที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เช่นเปลือกไม้ไม้แกะสลักมาจัดทำป้ายโดยใช้ตัวอักษรที่ประยุกต์มาจากตัวอักษรปัลลวะซึ่งเป็นตัวอักษรสมัยศรีวิชัยหรือลักษณะป้ายที่มีตัวอักษรและลวดลายที่ประยุกต์มาจากเรือนกอและส่วนบริเวณต้อนรับ อุปกรณ์สปาที่ใช้ ประกอบด้วยชุดเก้าอี้หวายหรือทำจากยางพาราผ้าปาเต๊ะไม้มะพร้าวบรรยากาศเปิดโล่งรับสายลมเย็น แสงแดด ส่วนสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ภาพได้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้คัดเลือกจากวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์พื้นที่เช่นไม้มะพร้าวกะลามะพร้าวจากเกาะสมุยไม้เทพทาโรจากจังหวัดตรังตัวหมากขุมสูตรสารหรืออุปกรณ์อื่นๆซึ่งเป็นของภาคใต้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับตกแต่งภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้มะพร้าวกระจูดกับราคาไม้ยางพารา