dbd-register

ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้บำบัดประสานใจไปพร้อมพลังบำบัด

ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้บำบัดประสานใจไปพร้อมพลังบำบัด

ในการดูแลรักษาก้อนหินในการนวดศิลาบำบัด ปัจจุบันการบำบัดด้วยหินเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในสถานเสริมสุขภาพหรือสปา ทั้งนี้ผู้ที่จะนำหินมาบำบัดในการนวดให้ผู้อื่นนั้นต้องผ่านการ เรียนนวดหินร้อน และมีประสบการณ์ และ ที่สำคัญต้องเชื่อในพลังของหิน เพราะการบำบัด ด้วยเหตุนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้บำบัดประสานใจไปพร้อมพลังบำบัดในหินและหินที่นำมาใช้ต้องมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดโดยหลังจากการใช้งาน ให้นำไปล้างน้ำทะเลน้ำตกลำธารและ ตากแดดเป็นครั้งคราว ตามแหล่งค้นพบหิน หรือรองผ่านใต้สายน้ำวางทิ้งไว้ให้แห้ง ห้ามเช็ด หรือล้างด้วยสารเคมีเด็ดขาด แต่สำหรับทางสปาอุปกรณ์สปาในร้านสปาสามารถใช้น้ำที่สะอาดผ่านการกลั่นแล้วแช่หรือล้างได้ตามปกติ และงดใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดเช่นกัน