dbd-register

การผสมผสานน้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ

การผสมผสานน้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ

วัฒนธรรมการใช้กลิ่นบำบัดจากกรีกได้เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมันและชาวโรมันได้ทำกำลังพัฒนาหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่น เช่นใช้น้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ และถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้า เกี่ยวกับสุคนธบำบัดโดยนำเข้าผลิตเครื่องหอมจากตะวันออกและจากอาราเบีย ทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยและได้รับความนิยมกันมากขึ้น ปัจจุบันการนวดน้ำมันหอมระเหยหรือการบำบัดด้วยสุคนธบำบัดได้รับการนิยมกันมากอย่างมากเกือบทั่วโลกโดยมีการนำมาผสมผสานกับวารีบำบัดเป็นการทำสปาบำบัดอย่างครบอลค์ประกอบทั้งเพื่อความงาม บรรเทาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อและเพื่อความผ่อน    เนื่องจากค่าใช้จ่ายนี้แข่งทุนและส่วนประกอบของการเปิดร้านสปางานมีงบประมาณที่ค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องวางแผนก็เหมือนกลุ่มลูกค้าและแนวทาง ทางการตลาด ให้อย่างละเอียดและรอบคอบ   ในปัจจุบันมีมากมายเป็นการบริการด้วยหน่วยเพื่อให้เกิดผลต่อร่างกายและต่อระบบต่างๆในร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่งอาจเริ่มต้นมาจากการสัมภาษณ์หรือการถูและการกดตามส่วนต่างๆของร่างกายอาทิเช่นการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าแบบจีนเป็นการนวดที่ใช้การฝังเข็มเป็นแนวทางของจีนโดยใช้นิ้วกดลงไปตามเส้นประธานทั้ง 10 ของฝ่ามือและฝ่าเท้านอกจากนี้มีอวัยวะอื่น ต่อร่างกายและต่อระบบต่างๆในร่างกายอย่างสูงสุดการนวดเป็นวิธีการดูแลร่างกายที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่งอาจเริ่มต้นมาจากการสัมภาษณ์หรือการถูและการกดตามส่วนต่างๆ อุปกรณ์สปาหรือเครื่องมือในโหมดของการทำสปา หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วควรจะมีการล้างทำความสะอาดเพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์สปา