dbd-register

กุญแจไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสปา

กุญแจไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการสปา

ธุรกิจสปาในทุกวันนี้เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากเนื่องจากปัญหาความเครียดและเศรษฐกิจที่ได้เข้ามารุมเร้าภาวะร่างกายและทางอารมณ์จนทำให้ทุกคนสรรหาวิธีการมาบำรุงและบำบัดตนเอง 1. มีใจรักด้านการบริการผู้ประกอบการควรมีความเป็นกันเองและมีบริการเป็นพื้นฐานมีอัธยาศัยที่ดีเพื่อความประทับใจให้ลูกค้าผู้มาเยือนกลับมาใช้บริการอีกหลักการนั้นดูจะเหมือนปฏิบัติง่ายแต่ที่จริงแล้วกระทำยากโดยส่วนใหญ่ทุกท่านมักจะตอบว่าที่ทำธุรกิจสปานั้นอุปกรณ์สปาเพราะรักสวยรักงามและความผ่อนคลายแต่ลองนับดูว่าที่จริงท่านชอบทำให้คนอื่นผ่อนคลายหรือดูดีขึ้นหรือไม่ เพราะหน้าที่ของผู้ประกอบการสปาก็คือการช่วยทำให้ผู้อื่นดูดีและมีความสุขกับความผ่อนคลายที่จะได้รับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711