dbd-register

ศาตร์การนวดไทยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ศาตร์การนวดไทยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ศาตร์การนวดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยก็คือการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณ ในลักษณะการนวดนั้นจะมีท่าเหยียบ ท่าดัดต่างๆซึ่งมีความงามอ่อนน้อมและมีความแข็งแรงผสมสผานกันอย่างลงตัว การนวดแผนไทยจะมี 2 แบบคือการนวดแบบเชลยศักดิ์และการนวดแบบพระราชวังซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาการนวดทั้งสองอย่างมีมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อความสบายในการนวดของลูกค้า การนวดแผนไทยนั้นจะนิยมให้นอนราบบนเบาะที่นอนนวดไทยเพื่อทำการนวดไปทั่วแนวเส้นในร่างกาย ประโยชน์ของการนวดแผนไทย นวดผ่อนคลายและนวดแผนโบราณนั้นเป็นการนวดเกี่ยวกับแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย การนวดถือเป็นศิลปะอย่างแท้จริง ที่ผู้นวดต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อภายในร่างกายและรู้จักหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย และแต่ละส่วนเป็นอย่างดี เพื่อให้การนวดนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย การนวดจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อคืนเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นมากกว่าการพัก

ในเชิงประวัติศาสตร์สปานั้นยังหมายถึงที่ที่มีน้ำพุตามธรรมชาติและสามารถบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ ซึ่งน้ำเหล่านี้สร้างศรัทธาและเชื่อถือทางจิตวิญญาณอย่างมากส่วนในเชิงร่วมสมัยก็เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในด้านของการบำบัดทางกายภาพร่างกายและจิตใจอารมณ์ให้นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุขสปาต้องใช้น้ำในการรักษาและบำบัดโดยมีพื้นฐานจากการใช้ประโยชน์ของวิตามินและเกลือแร่จากธรรมชาติการใช้อุปกรณ์สปาร่วมสมัยนั้นยังมีการบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผ่านการรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ที่ครบครันสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดอีกทั้งยังรวมไปถึงการทำสปาเพื่อความงามอีกด้วย  ดังนั้นขอเรียกการนวดนี้ว่า ศาสตร์แห่งความผ่อนคลาย เนื่องจากปัจจุบันวิธีการนวดเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้น และมีวิธีการนวดหลากหลายแบบ เริ่มจากการนวดแบบไทยๆ ที่เราคุ้นเคยจนถึงนวดแบบสปา ซึ่งจะมีน้ำมันหอมละเหย น้ำมันจากธรรมชาติเข้ามามีส่วนประกอบ