dbd-register

มาตรฐานโดยทั่วไปของ ทำเล และ สถานที่เหมาะสมเปิดกิจการสำหรับนวดเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานโดยทั่วไปของ ทำเล และ สถานที่เหมาะสมเปิดกิจการสำหรับนวดเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันกิจการร้านนวดเพื่อสุขภาพสุข ได้รับความนิยมและผลตอบรับดีเป็นอย่างมากทำให้หลายคนที่ชื่นชอบในการนวดอยู่แล้วมองหาลู่ทางช่องทางทำธุรกิจในด้านนี้โดยหลายคนตัดสินใจการเปิดธุรกิจ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เช่นการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าหรือนวดอโรม่าเป็นหลัก แต่ มาตรฐานของสถานที่ที่เรา ต้องการเปิด ร้านนวดนั้น มีข้อกำหนดไว้อย่างไรบ้าง​ ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนยังหาข้อมูลอยู่เช่นกัน นอกจาก ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนวด เพื่อสุขภาพก่อนนั้น มาตรฐานของสถานที่ที่เราต้องการเปิดกิจการก็มีความสำคัญโดยมาตรฐานโดยทั่วไปของสถานที่เปิดกิจการสำหรับนวดเพื่อสุขภาพมีดังต่อไปนี้
  1. ทำเลต้องตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่อยู่ใกล้สถานที่เป็นมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำหรือทางอากาศ สภาพแวดล้อมโดยรอบ
  2. สำหรับใช้พื้นที่ที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นในอาคารเดียวกัน หากมีการประกอบกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่สถานบริการ ลูกค้าจะต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใกล้ๆจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการในการนวดเพื่อสุขภาพและสามารถเคลื่อนย้ายผู้รับบริการในกรณีฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็ว
  3. ในพื้นที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานขายบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
  4. ห้องที่ไว้สำหรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีที่เป็นห้องบริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ชักนำ หรือสร้างบรรยากาศให้เกิด ความรู้สึกด้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือการค้าประเวณีกรณีเป็นห้องสุขาควรแยกส่วนชายหญิงให้ชัดเจน
  5. ตึกหรืออาคารจะต้องมีความแข็งแรง เหมาะต่อการให้บริการเพื่อสุขภาพ ไม่ชำรุดหรือ เสี่ยงอันตรายในการใช้งาน
  6. สภาพแวดล้อมมีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่มีกลิ่นอับทึบ
  7. บริเวณทั้งภายนอกและภายใน สถานที่ต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบ และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม​ เช่น ช่วงอาณาเขตต้อนรับลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์ห้องบริการลูกค้าสัดส่วนห้องนวดเพื่อสุขภาพอุปกรณ์สปาต่างๆ เช่น เตียงนวด ที่ได้มาตรฐาน
  8. มีการจัดการ สิ่งปฏิกูลและขยะ มูลฝอยโดยทั่วไปตามหลักสุขาภิบาล​
  9. สถานที่ให้บริการมีแสงสว่างที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่และพื้นผิวบริเวณที่เปียกชื้น ต้องทำจากวัสดุที่เรียบ เพื่อป้องกันอันตราย ในการกระทบกระแทก
  10. การจัดและตกแต่งสถานที่จะไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อศีลธรรมอันดี ต่อประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเป็นมาตรฐาน ในด้านของสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเปิดธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพ ใครที่กำลังสนใจหรือเล็งพื้นที่ ที่จะเปิดกิจการอยู่นั้นสามารถประเมินได้จากมาตรฐานเบื้องต้น ได้เพื่อที่หากเราเปิดร้านแล้วจะไม่ได้มีผลกระทบ ในด้านนี้ เกิดขึ้นตามมาภายหลังค่ะ