fbpx

dbd-register

อัตลักษณ์สปาไทยภาคกลางด้านสัมผัส

อัตลักษณ์สปาไทยภาคกลางด้านสัมผัส

ธรรมชาติบำบัดแบบไทยนั้นบำบัดด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติบำบัดคือการดูแลรักษากายใจด้วยกระบวนการทางธรรมชาติตั้งอยู่บนหลักที่ว่าโลกทุกชนิดในร่างกายและจิตใจของคนเราสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติโรคร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นจำนวนมากเช่นโรคมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงเส้นเลือดหัวใจตีบตันภูมิแพ้หอบหืดหรืออื่นๆอีกมากมายนั้นเกิดจากกระบวนการดำเนินชีวิตผิดธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆรับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและยาปฏิชีวนะหรือฉีดยาที่ ทำจากสารเคมีซึ่งสารเหล่านี้นั้นจะตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากตลอดจนการใช้ชีวิตที่เครียดหักโหมและกังวลจนเกินไปออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอพักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นการดูแลสุขภาพของคนเราจะเน้นเรื่องอาหารการรับประทานอาหารที่ดีจะทำให้สุขมีสุขภาพที่ดีสุขภาพของคนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบคทีเรียที่ไม่มีผลทำให้เกิดโรคต่อร่างกายการเจ็บป่วยของคนล้วนเกิดจากอาหารที่มีสารปนเปื้อนที่คนเรานัดรับประทานเข้าไปเรื่องดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องที่ธรรมชาติต้องเรียนรู้ค่ะ

ประเทศไทยก่อนที่จะมียาสมัยใหม่ในปัจจุบันสมุนไพรมีบทบาทคู่กับหมอแผนโบราณหมอในหมู่บ้านคือพระภิกษุสงฆ์ผู้จาริกแสวงบุญและได้รับการฝึกฝนด้านการบำบัดรักษาโรคเนื่องจากความรู้ในเรื่องนี้ถูกสืบทอดโดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่สั่งสอนธรรมะแก่ฆราวาสดังนั้นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาด้านนี้จึงมักอยู่ที่วัดซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเรียนรู้และบำบัดรักษายาแผนโบราณช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุทั้ง 4 คือดินน้ำลมไฟและผลลัพธ์ที่ร่างกายป่วยนั้นมาจากการที่ร่างกายขาดสมดุลในร่างกายการรักษาโรคในหมู่บ้าน หมอจะทำชุดสมุนไพรให้คนไข้ดื่มเข้าสู่ร่างกายหรือถูบนผิวหนังของผู้ป่วยหรือเพิ่มเป็นไอน้ำนำสู่ร่างกายอีกองค์ประกอบสำคัญของยาแผนโบราณคือพลังงานเมื่อพลังงานนั้นเข้าสู่เส้นแล้วถูกสกัดกั้นบุคคลนั้นจะป่วยทางร่างกายหรือทางอารมณ์การนวดหรือ การอบตัวจากตู้อบสมุนไพร จะช่วยให้กำหนดการผ่อนคลาย

ยาแผนโบราณหรือสมุนไพรไทยจะช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุทั้ง 4 คือลมน้ำดินไฟและผลลัพธ์ที่ร่างกายป่วยนั้นมาจากการที่ร่างกายขาดสมดุลในร่างกายหมอยาพื้นบ้านจะทำชุดสมุนไพรให้คนไข้ดื่มเข้าสู่ร่างกายหรือการประคบการถูบนผิวของผู้ป่วยทฤษฎีการบำบัดรักษาแผนโบราณของไทยนั้นมีการใช้ลูกประคบซึ่งเป็นการนำสมุนไพรชนิดต่างๆมารวมใส่ในห่อผ้าขาวและมัดเป็นก้อนกลมจากนั้นนำไปนึ่งให้ร้อนแล้วกดทับตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะในบริเวณที่หลังที่แข็งแกร่งหรือข้อต่อส่วนต่างๆเพื่ออาศัยความร้อนของผู้ปกครองนั้นผนวก กับสรรพคุณของสมุนไพรที่อยู่ในลูกประคบมาช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยและการเจ็บป่วยเฉพาะที่ค่ะ