fbpx

dbd-register

ประเภทต่างๆของธุรกิจสปา

ประเภทต่างๆของธุรกิจสปา

สถานที่ ที่เป้นที่ไว้พักผ่อนอย่างของคนในยุคชีวิตเร่งรีบยังมีอีกสถานที่หนึ่ง ก็คือสปา เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายคนคิดว่าผ่อนคลายที่สุด ซึ่งอีกในความหมายหนึ่ง ก็คือ สปานั้นเปรียบเสมือน สถานที่คอยให้บริการและช่วยในการบำบัดสุขภาพด้วยน้ำซึ่งจะต้องมีแพทย์คอยให้การดูแลหรือไม่ก็มีผู้เชียวชาญ  เพื่อช่วยในการบำบัดนั้นเอง และสปาก็ยังช่วยในการรักษาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้เกิดสภาวะที่ดีขึ้น ต่อมาเริ่มมีคนนิยมมากขึ้น สปาก็กลายเป็นธุกิจที่มีคนทำมากขึ้น และประสบความสำเร็จอยู่เยอะ ประเภทของธุรกิจสปานั้น มีอยู่หลากหลาย หลายแบบ ซึ่งจะลองจำแนกให้ดู เป็นประเภทไปเพื่อให้เข้าใจ สำหรับคนที่มีความคิดอยากจะเปิดสปาเป็นของตัวเองดู อย่างเช่น

ประเภทแรก สปาในแบบของตะวันตก

เป็นรูปแบบธุรกิจสปาที่สามารถให้บริการ ในแบบของการใช้เครื่องมือที่ดูดีและทันสมัยมากๆ และยังมีผู้ให้บริการสปาที่มีความรู้และมีความเชียวชาญและชำนาญมากๆเป็นอย่างดี ที่จะคอยให้ความรู้และยังคอยที่จะแนะนำในของการใช้สปาแก่ลูกค้าให้เข้าใจ

ประเภทที่สอง ก็คือสปาในของไทยสัปปายะ หรือไทยสบาย ลักษณะรูปแบบประเภทนี้ จะเป็นรูปแบบของสปาไทยแท้ๆเลย แบบ ที่เรียกว่าโบราณ การบริการจะเป็นในรูปแบบพื้นบ้าน จะมีการ นวด การอบแบบสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ยังมีการประคบร้อน ประคบเย็น ซึ่งลักษณะของการตกแต่งร้านก็จะออกมาแบบ ที่จะให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ หรือ บรรยากาศให้มีความเป็นไทยอย่างแท้จริง