dbd-register

การจัดการด้านความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์สปา

การจัดการด้านความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์สปา นวดไทยหรืออุปกรณ์นวดสปาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานและพร้อมที่จะให้บริการอยู่เสมอ เตียงนวด และเบาะนวดไทย จะต้องมีการ ทำความสะอาดและ ปูผ้า ไว้เพื่อรอให้บริการ ตู้อบสมุนไพรจะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดปล่อยให้แห้งทำให้อากาศถ่ายเทเพื่อลดกลิ่นอับชื้นเวลาที่ลูกค้าเข้าใช้บริการ เก้าอี้นวดเท้าจะต้องมีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบ ไม่วางระเกะระกะ อาจจะมีการจัดตกแต่งให้น่านั่งยิ่งขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711