dbd-register

การทำสปาจะมีอุปกรณ์สปาหลักหลักที่ทางร้านควรจะมีอะไรบ้าง

การทำสปาจะมีอุปกรณ์สปาหลักหลักที่ทางร้านควรจะมีอะไรบ้าง
การนวดแผนไทยนั้นหรือสิ่งที่นำมาตกแต่งเป็นตัวช่วยเสริมในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการให้บริการปัจจัยหลักก็คือเบาะนวด หากทางผู้ประกอบการเน้นการโปรโมทการนวดแผนไทยให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของทางร้าน ผู้ประกอบการต้องจะมีการประเมินและวัดมาตรฐานของพนักงานอยู่เสมอ ในการนวดแผนไทยนั้นผู้ที่นวดจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์มาแล้วเบื้องต้น และจะต้องมีใจที่รักในงานบริการเป็นพื้นฐานของอุปนิสัย อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการเปิดร้านนวดในเชิงสุขภาพ ก็คือการเลือกอุปกรณ์นวดไทยที่ดีที่สุดในการมาเป็นตัวช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกของบริการ อย่างเช่นอุปกรณ์สปาเตียงนวดไทย ตู้อบสมุนไพร เก้าอี้นวดเท้า เบาะนวดไทยหรือที่นอนนวดไทย คืออุปกรณ์หลักที่ทางร้านควรจะมี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.020-627711