fbpx

dbd-register

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

ประสบการณ์ในอดีตจากการทดลองและการนวดบำบัดแผนโบราณจนสืบทอดกันมาอย่างรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน

องค์ความรู้แบบแผนตะวันออก การทำสปาประเภทนี้มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฎิบัติตามที่แบบแผนธรรมชาติบำบัดองค์รวมอันได้แก่มีการนวดที่หนักแน่นแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีการบำบัดผ่อนคลายผ่านองค์ประกอบภายในเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลย์กับธรรมชาติรอบนอก โดยก่อนการนวดจะมีการทำสมาธิของผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มนวดให้แก่ลูกค้าการนวดในประเภทนี้มีทั้งการนวดแผนไทยโบราณ นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการนวดแก้อาการบำบัดอาการต่างๆ

ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกนั้นเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจนคือ

 ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจน สามารถสื่อสารในวงการผู้ให้บริการทางด้านสปาได้อย่างเข้าใจทั่วโลก อาทิ เช่น การนวดสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย นวดน้ำมันหอมระเหยหรือนวดอโรมาเทอราพี นวดสุคนธบำบัด การนวดสปอร์ตและการนวดลิมฟาติก เป็นต้น เมื่อมนุษย์เรามีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์ทดลองและการประยุกต์นำมาให้เป็นอุปกรณ์สปาเพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานจึงทำให้การทำสปาและธุรกิจสปานั้นมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจสปามากขึ้นเพราะอุปกรณ์สปาต่างๆล้วนมีลักษณะการใช้งานและการดูแล รักษา ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่คนที่ประกอบธุรกิจสปาในรูปแบบต่างๆจึงควรหันมานิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สปาให้มีความทันสมัยกันมากขึ้นและควรศึกษาในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยนะคะ