dbd-register

อุปกรณ์สปา เป็นอุปกรณ์สำหรับที่ใช้ตามร้านนวดเพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไป

ธุรกิจสปานับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมีเราเลือกมาตกแต่ง ในธุรกิจการเปิดร้านนวดแผนไทยอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการจัดการควรจะมี อุปกรณ์สปาที่สำคัญดังนี้ อุปกรณ์ในการนวดแผนไทยหลักๆแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะแยะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่การให้บริการมากกว่านี้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาต้องการพักผ่อนและให้ความผ่อนคลายมากกว่าที่จะมาเน้นไปในทางความงาม จึงทำให้งบประมาณในการเปิดร้านนวดแผนไทยร้านนวดเพื่อสุขภาพนั้นใช้งบประมาณที่น้อยกว่าและประหยัดกว่าการเปิดร้านสปาเพื่อสุขภาพนั่นเองสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับผู้ดำเนินการและประกอบธุรกิจด้านสปาหรือร้านนวดนั้นก็คือความต้องการลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการในร้านสปาล้วนแต่ต้องการมาใช้บริการสปาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านร่างกายและจิตใจช่วยบรรเทาอาการ เจ็บปวดเคล็ดขัดยอกช่วยส่งเสริมเรื่องของความงาม  คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านสปาและสิ่งที่ต้องปฏิบัติในขณะที่เปิดร้าน