dbd-register

ประเพณีวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่มาเยือน

ประเพณีวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่มาเยือน

ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่มาเยือนการทักทายการยกมือไหว้สวัสดีเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวเชียงใหม่ที่สร้างความประทับใจแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนค่ะ  และต้นแบบสปาไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือยกตัวอย่างด้านรส รสจากครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อให้ความสดชื่นผ่อนคลาย ดันกลิ่นเป็นของท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 70% โดยกลิ่นของผลิตภัณฑ์ในล้านนาคำสปาได้นำสมุนไพรว่านสาวหลงซึ่งเป็นพืชที่มีใบและรากที่มีกลิ่นหอมนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยสำหรับเกมที่สร้างบรรยากาศใช้กลิ่นจากดอกไม้จากสมุนไพรเช่นดอกบัวดอกเก็ดถวาตะไคร้มะกรูดเป็นต้นค่ะด้านเสียงนั้นลานนาคำสปาได้นำบทประพันธ์คีตะบำบัดล้านนาเป็นดนตรีไทยที่ได้รับการวิจัยแล้วของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นดนตรีในรูปแบบบำบัดทางเลือกที่เรียกว่า help Link Music มาใช้บริการประกอบการนวดบำบัดซึ่งได้รับความนิยมจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี และด้านสัมผัสนั้นได้แก่การนวดแบบล้านนา Exotic เป็นศาสตร์การนวดที่นำเอาท่านวดแบบล้านนามาประยุกต์แบบล้านนาการนวดดังกล่าวเป็นการรวบรวมเอาองค์ประกอบของสัมผัส 3 อย่างคือสุคนธบำบัดดนตรีบำบัดและสัมผัสบำบัดมาผสมผสานให้เกิดท่านวดเฉพาะที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างแท้จริงและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะ  สปาในแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปนิสัยของคนในภูมิภาคนั้นๆ ภาคกลางจึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสปา ด้วยความมีเอกลักษณ์เป็นมรดกของตัวเองหากใครได้ไปรับบริการ คงจะรับรู้และสัมผัสถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมรูปแบบของสถาปัตยกรรมความสวยงามของผู้คนที่ได้พบเห็นจุดเด่นต่างๆเหล่านี้ ได้กลายมาเป็นจุดเด่นของสปาที่ไม่เหมือนใครซึ่งองค์ประกอบของสปา แต่ละภูมิภาคนั้นจะแตกต่างกันออกไป  ในการประกอบกิจการสปานั้น คงจะขาดไปเสียไม่ได้เลยสำหรับ อุปกรณ์สปา ไม่ว่าจะเป็น เตียงนวดสปา น้ำมันหอม ที่นอน เก้าอี้ อ่างน้ำ เป็นต้น ปัจจุบันการประกอบธุรกิจสปา นับว่าเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก เพราะกำลังเป็นที่สนองความต้องการในสังคมปัจจุบัน  การประกอบธุรกิจสปา นับว่าเป็นที่นิยมอบ่างแพร่หลาย เพราะกำลังเป็นที่สนองความต้องการในสังคมปัจจุบัน  เนื่องจากผู้คนต้องการหาซื้อความสบายใส่ตัวมากขึ้น และอุปกรณ์สปาที่ดีและรูปแบบที่สวยงามนั้นน่าจะพบเห็นได้ทั่วไป