fbpx

dbd-register

ประเภทของการนวดไทย

ประเภทของการนวดไทย

  1. การนวดแบบทั่วไป หรือเรียกว่านวดเชลยศักดิ์

ปัจจุบันมีการเรียนการสอนนวดแบบทั่วไปตามสถาบันการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้โดยตรงไม่มีการสอบคัดเลือก อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ศึกษาจะกำหนด ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว อาจเรียนเฉพาะวันหยุดราชการหรือทุกวันก็ได้ตามความสะดวกที่จะตกลงกันกับสถาบันการสอน  การเรียนและการสอนโดยทั่วไปเป็นการส่วนตัวต่อตัวกับครูหรือลูกศิษย์  โดยใช้การสาธิตการฝึกปฏิบัติเนื้อหาการเรียนการสอนมักเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ของครูการสอนกายวิภาคศาสตร์แบบโบราณบ้าง พร้อมทั้งอบรมจริยธรรมโดยถือหลักศีลธรรมเป็นต้น สำหรับการเริ่มต้นเรียนอาจไม่พร้อมกันแต่เมื่อครบกำหนดการเรียนของศิษย์ครูผู้สอนจะทดสอบการเรียนด้วยตนเอง โดยให้ทดลองนวด คือหากทำได้ดีถูกต้อง ครูจะออกใบรับรองให้ ถ้ายังทำได้ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะให้เรียนและฝึกหัดเพิ่มเติมต่อไป

  1. การนวดแบบราชสำนัก

มีการเรียนการสอนสืบต่อกันมาเช่นเดียวกับการนวดแบบทั่วไป แต่อาจารย์ผู้สอนจะเลือกศิษย์จากผู้สมัครเข้าเรียนตั้งแต่การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้ที่จะมาเรียนเป็นศิษย์ ดูนิสัยใจคอ รูปร่างท่าทางว่าพอที่จะเรียนได้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าจะเรียนไปไม่ได้ตลอดก็จะไม่รับเสียแต่แรก แต่ถ้าหากแน่ใจก็จะให้ผู้สมัครทดลองฝึกฝน กำลังกายไปพลางๆก่อนถ้าผู้เรียนขาดความอดทนก็จะเลิกลากันเอง ส่วนผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วครูจะดำเนินการสอนเป็นขั้นต่อไป วิธีการสอนจะใช้การสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกับการทดสอบผลการเรียนเช่นกัน เนื้อหาวิชาจะเริ่มตั้งแต่จรรยามารยาทในการเข้าหาผู้ป่วย หลักการเบื้องต้นทั้งตัวกายวิภาคศาสตร์แบบโบราณ การวางมือการนวดตำแหน่งต่างๆการใช้แรงในการนวดและระยะเวลาในการกดการปล่อยมือที่นวดความเหมาะสมกับตำแหน่งและโรคที่จะรักษา รวมทั้งประสบการณ์ของครูจะเป็นสาระสำคัญยิ่ง นอกจากนี้จะต้องไม่ทำการนวดคนไข้ที่มีแพทย์เจ้าของไข้อยู่แล้วเพราะเป็นการก้าวก่ายกัน และไม่ทำการนวดในสถานที่อโคจรอื่นๆ แต่อาจไปนวดที่บ้านของผู้ป่วยได้หากมีความจำเป็นแต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือการนวดที่บ้านของหมอเอง

การเรียนการสอนนวดแบบราชสำนักนี้ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนมีฝีมือเข้าใจในหลัก และวิธีการนวดการแต่งรสมือและการรักษาโรคต่างๆซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน มาก 3-5 ปีติดต่อกันแล้วครูจะให้ผู้เรียนทำการนวดผู้ป่วยในสำนักของครู โดยครูจะเป็นผู้ตรวจและสั่งงานเป็นการนวดภายใต้การดูแลของครูหากมีข้อบกพร่อง ครูจะคอยเตือนแนะนำแก้ไข ระยะเวลาช่วงนี้อาจใช้เป็นเวลาเป็นปีจนครูแน่ใจว่าศิษย์มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาพอที่จะรักษาผู้ป่วยได้ สำหรับสิทธิ์ที่จะทำการสอนนักเรียนใหม่ได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากครูของตนเสียก่อนซึ่งจะประกาศในพิธีไหว้ครูประจำปีจะทำการสอนเองโดยพละการไม่ได้ ถือว่าผิดจรรยาและไม่เคารพครู

ปัจจุบันนี้คนจะนิยมการนวดแบบผสมผสานระหว่างนวดแบบเชลยศักดิ์และนวดแบบราชสำนัก ซึ่งเรียกว่านวดแบบประยุกต์นั่นเอง  ในธุรกิจร้านนวดหรือร้านสปาก็นิยมนวดแบบประยุกต์เพราะตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่เน้นการผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่  และยังขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการนวด  ไม่ว่าจะเป็นเบาะที่มีความนุ่มและไม่แข็งมากจนเกินไป ทำให้ลูกค้าไม่ปวดหลัง  นอนแล้วรู้สึกสบายตัว  และสบายใจที่ผู้ประกอบการเลือกอุปกรณ์สปาที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง นับเป็นธุรกิจที่นิยมเป็นอย่างมากอีกธุรกิจหนึ่งของประเทศไทย