dbd-register

การเปิดร้านสปา  :  ตัวบุคคลผู้ให้บริการ…สิ่งที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด

เราต้องรูว่าธุรกิจงานด้านการบริการนั้นมีความสำคัญกับเราเป้นอย่างมากเราต้องมีความรู้สึกจริงๆ ที่อยากจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุด ตรงตามเป้าหมายของเราที่เราได้วางเอาไว้ ซึ่งเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำให้บริการของเราดีกว่าคู่แข่งนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องทำให้ลูกค้าเอ่ยปากชมออกมาจากใจได้ว่า บริการของเราดีและเค้าจะมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง
 ตัวผู้ให้บริการในธุรกิจการนวดนี้ จะเป้นพวกหมอนวดซึ่งมีความสำคัญเป้นอย่างมากในธุรกิจของเรา หมอนวดต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความรักในงานบริการ มีความซื่อสัตย์ และไว้ใจได้ และนอกจากนี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านตลาดและเรื่องของจิตวิทยาการให้บริการด้วย เพราะเราจำเป็นต้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ต้องเป็นตัวส่งข้อมูลการตลาดไปให้ลูกค้าเช่น การทำโปรโมชั่นนี้ การนวดแบบนี้ พยายามทำให้ลูกค้าไว้ใจในตัวเราให้ได้ และเมื่อเรสามารถสร้างความไว้ใจในตัวหมอนวดได้แล้ว ลูกค้าของเราจะทำหน้าที่บอกต่อเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพฤติกรรมมนุษย์ที่เมื่อไปพบไปเจอสิ่งใดแล้วมักจะต้องมีการบอกกล่าวต่อไปในสิ่งรอบตัว เช่นคนที่บ้าน  ที่ทำงาน หรือเพื่อน ลูกค้าเราเมื่อได้รับสิ่งดี ๆ ก็จะบอกต่อไปอย่างแน่นอน อย่างน้อย 10% ของคนที่ลูกค้าพบเจอ และก็จะมีประมาณ 3% ที่จะสนใจตามคำบอกกล่าวของลูกค้านั้นด้วย  ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอในการทำการตลาดของเราแล้ว
 ผู้ให้บริการเราจะต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ดูดี แต่ต้องไม่เยอะเกินไปจนจะกลายเป็นว่า ไปตีซี้ลูกค้าเกินไป ซึ่งจะทำให้ร้านเราดูว่าไม่อบรมพนักงานบ้างเหรอ คอร์สการอบรมพนักงานจึงจำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อเจอลูกค้าต้องทำอย่างไร สวัสดี ขอบคุณ ทุกอย่างต้องมีภาพลักษณ์การให้บริการอย่างเต็มที่ ตั้งแต่แรกที่เห็นลูกค้าเข้าร้าน จนใช้บริการเสร็จต้องส่งลูกค้า พร้อมสิ่งที่จะนำให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้ง เรื่องของรอยยิ้มต้องมีเสมอ
 และในเรื่องของชุดของพนักงานก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อสร้าง ยูนิฟอร์มของร้านเราให้ดุมีระดับ ดูดี และน่าเชื่อถือ เราสามารถนำเอาวัฒนธรรมไทยดี ๆ มาประยุกต์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น โจงกระเบน หรือเสื้อลายไทย ก็เป็นอีกสิ่งดึงดูดในตัวร้านสปาของเราได้อย่างดี และเป็นสิ่งที่ต่างชาติไม่มี นั่นคือ งานบริการของร้าน สปาไทย มีความเป็นผู้นำในโลกสูง ใคร ๆ ก็อยากได้คนไทย มาดูแล ทำให้ธุรกิจนวดสปาไทย หรือนวดแผนไทย เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปยังต่างแดนได้อย่างดี