fbpx

dbd-register

ความจำเป็นของแพทย์ทางเลือก

ความจำเป็นของแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกนั้นมีความจำเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ 1 พัฒนา การของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก่อให้เกิดมลภาวะเป็นเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่โรคเรื้อรังเหล่านี้ยากที่จะรักษาหายได้ด้วยยาแผนปัจจุบันหากไม่มีการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาควบคู่กันไป 2 ความเครียดในการทำงานหรือการแข่งขันในสังคมทำให้มีอาการต่างๆที่การแพทย์ทั่วไปไม่สามารถสังเกตเห็นหรือไม่สามารถรักษาได้แต่การแพทย์ทางเลือกกับมีบทบาทสำคัญในกรณีดังกล่าว 3 ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตกเมื่อได้รักษาเป็นเวลานานก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับผลข้างเคียงไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นโอกาสของแพทย์ทางเลือกที่ได้แสดงศักยภาพในการรักษาอย่างไรผลทางลบค่ะ สีสำหรับโรคเรื้อรังการรักษาด้วยยาบางชนิดก็แค่เพื่อยืดเวลาชีวิตหรือผ่อนคลายความเจ็บปวดอย่างชั่วคราวเท่านั้นโดยเชิงลึกแล้วอาจจะเป็นการให้เวลาเชื้อโรคในการระบาดอย่างช้าๆแต่ไม่อาจจะรักษาโรคได้จากต้นเหตุเลยอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคนอนไม่หลับโรคหายใจเฉียบพลันและอาการปวดหัวเป็นต้นค่ะและการใช้เป็นเวลานานยังทำให้เกิดการดื้อยาได้ด้วยนะคะในแง่นี้ทางการแพทย์ทางเลือกก็จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ 5 ที่ไม่เหมือนกับแพทย์ทั่วไปก็คือการแพทย์ทางเลือกไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมารักษาและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติใช้อย่างง่ายดาย 6 หักข้าวโพดไหนมีผู้ป่วยก็ต้องเป็นการเพิ่มภาระแก่ครอบครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นทางการงานหรือความรู้สึกก็ตามแต่ความประหยัดและง่ายในการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ค่ะ 7 ความเป็นธรรมของมนุษย์ต้องการมีวิธีรักษาโรคที่ธรรมชาติเช่นกันหากรักษาได้โดยไม่ต้องอาศัยการทานยาหรือฉีดยาก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ 8 การรักษาด้วยวิธีทางฟิสิกส์แทนที่จะเป็นวิธีเคมีก็เป็นแนวทางการพัฒนาและความฝันของมนุษย์เช่นกัน 9 การรักษาด้วยตัวเองเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของการแพทย์ทางเลือกเพราะผู้ป่วยเองจะมีโอกาสทำความเข้าใจกับต้นสายปลายเหตุของโรคโดยตรงรับรู้สถานการณ์การรักษาและสามารถปรับปรุงการรักษาจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการรักษาด้วยคนอื่นจากเหตุผลดังกล่าวนี้เรามองเห็นความก้าวหน้ากว้างขวางความจำเป็นและความง่ายของการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือกและอุปกรณ์การแพทย์นี้จะกลายเป็นของประจำบ้านที่ขาดไม่ได้ค่ะ จำพวกเบาะนวด ตู้อบสมุนไพรถือเป็นอุปกรณ์นวดไทยของกลุ่มแพทย์ทางเลือกค่ะ