fbpx

dbd-register

ท่าทางและขั้นตอนการนวดแผนไทยประยุกต์

ท่าทางและขั้นตอนการนวดแผนไทยประยุกต์

ก่อนการนวดนั้นเราควรเตรียมตัวก่อนการเริ่มเมื่อโดยการไหว้ครูโดยผู้นั่งนวดนั่งอยู่ปลายเท้าผู้ถูกนวดและเช็ดทำความสะอาดผู้ถูกนวดเริ่มจากการวอร์มร่างกายโดยไขว้ขาปวดปลายเท้าสลับซ้ายขวากดปลายเท้าทั้งสองข้างลงและดันขึ้น นิ้วโป้งกดหน้าแข้งขวากดบริเวณขาด้านนอกเริ่มจากกฎเข่าลงมาหาข้อเท้าวนกลับไปมา 3 รอบต่อมานวดบริเวณหลังเท้าขวานวดนิ้วเท้าขวาหมุนข้อเท้าไปทางนิ้วโป้งเข้า 3 รอบครบแล้วกดปลายเท้าลงและหมุนออกไปทางนิ้วก้อย 3 รอบคันฝ่าเท้าขึ้นต่อมาใช้นิ้วโป้งกดหน้าแข้งด้านซ้าย เริ่มกดจากเข่าลงมาหาข้อเท้าสลับกันไปมา 3 รอบจากนั้นนวดหลังเท้าซ้ายนวดนิ้วเท้าซ้ายและหมุนข้อเท้าซ้ายวนกลับไปมาในลักษณะเดียวกับข้างขวา  ขั้นตอนต่อมาจะเป็นท่านวดขาด้านในเริ่มจากด้านซ้ายโดยผู้นวดนั่งด้านขวาของผู้ถูกนวดนั่นเองค่ะ  1.จับขาด้านซ้ายเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้นิ้วโป้งกดฝ่าเท้า 3 แนวแนวที่ 1 แนวนิ้วโป้งโดยที่ผู้นวดนั่งยกก้นแมวที่ 2 แนวนิ้วกลางโดยที่ผู้นวดนั่งทับซ้อนนั่นเองค่ะและแนวที่ 3 จะเป็นแนวนิ้วก้อยผู้นวดนั่งราบกับพื้น  2. ใช้นิ้วโป้ง เปิดประตูลมใต้ตาตุ่มบริเวณใต้ตาตุ่มทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วยกขึ้นกดประมาณ 3 ถึง 5 ครั้ง  3. ใช้อุ้งมือบวมขาด้านซ้ายไปกลับ ประมาณ 3 ถึง 5 ครั้ง  4. ใช้นิ้วโป้งกดนวดขาท่อนล่างขึ้นมาขาท่อนบน 3 แนววนกลับไปมาโดยแนวที่ 1 ชิดกระดูกแข้งด้านในผู้นวดนั่งยกก้น แนวที่ 2 กล้ามเนื้อใต้ตาตุ่มระหว่างแนวที่ 1 และแนวที่ 3 บริเวณเอ็นร้อยหวายผู้นวดนั่งเรียบหากเป็นขาฝั่งไกลตัวให้นั่งทับเส้นค่ะ 5. ใช้ฝ่ามือนวดคลายขาด้านใน ประมาณ 3-5 ข้างบนกับกันไปมา  6. ผู้นวดย้ายมานั่งด้านซ้ายของผู้ถูกนวดยืดขาด้านนอกกดลงปริมาณ 5 วิและยกขึ้นโดยการกด 2-3 ครั้งก็ได้ค่ะ  7. ยึดขาท่อนล่างโดยการดันส้นเท้าขึ้น 2 ครั้ง  ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถแล้วนั้น การให้บริการที่ดี การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  และอุปกรณ์สปาที่ได้มาตรฐาน จะเป็นแรงดึงดูดในการเรียกลูกค้า  และยังสามารถดึงลูกค้าที่เคยรับบริการให้กลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งค่ะ