dbd-register

 การทำสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย รุปแบบการนวดสปาตะวันตก

 การทำสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย รุปแบบการนวดสปาตะวันตก

การทำสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อผ่อนคลาย ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เมื่อยล้าจากการทำงานหรือจากการเดินทางไกล ทำงานหนัก หรืออยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานๆ หลังจากนวดแล้ว ผู้รับบริการ จะรู้สึกผ่อนคลายสบายกรฉับกระเฉงและตัวเบาขึ้น

1 นวดสวีดิช เป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่นิยมกันมากในสปาตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 20

การนวดสวีดิชเป็นการนวดโดยการประยุกต์ใช้น้ำมันเข้ามาเสริม หรือบำบัดในการนวด ลักษณะของการนวดเป็นการนวดหนักและเร็วสลับกัน โดยการใช้เทคนิคการสับ, การทุบ, การตบ, การคลึงไปตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของร่างกาย เพื่อให้คลายความตึงตัวและอาการปวดในบริเวณนั้นๆ   2. นวดอโรม่า รายการนวดสวีดิช แต่ในการเลือกใช้น้ำมันจะใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากส่วนต่างๆของพืชเช่นดอกผลต้นหรือสมุนไพรต่างๆ โดยเชื่อว่าการใส่น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติมีผลต่อร่างกายได้แก่ทำให้ผ่อนคลายกระตุ้นความรู้สึกเพื่อให้เกิดความสมดุลระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อย         วิธีการนวดเซลลูไลท์ต้อง อาศัยความชำนาญ ในการนวด วิธีการประกอบที่ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเหลืองและเลือดดีขึ้น ช่วยให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของกระเพาะเซลูไลท์อ่อนตัวลง ดูท่าทางและกีฬาสีย่อยอาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบันที่มาต้องทำ ติดต่อกัน ครั้งละ 20 ถึง 30 นาที สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และต้องมีคำแนะนำให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวที่บ้านด้วยช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้อง งดดื่มชากาแฟ งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย เป็นประจำ จะเห็นได้ว่า การนวดแบบสปาตะวันตก จะเป็นการ ใช้น้ำมันในการนวดด้วยอุปกรณ์สปาต่างๆเพื่อช่วย ให้การนวดผ่อนคลายให้น้ำมันซึมเข้าสู่ผิว เป็นการเน้น การสัมผัสผิวหนัง โดยตรง ทำให้ผ่อนคลายกระตุ้นความรู้สึกเกิดความสมดุล ผิวพรรณกระชับ ระบบน้ำเหลืองดีขึ้น