dbd-register

ที่ตั้งของร้าน

การเปิดร้านสปา  :  ที่ตั้งของร้านคือคือตัวแปรของการตลาด

ในพื้นที่ทำเลทองมากมายบนโลกธุรกิจนั้น ทำเลทอง หรือ money place ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจหมายปอง เหล่านักการตลาดและคนทำธุรกิจการค้าต่างต้องการที่ดิน หรือพื้นที่ หรือจุดขายตรงนี้ไว้ในครอบครอง เพราะเมื่อใดก็ตามทีเราสามารถสร้างทำเลทองมาได้ เราก็จะสามารถวางกลยุทธ์การค้าขายเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เพราะทำเลทองก็เป็นไปตามชื่อที่ใช้เรียกว่า พื้นที่ ๆ มีทองอยู่ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาทำเลทองเจอ
 ทำเลทองนั้น มีลักษณะของพื้นที่ ๆ ค่อนข้างจะคล้าย ๆ กัน คือ เป็นที่ ๆ มีกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างชุกชุม มากซะจนเรียกได้ว่า ความต้องการในสินค้าชนิดนั้น ๆ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ และทำเลทองจะต้องเป็นพื้นที่ ๆ มีน้อยเพื่อที่เราจะอยู่เหนือคู่แข่งได้ หรืออย่างน้อยก็ยังอยู่ในระดับแนวหน้าเดียวกัน เราต้องพยายามหาพื้นที่นี้ให้เจอ เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการร้านสปา อันดับแรกต้องดุว่าเรากำหนดนโยบายจากสองอย่างแรกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการ ประเภทที่ให้บริการ ว่ามีความพร้อมแค่ไหน เหมาะสมกับบุคคลประเภทไหน วัยรุ่น  คนทำงาน หรือพวกระดับสูง และเครื่องไม้เครื่องมือเราจัดอยู่ในประเภทอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและไปในทิศทางที่วางแผนไว้ ต่อมาเราก็ต้องมาดุว่าราคาการตั้งค่าการบริการของเราอยู่ในระดับไหน จำไว้ว่าราคาต่ำ ทำเลทองจะต่ำด้วย เช่นกันเมื่อการตั้งราคาของเราสูงพื้นที่ทำเลทองจะมีราคาผันแปรที่สูงขึ้นตามไปด้วย
 เมื่อเราสามารถเลือกทำเลที่อย่างน้อยก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าทำเลทองของเรานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับไหน เช่น อยู่ตรงทางเข้าที่เมื่อคนผ่านจุดนี้ต้องเห็น หรือว่าอยู่ในซอยข้างหลังที่อยู่หลังคู่แข่ง เราก็ต้องวางกลยุทธ์ที่ต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในย่านเดียวกัน มีกลุ่มเป้าหมายมากเหมือนกัน แต่เมื่อคู่แข่งเราได้ทำเลที่ดีกว่า เราก็ต้องมีกลยุทธ์และสร้างความต่างให้กับแบรนด์ของเราให้ได้ การเลือกทำเลที่ตั้งจึงเป็นตัวกำหนดแรก ๆ ในการเริ่มต้นการเปิดร้านสปา ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของอุปกรณ์ สปาต่าง ๆ หรือไม่ก็ต้องมองดูไปพร้อม ๆ กัน
 แต่จำไว้ว่าอย่ารอจนพร้อมทุกอย่างถึงทำ เพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้ทำ ในบางครั้งเราต้องเปลี่ยนทำเลธรรมดาให้กลายเป้นทองให้ได้ เราต้องมีเซ็นส์ในการตัดสินใจ อย่ากลัวที่จะลอง แต่ให้กลัวที่ไม่ได้ลอง ศึกษาให้มากเราก็จะสามารถเปลี่ยนทำเลธรรมดาให้กลายเป็นทำเลทองคำได้อย่างไม่น่าเชื่อ