dbd-register

บริการนวดหลักๆที่ต้องมีในสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพ

บริการนวดหลักๆที่ต้องมีในสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพ

การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย ได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ ซึ่งใช้ท่าประยุกต์มาจากท่า ฤษีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกาย และโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย     ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด   การนวดแผนไทยและนวดแผนโบราณส่วนมากจะใช้เบาะนวดไทยเป็นอุปกรณ์เสริมในการบริการลูกค้าเพราะการนวดแบบกดไล่ไปตามแนวเส้นนั้นต้องมีการลงน้ำหนักลูกค้าอาจจะได้รับการบาดเจ็บตามข้อกระดูกได้หากเราให้ลูกค้านอนตามพื้นธรรมดา ส่วนเรื่องของการตกแต่งร้านนวดและสปา สามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ของผู้ประกอบการได้ เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วการตกแต่งร้านนวดเพื่อให้ความผ่อนคลายหรือร้านสปานั้นจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ สปาหมายถึงการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นการปกป้องการเจ็บป่วยมากกว่าการรักษา เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุรไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าค่ะ สนใจอุปกรณ์นวดสปา เตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444 line: คลิกลิงค์    http://nav.cx/sD7MjZp เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa