dbd-register

อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้แต่สามารถรักษาด้วยการนวดแบบศาสตร์โบราณที่สืบทอดต่อกันมา

อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้แต่สามารถรักษาด้วยการนวดแบบศาสตร์โบราณที่สืบทอดต่อกันมา

การรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือให้การเจ็บป่วยหายไปได้นั้นแค่ต้องทำการรักษาให้หายโดยการให้ยารับประทานยา การบีบการนวด การใช้ยาทาภายนอกตามอาการของโรคที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่ว่าโรคนั้นๆเกิดจากสาเหตุอะไรการรักษาโดยการให้ยานี้จึงทำให้โรคทั้งหลายหายไปได้อย่างนี้ เราเรียกว่าการรักษาโรคโดยการให้ยา ได้แก่โรคบางอย่างมีอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าซึ่งไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้ เช่น โรคกระษัยต่างๆ เช่น กระษัยเส้น แบบต่างๆ การรักษาจะให้หายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการบีบการนวดและการประคบจึงจะเป็นผลดีที่นิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน จึงมีการยกย่องและเรียกผู้ที่ให้การรักษาโรคโดยการบีบหรือนวดและประคบนั้นว่า หมอนวด

วิชาการบีบการนวดและการประคบนี้ เป็นวิชาการแพทย์อย่างหนึ่งที่โบราณจารย์กล่าวไว้ว่าพระบรมครูชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั้งทางเภสัชและแพทย์ศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ชำนาญในทางสรีระศาสตร์ในร่างกายมาแต่กาลก่อนท่านจึงได้กำหนดเอาเส้นเอ็นทั้งหลายในร่างกายของคนเรานำมาบันทึกไว้ ในปัจจุบันเรียกว่าเส้นประธานสิบนั่นเอง

ในปัจจุบันการนวดที่มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนโดยสถาบันสอนนวดทั้งในของภาครัฐและเอกชนและการนวดสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะรองนวด เตียงนวดต่างๆ แต่ในปัจจุบันวิธีการอำนวยความสะดวกในการนวดมีการพัฒนาขึ้นมาก มีการใช้อุปกรณ์นวดไทยเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดฝ่าเท้าเตียงนวดน้ำมันหรือสปาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอื่นๆอีกเช่นตู้อบสมุนไพร เป็นต้น ในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันสูงทางธุรกิจร้านนวดและสปาเกิดขึ้นมากมายและร้านจำหน่ายอุปกรณ์สปาที่รองรับธุรกิจทางด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสารและมีการรับประกันเพื่อความมั่นใจในสินค้าและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์สปาบ่อยๆค่ะ