fbpx

dbd-register

การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชสมุนไพรนานาชนิด

การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชสมุนไพรนานาชนิด

น้ำมันหอมระเหย คือน้ำมันที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีวิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการกลั่นด้วยไอน้ำและการใช้สารเคมีเป็นตัวทำลายภายหลังจากการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ได้จะถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อการแยกหาสารต่างๆที่มีกลิ่นหอม  ซึ่งสารเหล่านี้นี่เองค่ะจะถูกนำมาคัดเลือกผสมผสานและสร้างขึ้นมาเป็นกลิ่นใหม่ๆนั่นเองค่ะ  แต่มันหอมระเหยจะมีอยู่ในส่วนต่างๆของพืช

วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยนั้น มีหลายวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ   Maceration เป็นการสกัดโดยวิธีแช่พืชหรือดอกไม้ไว้ในน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือใช้ความร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียสจะได้สารประกอบของพืชที่ละลายในน้ำมันและจะเรียกสารสกัดนี้ว่าOil Extract  Enflurage เป็นวิธีสกัดโดยใช้ไขมันแข็งจากพืชหรือสัตว์มาวางบนภาชนะแก้วที่มีฝาปิดแล้วนำพืชหรือดอกไม้มาวางไว้บนไขมันแข็งปิดฝาทิ้งไว้ให้ดอกไม้ระเหยกลิ่นออกมาเป็นน้ํามันหอมระเหยจะจูบดูดซับไว้ในไขมันแข็งเรียกว่าPromade แล้วจึงนำมาแยกเอาน้ำมันออกจากไขมันแข็งโดยการสกัดAbsolutely Alcohol จะได้สารที่เรียกว่าAbsolut Oil และได้น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นธรรมชาติค่ะขั้นตอนสุดท้ายด้วยการสกัดด้วยตัวทำงานนั้นจะเป็นสารละลายที่ใช้แก๊สเช่นคาร์บอนไดออกไซด์โดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้เป็นของเหลวที่ความดันสูงผ่านพืชหรือดอกไม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะพาเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาจากพืชแล้วจึงนำมาสกัดที่ได้มาจากและหวยเอาการ์ดออกมาที่อุณหภูมิห้องทำให้น้ำมันหอมระเหยไม่ถูกทำลายโครงสร้างด้วยความ ร้อนค่ะ  น้ำมันหอมระเหยจะนิยมใช้ในร้านสปาและใช้ได้กับตู้อบสมุนไพรไอน้ำด้วยนะค่ะ

การเลือกใช้กลิ่นสปาควรใช้ไม่เกิน 3 กลิ่นนะคะเพราะถ้ากริ่งเยอะไปจะทำให้รู้สึกสับสนซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดได้ค่ะการผสมกลิ่นเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์จีนเดชจะช่วยทำให้เกิดความสมดุลของกลิ่น Top และมิเตอร์นะคะการเลือกกลิ่นตามกลุ่มลูกค้าก็สำคัญเช่นกันค่ะคือลูกค้าคนไทยจะชอบกินขอบส่วนลูกค้าตะวันออกกลางจะชอบกลิ่นอับอายและลูกค้าชาวฝรั่งเศสจะชอบกลิ่นเบสนะคะ